Uusi valvonta-asetus

Perustietoa uudesta valvonta-asetuksesta

Joulukuun 14. päivän jälkeen EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontakti-materiaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, samoin kuin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, leikkokukkia sekä puutavaraa voi tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta.

Eläimet ja eläinperäiset elintarvikkeet on ollut jo pakko ilmoittaa Traces-järjestelmässä, ja nyt sama vaatimus tulee myös kasvinterveystodistuksen vaativille kasveille ja kasvituotteille, sekä tehostetun tuontivalvonnan alaisille ei-eläinperäisille elintarvikkeille.

Traces-järjestelmästä on lisätietoa Ruokaviraston sivuilla.

Asiakastiedote 21.8.2019: Uusi valvonta-asetus astuu voimaan 14.12.2019 ja Traces-järjestelmässä ilmoittaminen tulee pakolliseksi

Virallisen valvonnan piiriin kuuluvat eläimet ja tavarat

Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava seuraavien eläinten ja tavaroiden luokkiin kuuluvien lähetysten saapumista Euroopan unionin alueelle:

Eläimet ja eläinperäiset tuotteet

  • eläimet ja eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot sekä eläimistä saatavat sivutuotteet

Lisätietoa Ruokaviraston sivulta.

Kasvinterveystodistuksen vaatimat kasvit ja kasvituotteet

Tietyistä kolmansista maista tulevat tavarat ja rehut

  • ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostettu tuontivalvonta: lisätietoja Tullin sivuilta

Tehostetusta tuontivalvonnasta annetut säädökset:

Elintarvikkeet

  • mm. salmonella, pestisidit, aflatoksiinit, pentakloorifenoli (EU) 2019/1793
  • radioaktiivisuus (useita tuotteita Fukushima Japani) (EU) 2016/6, uusin muutos 2017/2058)
  • mikrobiologinen laatu (idut ja idätykseen soveltuvat siemenet kolmasmaatuonti) (EU) 211/2013
  • radioaktiivisuus (metsäsienet ja niistä tehdyt tuotteet ja valmisteet Tshernobyl Ukraina; viimeisin muutos neuvoston asetus (EY) 1048/2009), (EY) 733/2008
  • salmonella (Piper betle -lehdet ja niitä sisältävät valmisteet Bangladesh, väliaikainen tuontikielto 30.6.2020 asti; päätös 2014/88/EU, täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/935 
  • kielletyt GMO:t (riisi ja riisituotteet Kiina, viimeisin muutos täytäntöönpanopäätös 2013/287(EU), Päätös 2011/884/EU

Elintarvikekontaktimateriaalit

(Elintarvikekontaktimateriaali, jota tehovalvonta koskee, tulee olla eriteltävissä muusta lähetyksestä ja helposti esitettävissä tullille.)

Luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet tulevat valvonta-asetuksen piiriin 1.1.2021 alkaen. 

 

 

Huomioi nämä

Tehostettu tuontivalvonta koskee Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevia tai niistä lähetettyjä   polyamidista tai melamiinista valmistettuja muovisia taloustavaroita, jotka luokitellaan CN-koodiin ex 3924 10 00. Lainsäädäntö

Ennen tavaroiden saapumista maahan

Tuontierästä on tehtävä sähköisesti Komission TracesNT-järjestelmän kautta ilmoitus mahdollisimman hyvissä ajoin; kuitenkin viimeistään kaksi työpäivää ennen tavaroiden arvioitua saapumista.

Lisäksi tuojan on toimitettava Tullille kopiot asetuksessa vahvistetun mallin mukaisesta vakuutuksesta sekä asetuksen tarkoittamista laboratorion analyysituloksista. Liitedokumentit  voi joko ladata TracesNT-ilmoituksen liitteeksi tai ne voi toimittaa näytteenottoa koskevan ennakkokyselyn liitteenä sähköpostilla osoitteeseen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi.

Kuluttajasuojelun sähköpostiin on aina erikseen ilmoitettava TracesNT-järjestelmään tehdystä maahantuonti-ilmoituksesta.

Tavaroiden saapuessa maahan

Tuontierästä on tehtävä tuonti-ilmoitus (sanomana, netti-ilmoituksena tai asioimalla rajanylityspaikan Tullin asiointipisteessä). Tuonti-ilmoituksella ilmoitetaan yhtenä liiteasiakirjana TracesNT-järjestelmän vahvistama tunnistenumero. Jos tuontierästä on tehty ennakkokysely näytteenotosta, ilmoitetaan myös saatu vastaus sekä vastauksen KUHA-tunnistenumero lisätietona tulli-ilmoituksella.

Jos tuontierästä ei ole tehty jo ennen maahantuontia ennakkokyselyä näytteenotosta, ilmoitus ohjataan tullauskäsittelystä kuluttajansuojatarkastajille näytteenottoharkintaa varten. Ilmoitus palautuu tullauskäsittelijälle jatkotoimia varten kun arviointi on tehty.

Kun erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa

Jos erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenotto, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen ja kuljetus voi jatkaa rajantarkastuspaikalta matkaansa.

Kun erään kohdistetaan tarkastus tai näytteenotto

Jos erään kohdistetaan fyysinen tarkastus, se voidaan tehdä joko hyväksytyn rajatarkastuspaikan tiloissa (BCP) tai kuljetus voidaan ohjata hyväksytyn valvontapaikan tiloissa (CP) tehtäväksi.   Hyväksytyn valvontapaikan käyttäminen edellyttää varastotiloista etukäteen Tullille tehtyä hakemusta ja tilojen hyväksymistä.

Siirtoa hyväksyttyyn tarkastuspisteeseen (CP) pyydetään tulli-ilmoituksella ja lupa myönnetään ITU-siirtoluvalla. Tavarat on purettava hyväksyttyyn tilaan ja pidettävä erillään muista tavaroista.  Näytteenoton tai tarkastuksen toteuttamisen osalta toimitaan siirtoluvalle kirjattujen ohjeiden mukaisesti.

Kun tarkastuksen tai tutkimuksen tulokset on saatavilla, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen jonka myötä tavarat ovat vapaasti kuljetettavissa.

Jos tarkastuksella tai tutkimuksessa on havaittu määräystenvastaisuuksia jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta ja toimijan on välittömästi ryhdyttävä Tullin ilmoituksen mukaisiin toimiin tavaroiden palauttamiseksi, hävittämiseksi tai kunnostamiseksi.


Tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta koskee useita tuotteita ja alkuperämaita, jotka on lueteltu asetuksen liitteessä. Tuotekate päivittyy puolivuosittain.

Tuotteiden ja alkuperämaiden mahdollinen kuuluminen tehovalvonnan piiriin on tarkistettavissa Tullin nettisivuilta

Ennen tavaroiden saapumista maahan

Tuontierästä on tehtävä sähköisesti Komission TracesNT-järjestelmän kautta ilmoitus mahdollisimman hyvissä ajoin; kuitenkin vähintään yksi työpäivä ennen tavaroiden saapumista. Liitedokumenttien kopiot  voi joko ladata TracesNT-ilmoituksen liitteeksi tai ne voi toimittaa näytteenottoa koskevan ennakkokyselyn liitteenä sähköpostilla osoitteeseen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi.

Kuluttajasuojelun sähköpostiin on aina erikseen ilmoitettava TracesNT-järjestelmään tehdystä maahantuonti-ilmoituksesta.

Lisäksi tuojan on toimitettava Tullille tavaraerää koskeva alkuperäinen terveystodistus joka on toimitettava  osoitteella: Tulli, Sähköinen palvelukeskus, PL 512 00101 Helsinki, käyntiosoite: Opastinsilta 12.

Tulli arkistoi alkuperäiset terveystodistukset hyväksytyillä rajatarkastuspaikoilla (BCP).

Tavaroiden saapuessa maahan

Tuontierästä on tehtävä tuonti-ilmoitus (sanomana, netti-ilmoituksena tai asioimalla rajanylityspaikan Tullin asiointipisteessä). Tuonti-ilmoituksella ilmoitetaan yhtenä liiteasiakirjana TracesNT-järjestelmän vahvistama tunnistenumero. Myös näytteenoton ennakkokyselyyn saatu vastaus sekä vastauksen KUHA-tunnistenumero ilmoitetaan lisätietona tulli-ilmoituksella.

Jos tuontierästä ei ole tehty ennakkoilmoitusta ennen tulli-ilmoituksen tekoa, niin tarvittavat toimenpiteet tehdään tullausvaiheessa. Tämä saattaa viivästyttää tulli-ilmoituksen käsittelyä ja lähetyksen luovuttamista.

Kun erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa

Jos erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenotto, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen ja kuljetus voi jatkaa rajatarkastuspaikalta matkaansa.

Kun erään kohdistetaan tarkastus tai näytteenotto

Jos erään kohdistetaan fyysinen tarkastus, se voidaan tehdä joko hyväksytyn rajatarkastuspaikan tiloissa (BCP) tai kuljetus voidaan ohjata hyväksytyn valvontapaikan tiloissa (CP) tehtäväksi.   Hyväksytyn valvontapaikan käyttäminen edellyttää varastotiloista etukäteen Tullille tehtyä hakemusta ja tilojen hyväksymistä.

Siirtoa hyväksyttyyn tarkastuspisteeseen (CP) pyydetään tulli-ilmoituksella ja lupa myönnetään ITU-siirtoluvalla. Tavarat on purettava hyväksyttyyn tilaan ja pidettävä erillään muista tavaroista.  Näytteenoton tai tarkastuksen toteuttamisen osalta toimitaan siirtoluvalle kirjattujen ohjeiden mukaisesti.

Kun tarkastuksen tai tutkimuksen tulokset on saatavilla, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen jonka myötä tavarat ovat vapaasti kuljetettavissa.

Jos tarkastuksella tai tutkimuksessa on havaittu määräystenvastaisuuksia jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta ja toimijan on välittömästi ryhdyttävä Tullin ilmoituksen mukaisiin toimiin tavaroiden palauttamiseksi, hävittämiseksi tai kunnostamiseksi.


Lisää aiheesta

  • CP-asemaa haetaan Tullista sähköisen Webropol-kyselyn avulla (vain hedelmien, vihannesten ja marjojen sekä tehostetun tuontivalvonnan alaisten tuotteiden tuojat)

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus