Uusi valvonta-asetus

EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontakti-materiaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, samoin kuin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, leikkokukkia sekä puutavaraa voi tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta.

Eläimistä ja eläinperäisistä elintarvikkeista sekä kasvinterveystodistuksen vaativista kasveista ja kasvituotteista, sekä tehostetun tuontivalvonnan alaisista ei-eläinperäisistä elintarvikkeista on annettava Traces-ilmoitus.

Traces-järjestelmästä on lisätietoa Ruokaviraston sivuilla.

Asiakastiedote 21.8.2019: Uusi valvonta-asetus astuu voimaan 14.12.2019 ja Traces-järjestelmässä ilmoittaminen tulee pakolliseksi

Asiakirja-, tunnistus- sekä fyysisestä tarkastuksesta peritään valtiovarainministeriön asetuksen 72/2022 mukaiset maksut

Virallisen valvonnan piiriin kuuluvat eläimet ja tavarat

Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava seuraavien eläinten ja tavaroiden luokkiin kuuluvien lähetysten saapumista Euroopan unionin alueelle:

Eläimet ja eläinperäiset tuotteet

 • eläimet ja eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot sekä eläimistä saatavat sivutuotteet

Lisätietoa Ruokaviraston sivulta.

Kasvinterveystodistuksen vaativat kasvit ja kasvituotteet

Tietyistä kolmansista maista tulevat tavarat ja rehut

 • ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien tehostettu tuontivalvonta: lisätietoja Tullin sivuilta

Tehostetusta tuontivalvonnasta annetut säädökset

Elintarvikkeet

Elintarvikekontaktimateriaalit

(Elintarvikekontaktimateriaali, jota tehovalvonta koskee, tulee olla eriteltävissä muusta lähetyksestä ja helposti esitettävissä tullille.)

Huomioi nämä

Tuonnin edellytyksenä olevat asiakirjat pitää toimittaa alkuperäisinä Tullille.

Toimita elintarvikkeiden tuonnin edellytyksenä olevat viralliset todistukset johonkin seuraavista osoitteista:

 • Tulli / Rajatarkastusasema Helsinki-Vantaan lentokenttä
  Lentotullin asiakaspalvelu, Rahtitie 1 A (1. krs), Vantaa
 • Tulli / Rajatarkastusasema Vuosaaren satama
  Postiosoite: PL 512, 00101 Helsinki
  Käyntiosoite: Harbour Road In V6, 00980 Helsinki
  Jätä asiakirja postilaatikkoon oven vieressä tai varaa aika helsinki.tavaravalvonta@tulli.fi tai +358 40 332 1721. 
 • Tulli / Rajatarkastusasema Vaalimaa
  Vaalimaantie 2990, 49930 Vaalimaa vaalimaatk@tulli.fi 

Toimita tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupallisen tuonnin edellytyksenä olevat kasvinterveystodistukset johonkin seuraavista osoitteista:

 • Tulli / Rajatarkastusasema Helsinki-Vantaan lentokenttä
  Lentotullin asiakaspalvelu, Rahtitie 1 A (1. krs), Vantaa
 • Tulli / Rajatarkastusasema Vaalimaa
  Vaalimaantie 2990, 49930 Vaalimaa vaalimaatk@tulli.fi 
 • Tulli / Rajatarkastusasema Vuosaaren satama
  Huom.! Vuosaaren satamaan tulevista eristä kasvinterveystodistukset pitää postittaa etukäteen osoitteeseen
  Postiosoite: Tulli / Spake kuluttajansuoja PL 512, 00101 Helsinki
  Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 2. krs vahtimestarit, Helsinki

Paperista kasvinterveystodistusta ei tarvitse toimittaa siinä tapauksessa, että tavaroista on annettu kansainvälisen sähköisen terveystodistusten välityspalvelun kautta toimitettu kasvinterveystodistus (ePHYTO).


Tehostettu tuontivalvonta koskee Kiinasta tai Hongkongista peräisin olevia tai niistä lähetettyjä polyamidista tai melamiinimuovista valmistettuja muovisia taloustavaroita, jotka luokitellaan CN-koodiin ex 3924 10 00.

Ennen tavaroiden saapumista maahan

Tuontierästä on toimitettava ennakkoilmoitus sähköpostilla osoitteeseen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi mahdollisimman hyvissä ajoin; kuitenkin viimeistään kaksi työpäivää ennen tavaroiden arvioitua saapumista.

Ennakkoilmoituksena toimitetaan allekirjoitettu kopio asetuksessa vahvistetun mallin mukaisesta vakuutuksesta sekä asetuksen tarkoittamat laboratorion analyysitulokset. Laboratorioselosteet eivät saa olla yli kolmea vuotta vanhoja ja niiden tulee olla selkeästi yhdistettävissä maahantuontierän tuotteisiin esim. artikkelinnumeron perusteella.

Tavaroiden saapuessa maahan

Tuontierästä on tehtävä tuonti-ilmoitus (sanomana, netti-ilmoituksena tai asioimalla rajanylityspaikan Tullin asiointipisteessä). Jos tuontierästä on tehty ennakkokysely näytteenotosta; ilmoitetaan myös saatu vastaus sekä vastauksen KUHA-tunnistenumero lisätietona tulli-ilmoituksella.

Jos tuontierästä ei ole tehty ennakkoilmoitusta ennen tulli-ilmoituksen tekoa, niin tarvittavat toimenpiteet tehdään tullausvaiheessa. Tämä saattaa viivästyttää tulli-ilmoituksen käsittelyä ja lähetyksen luovuttamista.

Kun erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa

Jos erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenotto, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen ja kuljetus voi jatkaa rajatarkastusasemalta matkaansa.

Kun erään kohdistetaan tarkastus tai näytteenotto

Jos erään kohdistetaan fyysinen tarkastus, se voidaan tehdä joko hyväksytyn rajatarkastusaseman tiloissa (BCP) tai kuljetus voidaan ohjata hyväksyttyyn valvontapisteeseen (CP). Hyväksytyn valvontapisteen käyttäminen edellyttää kyseisistä varastotiloista etukäteen Tullille tehtyä hakemusta ja tilojen hyväksymistä.

Siirtoa hyväksyttyyn valvontapisteeseen (CP) pyydetään tulli-ilmoituksella ja lupa myönnetään siirtoluvalla. Tavarat on purettava hyväksyttyyn tilaan ja pidettävä erillään muista tavaroista.  Näytteenoton tai tarkastuksen toteuttamisen osalta toimitaan siirtoluvalle kirjattujen ohjeiden mukaisesti.

Kun tarkastuksen tai tutkimuksen tulokset on saatavilla, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen jonka myötä tavarat ovat vapaasti kuljetettavissa.

Jos tarkastuksella tai tutkimuksessa on havaittu määräystenvastaisuuksia jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta ja toimijan on välittömästi ryhdyttävä Tullin ilmoituksen mukaisiin toimiin tavaroiden palauttamiseksi, hävittämiseksi tai kunnostamiseksi.


Tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta koskee useita tuotteita ja alkuperämaita, jotka on lueteltu asetuksen (EU) 2019/1793 ja muiden tehovalvonta-asetusten liitteissä. Tuotekate päivittyy puolivuosittain.

Tuotteiden ja alkuperämaiden mahdollinen kuuluminen tehovalvonnan piiriin on tarkistettavissa Tullin nettisivuilta.

Ennen tavaroiden saapumista maahan

Tuontierästä on tehtävä sähköisesti Komission TRACES NT-järjestelmän kautta ilmoitus mahdollisimman hyvissä ajoin; kuitenkin vähintään yksi työpäivä ennen tavaroiden saapumista. Liitedokumenttien kopiot (kuten kauppalasku) voi joko ladata TRACES NT-ilmoituksen liitteeksi tai ne voi toimittaa näytteenottoa koskevan ennakkokyselyn liitteenä sähköpostilla osoitteeseen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi. Kuluttajasuojelun sähköpostiin on aina erikseen ilmoitettava TRACES NT-järjestelmään tehdystä maahantuonti-ilmoituksesta.

Ao. tavaroiden maahantuonti ei edellytä alkuperäisten terveys- tai muiden todistusten esittämistä rajatarkastuspaikalla.

Tavaroiden saapuessa maahan

Tuontierästä on tehtävä tuonti-ilmoitus (sanomana, netti-ilmoituksena tai asioimalla rajanylityspaikan Tullin asiointipisteessä). Tuonti-ilmoituksella ilmoitetaan yhtenä liiteasiakirjana TRACES NT-järjestelmän vahvistama tunnistenumero. Myös näytteenoton ennakkokyselyyn saatu vastaus sekä vastauksen KUHA-tunnistenumero ilmoitetaan lisätietona tulli-ilmoituksella.

Jos tuontierästä ei ole tehty ennakkoilmoitusta ennen tulli-ilmoituksen tekoa, niin tarvittavat toimenpiteet tehdään tullausvaiheessa. Tämä saattaa viivästyttää tulli-ilmoituksen käsittelyä ja lähetyksen luovuttamista.

Kun erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa

Jos erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenotto, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen ja kuljetus voi jatkaa rajatarkastuspaikalta matkaansa.

Kun erään kohdistetaan tarkastus tai näytteenotto

Jos erään kohdistetaan fyysinen tarkastus, se voidaan tehdä joko hyväksytyn rajatarkastuspaikan tiloissa (BCP) tai kuljetus voidaan ohjata hyväksytyn valvontapaikan tiloissa (CP) tehtäväksi.   Hyväksytyn valvontapaikan käyttäminen edellyttää varastotiloista etukäteen Tullille tehtyä hakemusta ja tilojen hyväksymistä.

Siirtoa hyväksyttyyn tarkastuspisteeseen (CP) pyydetään tulli-ilmoituksella ja lupa myönnetään siirtoluvalla. Tavarat on purettava hyväksyttyyn tilaan ja pidettävä erillään muista tavaroista.  Näytteenoton tai tarkastuksen toteuttamisen osalta toimitaan siirtoluvalle kirjattujen ohjeiden mukaisesti.

Kun tarkastuksen tai tutkimuksen tulokset on saatavilla, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen jonka myötä tavarat ovat vapaasti kuljetettavissa.

Jos tarkastuksella tai tutkimuksessa on havaittu määräystenvastaisuuksia jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta ja toimijan on välittömästi ryhdyttävä Tullin ilmoituksen mukaisiin toimiin tavaroiden palauttamiseksi, hävittämiseksi tai kunnostamiseksi.


Tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta koskee useita tuotteita ja alkuperämaita, jotka on lueteltu asetuksen (EU) 2019/1793 ja muiden tehovalvonta-asetusten liitteissä. Tuotekate päivittyy puolivuosittain.

Tuotteiden ja alkuperämaiden mahdollinen kuuluminen tehovalvonnan piiriin on tarkistettavissa Tullin nettisivuilta.

Ennen tavaroiden saapumista maahan

Tuontierästä on tehtävä sähköisesti Komission TRACES NT-järjestelmän kautta ilmoitus mahdollisimman hyvissä ajoin; kuitenkin vähintään yksi työpäivä ennen tavaroiden saapumista. Liitedokumenttien kopiot  voi joko ladata TRACES NT-ilmoituksen liitteeksi tai ne voi toimittaa näytteenottoa koskevan ennakkokyselyn liitteenä sähköpostilla osoitteeseen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi. Kuluttajasuojelun sähköpostiin on aina erikseen ilmoitettava TRACES NT-järjestelmään tehdystä maahantuonti-ilmoituksesta.

Lisäksi tuojan on toimitettava alkuperäisinä hyväksytyn rajatarkastuspaikan Tullille tavaraerää koskevat lainsäädännön edellyttämät asiakirjat; kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamat näytteenoton ja analyysien tulokset sekä virallinen todistus (em. asetuksen liite IV). Siirtymäaikana 13.6.2020 asti virallisen todistuksen sijaan voidaan esittää myös vahvistettu terveystodistus.

Tarkastettuaan asiakirjojen aitouden, rajatarkastuspaikan Tulli vahvistaa TRACES NT-järjestelmään asiakirjatarkastuksen tehdyksi sekä arkistoi alkuperäiset asiakirjat hyväksytyillä rajatarkastuspaikoilla (BCP).

Tavaroiden saapuessa maahan

Tuontierästä on tehtävä tuonti-ilmoitus (sanomana, netti-ilmoituksena tai asioimalla rajanylityspaikan Tullin asiointipisteessä). Tuonti-ilmoituksella ilmoitetaan yhtenä liiteasiakirjana TRACES NT-järjestelmän vahvistama tunnistenumero. Myös näytteenoton ennakkokyselyyn saatu vastaus sekä vastauksen KUHA-tunnistenumero ilmoitetaan lisätietona tulli-ilmoituksella.

Jos tuontierästä ei ole tehty ennakkoilmoitusta ennen tulli-ilmoituksen tekoa, niin tarvittavat toimenpiteet tehdään tullausvaiheessa. Tämä saattaa viivästyttää tulli-ilmoituksen käsittelyä ja lähetyksen luovuttamista.

Kun erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenottoa

Jos erään ei kohdisteta tarkastusta tai näytteenotto, Tulli vahvistaa tullaukselle luovutuspäätöksen ja kuljetus voi jatkaa rajatarkastuspaikalta matkaansa.

Kun erään kohdistetaan tarkastus tai näytteenotto

Jos erään kohdistetaan fyysinen tarkastus, se voidaan tehdä joko hyväksytyn rajatarkastuspaikan tiloissa (BCP) tai kuljetus voidaan ohjata hyväksytyn valvontapaikan tiloissa (CP) tehtäväksi. Hyväksytyn valvontapaikan käyttäminen edellyttää varastotiloista etukäteen Tullille tehtyä hakemusta ja tilojen hyväksymistä.

Siirtoa hyväksyttyyn tarkastuspisteeseen (CP) pyydetään tulli-ilmoituksella ja lupa myönnetään siirtoluvalla. Tavarat on purettava hyväksyttyyn tilaan ja pidettävä erillään muista tavaroista. Näytteenoton tai tarkastuksen toteuttamisen osalta toimitaan siirtoluvalle kirjattujen ohjeiden mukaisesti.

Kun tarkastuksen tai tutkimuksen tulokset on saatavilla, Tulli vahvistaa tuontierälle luovutuspäätöksen jonka myötä tavarat ovat vapaasti kuljetettavissa.

Jos tarkastuksella tai tutkimuksessa on havaittu määräystenvastaisuuksia jotka estävät tavaroiden maahantuonnin, luovutuspäätöstä ei vahvisteta ja toimijan on välittömästi ryhdyttävä Tullin ilmoituksen mukaisiin toimiin tavaroiden palauttamiseksi, hävittämiseksi tai kunnostamiseksi.