Tutkittavaksi tai koekäyttöön tuotavat tavarat

Jos tuot tuotteita tutkittavaksi, analysoitavaksi tai koekäyttöön, niille voidaan myöntää tuontitullittomuus ja arvonlisäverottomuus tietyin edellytyksin. Jos nämä tuotteet ovat valmisteveron alaisia, niistä kannetaan kuitenkin valmisteverot.

Poikkeuksena ovat alkoholi tai alkoholijuomat, joista ei kanneta valmisteveroa, kun ne tuodaan näihin tarkoituksiin. Tällöin maahantuojana toimivalla myyjällä on oltava väkiviinan tai alkoholijuoman tukkumyyntilupa ja ostajalla väkiviinan tai alkoholijuoman käyttölupa. Käyttöluvan haltija voi myös maahantuoda alkoholijuomaa tai väkiviinaa omaan käyttöönsä.

Tullittomuuden edellytykset

Tullittomuuden edellytyksenä on, että suoritettavien toimintojen tarkoituksena on selvittää tavaran koostumus, laatu tai muita teknisiä ominaisuuksia tiedotustarkoituksessa tai teollisessa tai kaupallisessa tutkimustarkoituksessa. Tullittomuus myönnetään vain tavaramäärälle, joka on tarpeen tehtävän suorittamiseksi.

Tutkimuksissa, analyyseissa tai kokeissa käytettyjen tavaroiden on yleensä kuluttava loppuun tai hävittävä kokonaan. Tavarat, joita ei ole kulutettu loppuun tai hävitetty tutkimusten, analyysien tai kokeiden aikana, tai joita ei ole tosiasiallisesti käytetty, on Tullin suostumuksella ja valvonnassa

 • hävitettävä tai tehtävä kaupallisesti arvottomiksi
 • luovutettava valtiolle ilman kuluja
 • vietävä Euroopan unionin ulkopuolelle.

Tavarat voidaan myös muuttaa jätteeksi tai romuksi, jolloin niistä maksetaan jätteen tai romun maahantuontiverot. Jos jäljelle jääneet tavarat otetaan muuhun käyttöön, on niistä maksettava maahantuontiverot. Lue lisää: Tulli ja arvonlisävero.

Tullittomuutta ei voida myöntää

 • jos tutkimuksen, analysoinnin tai koekäytön tarkoituksena on vain myynnin edistäminen
 • tavaroille, joita käytetään apuvälineenä tai -aineena muiden tavaroiden tutkimuksessa.

Tullittomuuden hakeminen

Tullittomuutta haetaan tulli-ilmoituksella. Tavaranhaltijan on annettava selvitys tavaran käytöstä ja määräajasta, jonka kuluessa tutkimus, analyysi tai koe tehdään.

Lisäksi on ilmoitettava, jääkö tavarasta jotain jäljelle, ja mitä jäljelle jääneelle tavaralle on tarkoitus tehdä. Selvitys annetaan joko tullilomakkeella 976s tai erillisellä asiakirjalla, jossa on lomakkeella mainitut tiedot.

Huomioi nämä

 • menettelykoodi 40xx 
 • lisämenettelykoodi C33 
 • määräaika, jonka kuluessa tutkimus, analyysi tai koekäyttö tehdään: 
  • sanomassa tavaraerän lisätiedoissa koodilla FIXXX
 • tuojan laatima selvitys tavaran käytöstä 
  • sanomassa tavaraerän liiteasiakirjoissa koodilla 1ZZZ

                            

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta