Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

EU:n markkinoille tuotavien tuotteiden on turvallisuuden, terveyden, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan varmistamiseksi täytettävä tietyt vaatimukset. Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä. CE-merkintä tuotteessa kertoo, että tuote täyttää sille asetetut olennaiset vaatimukset, siihen sovellettavien direktiivien vaatimukset ja että se on arvioitu vaatimusten mukaisesti. CE-merkintä täytyy olla muun muassa seuraavissa tuotteissa: huviveneet, lelut, koneet, sähkölaitteet, henkilönsuojaimet, rakennustuotteet, kaasulaitteet, radiolaitteet ja lääkinnälliset laitteet. 

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta valvovat markkinavalvontaviranomaiset. Valvonta perustuu EU:n markkinavalvonta-asetukseen. Asetuksen tavoitteena on vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää sisämarkkinoilla, tehostaa markkinavalvontaa ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Markkinavalvonta-asetuksen soveltamisesta on säädetty Suomen kansallisessa lainsäädännössä. 

Tulli valvoo tuotteita maahantuonnissa

Tulli toimii markkinavalvonta-asetuksen mukaisesti ulkorajaviranomaisena, joka vastaa EU:n markkinoille tulevien tuotteiden ulkorajavalvonnasta. Ulkorajavalvonnassa noudatetaan markkinavalvonta-asetuksessa säädettyä menettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että Tullilla on oikeus keskeyttää tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen, jos esimerkiksi tuotteen vaatimustenmukaisuusilmoituksessa tai CE-merkinnässä havaitaan puutteita. Näissä tapauksissa Tulli ottaa aina yhteyttä tuoteryhmästä vastaavaan markkinavalvontaviranomaiseen, joka päättää jatkotoimenpiteistä. 

Eräissä tuoteryhmissä Tulli on nimetty toimivaltaiseksi markkinavalvontaviranomaiseksi. Tällaisia tuoteryhmiä ovat kemikaalit, kosmeettiset valmisteet, biosidit sekä kuluttajakäyttöön tarkoitetut tavarat, kuten lelut ja lastenhoitotarvikkeet. Jos näissä tuotteissa huomataan puutteita, Tulli päättää itsenäisesti jatkotoimenpiteistä.

Lue lisää: