Tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden tuontivalvonta

Joidenkin tavaroiden kauppaa tai tuontia tietyistä maista tai vientiä tiettyihin maihin on rajoitettu EU:n yhteisillä määräyksillä tai kansallisesti. Tällöin tuonti tai vienti on sallittu tietyin ehdoin tai se voi olla kokonaan kielletty.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (NLF-asetus) tuli sovellettavaksi 1.1.2010 alkaen. Siinä säädetään Euroopan unionin tasolla yhteisön ulkorajavalvonnasta, CE-merkinnästä sekä akkreditoinnista ja markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista jäsenmaissa. Komissio on laatinut yhteistyössä jäsenmaiden kanssa ohjeet NLF-asetuksen mukaista Tullin ja markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä varten.

Teollisuustuotteiden tuontirajoitukset koskevat tiettyjä tekstiili- ja vaatetustuotteita. Niiden tuontia varten tarvitset tuontilisenssin. Maataloustuotteiden tuontitodistukset haetaan Maaseutuvirastosta ja muut lisenssit Tullista. Suomen käyttötariffista ja TARIC-kyselyohjelmasta löydät tiedot todistusvaatimuksista asianomaisen tavaranimikkeen ja alkuperämaan yhteydestä.

Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevat CITES-säännöt.

Joskus kauppaa on rajoitettu hyvin yksityiskohtaisilla säännöillä. Tämä koskee esimerkiksi tuotteita, joita voidaan käyttää asevarusteluun tai sotateollisuuteen (kaksikäyttötuotteet). Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta vastaa ulkoasiainministeriö.

Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen kaikki lakisääteiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitusten alaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta