Tuoteväärennökset

Tulli valvoo, ettei maahan tuotavien, maasta vietävien ja maan kautta kuljetettavien tavaroiden joukossa ole tuoteväärennöksiä tai muita teollis- tai tekijänoikeuksia (IPR) loukkaavia tuotteita. Valvonnalla suojataan kansalaisia ja yhteiskuntaa terveydelle ja turvallisuudelle haitallisilta tuotteilta, yhteiskunnan verotuloja ja oikeudenhaltijan taloudellisia intressejä. Valvonta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta.

Asetuksessa määritellään, mitä menettelyjä tulliviranomaisen on noudatettava jos se havaitsee tullivalvonnassa tai tarkastuksessa tavaroita, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, erityisesti kun on kyse tavaroista, jotka

  • ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen, vientiin tai jälleenvientiin.
  • tuodaan unionin tullialueelle tai viedään sieltä
  • asetetaan suspensio-menettelyyn tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

Tulli valvoo pääsääntöisesti sellaisia tuotteita, joiden oikeudenhaltija on jättänyt tullille asetuksen mukaisen toimintahakemuksen. Hakemus on yleensä voimassa vuoden, jonka jälkeen se voidaan uusia.

Tulli voi viran puolesta (ex officio) pysäyttää myös tuotteita, joilla tällaista toimintahakemusta ei ole.

Huomioi nämä

  • Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista.

  • Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle. Suojan kohteena on aina konkreettinen tavara tai tällaisen osa, ja se on aina näköaistilla havaittavissa.

  • Patentti on keksijälle myönnetty yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen.

  • Piraattikopio on tuote, johon on luvattomasti kopioitu toisen tekijänoikeudella suojattu teos.

  • Tuoteväärennös on tuote, johon on luvattomasti liitetty toiselle kuuluva tavaramerkki tai sen jäljitelmä, tai tuote, joka luvattomasti imitoi toisen tuotteen mallioikeudella suojattua ulkomuotoa.

  • Loukkaava tuote: Tuote voi olla myös teollis- tai tekijänoikeuksia loukkaava, ilman että se on tuoteväärennös.


Asetuksen mukaisen toimintahakemuksen jättäminen Tullille on maksutonta. Toimintahakemus on määrämuotoinen lomake, jossa oikeudenhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja antaa immateriaalioikeuksistaan tietoa Tullille tarkastustoimenpiteitä varten. Hakemus voi olla voimassa vain yhdessä jäsenmaassa tai useammassa.

Hakemukset Tullille voi jättää osoitteella:
IPR hakemukset
Valvontaosasto - Analyysi ja tiedustelu
Kaupallisten riskien hallinta
PL 512
00101 HELSINKI

tai sähköpostitse: ipr.decisions(at)tulli.fi

Hakemuslomake täyttöohjeineen löytyy EU:n komission sivuilta:


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, joka tuli voimaan 23.3.2016, mahdollistaa kauttakulussa olevien tavaramerkkiloukkausten valvomisen. Tämän asetuksen myötä jäsenmaiden tulleilla on enemmän mahdollisuuksia valvoa kauttakulussa olevia IPR-eriä.

Jatkossa kauttakulussa olevia tuotteita, jotka loukkaavat Euroopan unionin tavaramerkkiä, voidaan pysäyttää asetuksen (EU) 608/2013 perusteella, jos kyseinen tavaramerkki on suojattu myös määrämaassa. Viitteitä erän takaisin kierrätyksestä EU:n alueelle ei siis näissä tapauksissa enää tarvita. Huomioitavaa on, että tämä pysäytysoikeus ei koske malli- tai patenttiloukkauksia.


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta