Tuonnin tulli-ilmoituksen korjaaminen

Tuonnin tulli-ilmoitusta voi korjata, kunnes Tulli on tehnyt ilmoituksesta päätöksen. Yksinkertaistetun tuonnin tulli-ilmoituksen tietoja voi korjata täydentävällä tulli-ilmoituksella. Jos ilmoituksen virheitä ei voida korjata tai tulli-ilmoitus on tarpeeton, tulli-ilmoitus pitää mitätöidä. Jos tuonnin tulli-ilmoituksesta on jo tehty tullauspäätös, pitää siitä tehdä oikaisuhakemus

Tulli voi pyytää tulli-ilmoituksen korjaamista

Jos Tulli huomaa annetussa tulli-ilmoituksessa virheitä tai puutteita, sanoma-asiakas saa niistä tiedon virhesanomalla. Virheelliset tai puutteelliset tiedot pitää korjata tai lisätä tulli-ilmoitukseen. Voit korjata lisäksi muut itse havaitsemasi virheet ja tiedot, joihin virheellinen tieto vaikuttaa. Virhesanomassa ilmoitetaan määräaika korjauksen tekemiselle. 

Uudesta Tulliselvitysjärjestelmästä (UTU) saatuun virhesanomaan on vastattava korjauspyyntösanomalla. Sen sijaan Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullausjärjestelmästä (ITU) lähetettyyn virhesanomaan on vastattava korjatulla tulli-ilmoitussanomalla.

Jos tulli-ilmoitus on tehty uudessa Tulliselvityspalvelussa ja Tulli huomaa tulli-ilmoituksessa virheitä, asiakas saa hylkäysilmoituksen. Voit korjata lähettämääsi tulli-ilmoitusta avaamalla sen uudestaan asiointipalvelussa. Korjaa virheelliset tiedot ja lähetä ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi.  

SAD-lomakkeella annetun ilmoituksen korjaaminen

Jos SAD-lomakkeessa on virheitä tai puutteita, Tulli ilmoittaa sinulle ja pyytää sinua korjaamaan tiedot. SAD-lomakkeen tiedot voit korjata esimerkiksi Tullin asiakaspalvelutiskillä.  

Tulli-ilmoituksen korjaaminen ennen päätöstä

Tulli-ilmoituksen kaikkia tietoja ei voi muuttaa. Tällaisia tietoja ovat toimijatiedoista ilmoittaja (tuoja), edustaja (asiamies) ja edustuksen laatu. Myöskään tulli-ilmoituksessa pyydettyä menettelyä ei voi korjata. Lisämenettelyä luovutuksen jälkeen ei voi korjata, jos esimerkiksi luovutuksen edellytyksenä on ollut tietyn luvan/asiakirjan esittäminen. Muiden tietojen korjaaminen on mahdollista. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi korjata, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavaran.

  • Sanomalla uuteen tulliselvitysjärjestelmään annettuja tuonnin tulli-ilmoituksia voi korjata lähettämällä korjauspyyntösanoman. Korjaussanoman voi lähettää vain alkuperäisen ilmoituksen jättäjä.
  • Tulliselvityspalvelussa annettua tulli-ilmoitusta pääset korjaamaan ”Yhteenveto ja lähettäminen” -sivulta. Lähetä korjattu ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi. 
  • Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa annettua tulli-ilmoitusta voi korjata, kunnes tavarat on esitetty Tullille. Sanomalla annettua ilmoitusta voi korjata lähettämällä korjattu tulli-ilmoitussanoma suoraan Tullin järjestelmään. Jos sanoman lähetys ei onnistu, ota yhteyttä Sähköiseen palvelukeskukseen (spake.tuonti(at)tulli.fi) ja kysy, voiko ilmoitusta korjata.

Jos ilmoitus on annettu jaksolta annettavana yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella. Lisätietoa jaksolta annettavasta täydentävästä tuonti-ilmoituksesta

Jos annat jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta oman täydentävän ilmoituksen, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella. Lue lisää sivulta Täydentävä tulli-ilmoitus jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta.


Kun olet saanut tullauspäätöksen, ilmoitusta ei voi enää korjata, vaan sinun on pyydettävä oikaisua. Lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta Tulliselvityspalvelussa.

Sanomalla uuteen tulliselvitysjärjestelmään annetuille ilmoituksille ei voi tehdä pikaoikaisuja. Pyydä tullauspäätöksen oikaisemista sähköisesti ”vapaamuotoinen yhteydenotto” -sanomalla. Ilmoita oikaisupyynnössä oikaisun syy sekä tieto, jonka haluat korjata ilmoitukseen. Liitä pyyntöön tarvittavat asiakirjat, kuten kauppalasku. Tulli vastaa oikaisupyyntöön oikaisusanomalla tai hylkäyssanomalla. 

Tulliselvityspalvelussa tehtyyn tulli-ilmoitukseen voit pyytää oikaisua Tulliselvityspalvelun ”Yhteydenotot”-osion kautta. Valitse ”vapaamuotoinen yhteydenotto” ja valitse oikaisupyyntö sekä oikaisun syy. Kirjoita vapaamuotoiseen tekstikenttään, mikä on alkuperäinen tieto ilmoituksessa ja mikä on oikea tieto, jonka haluat korjata ilmoitukseen. Ilmoita sähköpostiosoite ja lisäksi tiliyhteystiedot, jos haet palautusta tai peruutusta. Liitä hakemukseen tarvittavat asiakirjat, kuten kauppalasku. Tulli hyväksyy tai hylkää muutoksen. 

Jos sinulla ei ole käytössäsi sanoma-asiointia etkä pysty jättämään oikaisupyyntöä Tulliselvityspalvelussa, voit tehdä oikaisu- tai mitätöintipyynnön tullilomakkeella. Lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.


Jos olet tehnyt tulli-ilmoituksen virheellisillä tiedoilla ja saanut tullauspäätöksen, sinun pitää tehdä tilastokorjaus. Tilastokorjaus pitää tehdä aina, kun olet antanut virheellisen tiedon tavaranhaltijasta, nimikkeestä, arvosta tai paljoudesta. Tilastokorjaus on tehtävä, vaikka et olisi maksanut tavaroista tullia.

Ilmoita tilastokorjauksella alkuperäinen tieto sekä oikea tieto, jonka haluat korjata ilmoitukseen. Liitä hakemukseen tarvittavat asiakirjat, esimerkiksi kauppalasku.

Jos tilastokorjauksella ei ole vaikutusta veronkantoon, pyydä tilastokorjausta ”vapaamuotoinen yhteydenotto” -sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa ”vapaamuotoinen yhteydenotto” -pyynnöllä, jonka syykoodi on ”006 – Muu syy”. Voit käyttää syykoodia ”006 – Muu syy”, jos korjaat jotakin seuraavista tiedoista:

  • kuljetusmuoto
  • tilastoarvo
  • nettopaino tai tulli-ilmoituksella ilmoitettu toinen paljous, jos tilastokorjauksella ei ole vaikutusta veronkantoon.

Jos tilastokorjaus kohdistuu esimerkiksi toimijatietoihin tai tilastokorjauksella voi olla vaikutusta veronkantoon (esim. nimike tai tullausarvo on muuttunut), et voi käyttää syy koodia ”006 – Muu syy”, vaan sinun pitää tehdä oikaisupyyntö. Tässä tapauksessa käytä vapaamuotoisen yhteydenoton syykoodia ”001 – Oikaisupyyntö”.

Tilastokorjauksen tekeminen sähköpostilla tai postilla

Jos et voi pyytää tilastokorjausta sähköisesti, voit lähettää pyynnön esimerkiksi sähköpostilla.

Jos kyseessä on tilastokorjaus, jonka voi tehdä syykoodilla ”006 – Muu syy”, lähetä sähköpostiviesti otsikolla ”Tilastokorjaus” osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi. Jos tilastokorjauksella voi olla vaikutusta veronkantoon, sinun on tehtävä tilastokorjaus oikaisupyyntönä. Lue lisää oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella ja toimittamisesta postitse.


Pikaoikaisu

Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa annetuille tulli-ilmoituksille voidaan tehdä pikaoikaisu vain ennen tullauspäätöksessä määrättyjen verojen eräpäivää, jos veroja ei ole vielä maksettu. Nimikeoikaisuja ja tulkinnanvaraisia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna. Lisätietoa pikaoikaisusta.

Jos olet tehnyt Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa tullauksen väärälle asiakkaalle, voit tehdä heti uuden korvaavan tullauksen oikealle asiakkaalle. Käytä korvaavassa tullauksessa samaa veronmääräytymispäivää kuin alkuperäisessä tullauksessa. Pyydä virheelliselle ilmoitukselle mitätöintiä.

Oikaisuhakemuksen laatiminen

Voit pyytää tullauksen oikaisua lähettämällä hakemuksen tullien peruutuksesta tai palautuksesta (tullilomake 643s) tai jälkikantoon johtavan muutosilmoituksen (tullilomake 99s). Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Tilastokorjaus 

Jos olet tehnyt tulli-ilmoituksen virheellisillä tiedoilla ja olet saanut tullauspäätöksen, sinun pitää tehdä tilastokorjaus myös tuontitullittomista tavaroista. Tilastokorjaus pitää tehdä aina, kun olet antanut virheellisen tiedon tavaranhaltijasta, nimikkeestä, arvosta tai paljoudesta. Voit tehdä tilastokorjauksen esimerkiksi lomakkeella. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella. 


Jos huomaat, että tulli-ilmoituksessa on virhe kolli- tai painotiedoissa, voit pyytää tulli-ilmoitukseen oikaisua ”vapaamuotoinen yhteydenotto” -sanomalla. Kiireellisissä tapauksissa voit heti tehdä uuden tulli-ilmoituksen ja pyytää virheellisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Liitä ilmoitukseen varastonpitäjän vakuutus siitä, ettei tavaraa luovuteta virheellistä luovutuspäätöstä vastaan.

Huomioi, että varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin, jolloin korvaavaa tullausta ei tarvita. Lisätietoa poikkeuksista sivulla väliaikaisen varastoinnin päättäminen.


Jos tulli-ilmoituksen tullivelallinen on väärä eli tavaranhaltija, ilmoittaja tai tuoja vaihtuu, tee uusi tuonti-ilmoitus oikean ilmoittajan, tuojan tai tavaranhaltijan tiedoilla.

Tee uusi korvaava tulli-ilmoitus oikean tullivelallisen tiedoilla, mutta anna tulli-ilmoitukselle poikkeava veronmääräytymispäivä eli alkuperäisen päätöksen veronmääräytymispäivä. Voit antaa tulli-ilmoitukselle poikkeavan veronmääräytymispäivän vain, jos ilmoitat lisämenettelykoodin 680.

Kun olet tehnyt uuden tulli-ilmoituksen, tee oikaisuhakemus alkuperäisestä tulli-ilmoituksesta.

Yritysten lähetyksiä ei voi tuontiselvittää Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa. Jos arvonlisäverorekisteröitynyt yritys antaa tulli-ilmoituksen Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa, ilmoitukselle ei anneta yrityksen Y-tunnusta ja siksi arvonlisäveronkanto ei kohdistu yritykselle Omavero-palvelussa. Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa arvonlisävero kannetaan aina maahantuonnin yhteydessä tullauspäätöksellä.

Jos olet uusi tuoja, tarkista, että yritykselläsi on EORI-numero. Numero pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa. Yritysten Tulliselvityspalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteella.

Oikaisun voit tehdä Tulliselvityspalvelussa tai tullilomakkeella. Voit tehdä oikaisuhakemuksen Tulliselvityspalvelussa vain, jos myös alkuperäinen tulli-ilmoitus on tehty palvelussa. Liitä  hakemukseen korvaavat tullaus- ja luovutuspäätökset tai tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.

Jos oikaisuhakemus tehdään siksi, että alkuperäisen tulli-ilmoituksen tullivelallinen on ollut väärä, on oikea tullivelallinen pystyttävä toteamaan oikaisuhakemuksen liitteenä olevista asiakirjoista. Voit esimerkiksi liittää kauppalaskun tai tilausvahvistuksen, josta Tulli pystyy toteamaan tavaroiden oikean tilaajan tai ostajan.