Tuonnin tulli-ilmoituksen korjaaminen

Tuonnin tulli-ilmoitusta voi korjata, kunnes Tulli on tehnyt ilmoituksesta päätöksen. Joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja voi lisätä tai muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella. Jos yksinkertaistetun ilmoituksen muutokset ovat sellaisia, joita ei voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella, pyydä yksinkertaistetun ilmoituksen oikaisua.

Jos ilmoituksen virheitä ei voida korjata tai tulli-ilmoitus on tarpeeton, tulli-ilmoitus pitää mitätöidä.

Tulli voi pyytää tulli-ilmoituksen korjaamista

Jos Tulli huomaa annetussa tulli-ilmoituksessa virheitä tai puutteita, sanoma-asiakas saa niistä tiedon virhesanomalla. Tee silloin tarvittavat korjaukset ja lisäykset tulli-ilmoitukseen. Voit korjata tarvittaessa myös muut havaitsemasi virheet. Virhesanomassa ilmoitetaan määräaika korjauksen tekemiselle. Kun olet korjannut ilmoituksen, vastaa Tullin lähettämään virhesanomaan korjauspyyntösanomalla.

Jos tulli-ilmoitus on tehty Tulliselvityspalvelussa ja Tulli huomaa tulli-ilmoituksessa virheitä, asiakas saa hylkäysilmoituksen. Voit korjata lähettämääsi tulli-ilmoitusta avaamalla sen uudestaan asiointipalvelussa. Korjaa virheelliset tiedot ja lähetä ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi. 

Tulli-ilmoituksen korjaaminen ennen päätöstä

Tulli-ilmoituksen kaikkia tietoja ei voi muuttaa. Tällaisia tietoja ovat toimijatiedoista ilmoittaja (tuoja), edustaja (asiamies) ja edustuksen laatu. Myöskään tulli-ilmoituksessa pyydettyä menettelyä ei voi korjata. Lisämenettelyä luovutuksen jälkeen ei voi muuttaa, jos esimerkiksi luovutuksen edellytyksenä on ollut tietyn luvan/asiakirjan esittäminen. Muiden tietojen korjaaminen on mahdollista ennen päätöstä. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi korjata, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavaran.

 • Sanomalla annettuja tuonnin tulli-ilmoituksia voi korjata lähettämällä korjauspyyntösanoman. Korjaussanoman voi lähettää vain alkuperäisen ilmoituksen jättäjä. Kun muutospyyntöä haetaan ennen luovutuspäätöstä, ilmoita muutostyypiksi ”KOR –Korjaus”.
 • Tulliselvityspalvelussa annettua tulli-ilmoitusta pääset korjaamaan ”Yhteenveto ja lähettäminen” -sivulta ”Korjaa”-painikkeesta. Lähetä korjattu ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi.

Jos ilmoitus on annettu jaksolta annettavana yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella. Lisätietoa jaksolta annettavasta täydentävästä tuonti-ilmoituksesta

Jos annat jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta oman täydentävän ilmoituksen, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella. Lue lisää sivulta Täydentävä tulli-ilmoitus jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta.

Jos tavarat on luovutettu menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä ja olet antanut esittämistiedonannon, voit korjata täydentävällä ilmoituksella tiettyjä tietoja. Lue lisää sivulta ”Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä”.


Jos olet saanut luovutuspäätöksen ja huomaat ilmoituksessa virheen, jota et voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella, hae oikaisua yksinkertaistettuun ilmoitukseen. Tarkista kohdasta ”Tulli-ilmoituksen korjaaminen ennen päätöstä”, mitä tietoja voit oikaista. 

Voit muuttaa virheellisen tiedon luovutuspäätöksen jälkeen joko: 

 • tekemällä Tulliselvityspalvelussa ”oikaisuhakemuksen tai
 • lähettämällä ”Muutospyyntö”–sanoman 

Muuta ilmoituksessa oleva virheellinen tieto oikeaksi ja lähetä korjattu ilmoitus Tullille valitsemalla muutoksen tyypiksi ”OIK - Muutokset ilmoitettuihin tietoihin” ja ilmoittamalla esimerkiksi korjauksen syyksi ”T-14 – Muut”. Voit antaa täydentävän tulli-ilmoituksen vasta kun Tulli on käsitellyt oikaisuhakemuksen. 

Jos tiedot ovat sellaisia, joita ei voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella, eikä tulli-ilmoituksen tietoja voi oikaista, on tehtävä uusi korvaava tulli-ilmoitus. Tällöin alkuperäinen tulli-ilmoitus on mitätöitävä. Lue lisää tulli-ilmoituksen mitätöinnistä. 


Tulli-ilmoituksen tietojen muuttaminen tullauspäätöksen jälkeen

Kun olet saanut tullauspäätöksen, ilmoitusta ei voi enää korjata, vaan sinun on pyydettävä oikaisua. Liitä pyyntöön tarvittavat asiakirjat, kuten kauppalasku. Lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta Tulliselvityspalvelussa.

Jos tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu virheellinen saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen saama MRN-viitenumero, alatason kuljetusasiakirja tai siihen liittyvä tavaraerän numero, tee näin:

 • Toimita korjattavat tiedot sähköpostitse Sähköiseen palvelukeskukseen spake.varastointi(at)tulli.fi:
  •  Otsikoi viesti ”Tuonnin ilmoitustietojen korjaus”.
  • Kerro, mitä tuonnin tulli-ilmoituksen tapahtumatunnusta (tullausnumeroa) ja sen tavaraerää korjaus koskee.
  • Ilmoita oikeat edeltävän asiakirjan tiedot:
   • edeltävän asiakirjan tyyppi ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”
   • MRN-viitenumero ja tavaraerän numero
   • alatason kuljetusasiakirjan numero, jos edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai EU:n ICS2-järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus.
 • Sähköinen palvelukeskus kuittaa viestin vastaanotetuksi sähköpostitse.
 • Toimita saamasi sähköposti tavaran noutajalle, jotta hän voi osoittaa korjatun tiedon väliaikaisen varaston pitäjälle.
 • Väliaikaisen varaston pitäjä liittää sähköpostin alkuperäisen luovutuspäätöksen kanssa varastokirjanpitoon.

Sanomalla annettuun ilmoitukseen pyydetään tullauspäätöksen oikaisemista sähköisesti. Muuta ilmoituksessa oleva virheellinen tieto oikeaksi ja lähetä korjattu ilmoitus Tullille ”Muutospyyntö”-sanomalla ja ilmoittamalla korjaustyypin syy.

Tulliselvityspalvelussa tehtyyn tulli-ilmoitukseen voit pyytää oikaisua Tulliselvityspalvelun ”Yhteenveto ja lähettäminen” -osion kautta tai etusivun ”Ota yhteyttä Tulliin” -painikkeen kautta. Valitse ”Oikaisuhakemus” ja muuta ilmoituksessa oleva virheellinen tieto oikeaksi. Kun olet saanut muutettua virheelliset tiedot, palaa takaisin ”Oikaisuhakemus”-näytölle ja valitse oikaisun syykoodi.

Ilmoita korjaustyypiksi tai oikaisun syykoodiksi jokin seuraavista:

 • Valitse ”OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin”, kun oletat, että oikaisulla ei ole vaikutusta kannettaviin maksuihin.
 • Huom, kun teet tullauspäätöksen jälkeen oikaisuhakemusta täydentävään tulli-ilmoitukseen ja käytät korjaustyyppiä tai syykoodia OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin. Et voi muuttaa tiettyjä tietoja ilmoituksen tietosisältöön täydentävässä ilmoituksessa, vaan muutos on tehtävä kirjoittamalla perustelu sanallisesti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi paino- ja pakkaustiedot. 
 • Valitse ”JAL – Jälkikanto”, kun oletat, että oikaisu johtaa jälkikantoon.
 • Valitse ”PAL – Palautus tai peruutus”, kun odotat oikaisun perusteella palautusta. Ilmoita aina tiliyhteystiedot, johon palautus maksetaan. Jos tilinumeroa ei ilmoiteta, palautuspyyntöä ei voida käsitellä.
  • Esimerkki: Jos olet saanut hyvityslaskun, koska tuote ei ollut sopimusten mukainen, ilmoita muutoksen tyypiksi tai syyksi ”F-10 – Vialliset tavarat”. ks. koodiluettelo NCL062 – Yhteyden oton syy - korjaus 
   • Jos tilinumeroa ei ole, voidaan poikkeustapauksissa palautus ohjata vain pankkiin maksuosoituksena. 
    • Sanomailmoittaja valitsee tällöin ”K – Maksuosoitus/Rahalähetys” sekä ilmoita tilinhaltijaksi henkilön nimi ja hänen osoitetietonsa Suomessa.
    • Tulliselvityspalvelussa valitaan tällöin ”Maksuosoitus/Rahalähetys”, sekä lisää tilinhaltijaksi henkilön nimi ja hänen osoitetietonsa Suomessa.

Tulli vastaa oikaisupyyntöön hyväksymällä tai hylkäämällä hakemuksen. 

Vaikka ilmoitus olisi lähetetty Tullille sanomalla tai Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa, voit pyytää siihen oikaisua Tulliselvityspalvelussa. Lue lisää tästä käyttöliittymän ohjeista kohdasta ”Toisessa asiointikanavassa annetun ilmoituksen selailu ja asiointikanavan vaihto


Jos haluat korjata tulli-ilmoitusta luovutuspäätöksen tai tullauspäätöksen saamisen jälkeen, voit käyttää hakemuksessa seuraavia koodeja.

Käytä tilastomuutoksissa koodia ”OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin”. Jos olet tehnyt tulli-ilmoituksen virheellisillä tiedoilla ja saanut tullauspäätöksen, sinun pitää tehdä oikaisuhakemus tai tilastomuutos. Tilastomuutos ja oikaisupyyntö on tehtävä, jos virheellinen tieto on annettu esimerkiksi nimikkeestä, arvosta tai paljoudesta. Näin on tehtävä, vaikka et olisi maksanut tavaroista tullia. Hakemukseen voi liittää tarvittaessa asiakirjoja, esimerkiksi kauppalaskun. 

Käytä koodia ”OIK – Muutokset ilmoitettuihin tietoihin”, kun oletat, että oikaisulla ei ole vaikutusta kannettaviin maksuihin. Tällöin sinun on valittava jokin seuraavista syykoodeista:

 • ”T-01 – Alkuperä”
 • "T-04 – Nimike”
 • ”T-07 – Tullausarvo”
 • ”T-09 – Varastosta luovuttamiseen liittyvä virhe”, jos varastonpitäjä ei luovuta tavaraa virheellisen tiedon vuoksi
 • ”T-14 – Muut”.

Käytä koodia ”JAL – Jälkikanto”, kun oletat, että oikaisu johtaa jälkikantoon. Tällöin sinun on valittava jokin seuraavista syykoodeista:

 • ”X-01 – Alkuperä”
 • ”X-02 – Kiintiö”
 • ”X-04 – Nimike”
 • ”X-07 – Tullausarvo”
 • ”X-08 – Tullittomuus”
 • ”X-09 – Varastosta luovuttamiseen liittyvä virhe”, jos varastonpitäjä ei luovuta tavaraa virheellisen tiedon vuoksi
 • ”X-14 – Muut”.

Käytä koodia ”PAL – Palautus tai peruutus”, kun odotat oikaisun perusteella palautusta. Tällöin sinun on valittava jokin seuraavista syykoodeista:

 • ”B-01 – Alkuperä”
 • ”B-04 – Nimike”
 • ”B-07 – Tullausarvo”
 • ”B-08 – Tullittomuus”
 • ”B-09 – Varastosta luovuttamiseen liittyvä virhe”, jos varastonpitäjä ei luovuta tavaraa virheellisen tiedon vuoksi
 • ”B-14 – Muut”
 • ”C-02 – Kiintiö”, kun haet tavaroita kiintiöön tullauspäätöksen jälkeen
 • ”F-10 – Vialliset tavarat”, jos huomaat tulliselvityksen jälkeen, että tavara on viallinen
 • ”I-11 – Viranomaisen virhe”
 • ”J-03 – Kohtuusyyt”.

Jos sinulla ei ole käytössäsi sanoma-asiointia etkä pysty jättämään oikaisupyyntöä Tulliselvityspalvelussa, voit tehdä oikaisu- tai mitätöintipyynnön tullilomakkeella. Lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella. 


Jos huomaat, että tulli-ilmoituksessa on virhe kolli- tai painotiedoissa, voit pyytää tulli-ilmoitukseen oikaisua ”Muutospyyntö”–sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa ”Oikaisuhakemuksessa”. Kiireellisissä tapauksissa voit heti tehdä uuden tulli-ilmoituksen ja pyytää virheellisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Jos haet muutosta kollilukuun tai painoon, esitä asiakirja, josta Tulli voi tarkistaa oikean tiedon.

Huomioi, että varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin, jolloin korvaavaa tullausta ei tarvita. Lisätietoa poikkeuksista sivulla väliaikaisen varastoinnin päättäminen.


Jos tulli-ilmoituksen tullivelallinen on väärä eli ilmoittaja tai tuoja vaihtuu, tee uusi tuonti-ilmoitus oikean ilmoittajan, tuojan tiedoilla. 

Tee uusi korvaava tulli-ilmoitus oikean tullivelallisen tiedoilla, mutta anna tulli-ilmoituksessa poikkeava veronmääräytymispäivä eli alkuperäisen päätöksen veronmääräytymispäivä. 

 • Valitse Tulliselvityspalvelusta ”Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus” (lisäilmoitustyyppi A) ja ilmoita lisätietokoodi ”FISUR – Korvaava ilmoitus”, sekä sen kuvauksena alkuperäisen korvattavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumeron. 
 • Sanomalla annettavissa ilmoituksissa ilmoita lisäilmoitustyyppi ”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus” ja lisätietokoodi ”FISUR – Korvaava ilmoitus”, sekä sen kuvauksena alkuperäisen korvattavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero. Lue lisää tulli-ilmoituksen antamisesta jälkikäteen.

Huomioi, että yritysten lähetyksiä ei voi tulliselvittää Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa. Jos arvonlisäverorekisteröitynyt yritys on antanut tulli-ilmoituksen Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa, ilmoitukselle ei anneta yrityksen Y-tunnusta ja siksi arvonlisäveronkanto ei kohdistu yritykselle Omavero-palvelussa. Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa arvonlisävero kannetaan aina maahantuonnin yhteydessä tullauspäätöksellä.

Yritykset voivat käyttää Tulliselvityspalvelua, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteella. Lue lisää Tulliselvityspalvelusta.

Jos olet uusi tuoja, tarkista, että yritykselläsi on EORI-numero. Numero pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa.

Kun olet saanut uudelle korvaavalle tulli-ilmoitukselle luovutuspäätöksen, voit pyytää alkuperäisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Jos alkuperäisen tulli-ilmoituksen tullivelallinen on ollut väärä, on oikea tullivelallinen pystyttävä toteamaan liitteenä olevista asiakirjoista. Liitä esimerkiksi kauppalasku tai tilausvahvistus, josta Tulli pystyy toteamaan tavaroiden oikean tilaajan tai ostajan.

Missä voi tehdä mitätöintipyynnön?

 • Jos tulli-ilmoitus on annettu Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa, Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, voit tehdä mitätöintipyynnön sähköisesti Tulliselvityspalvelussa.
  • Mitätöintipyynnössä on ilmoitettava mitätöinnin syyksi Tulliselvityspalvelussa ”V-12 – Väärän ilmoittajan ilmoittaminen” sekä uuden korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero. Ilmoita perusteluissa tarkemmat tiedot mitätöinnin syystä ja lisää liitteet, joiden perusteella Tulli voi todeta mitätöinnin syyn. 
 •  Jos tulli-ilmoitus on annettu sanomalla, voit tehdä mitätöintipyynnön sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa. 
  • Sanomalla annettavassa mitätöintipyynnössä on ilmoitettava mitätöinnin syy koodilla ”V-12 – Väärän ilmoittajan ilmoittaminen” sekä uuden korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero. Ilmoita perusteluissa tarkemmat tiedot mitätöinnin syystä ja lisää liitteet, joiden perusteella Tulli voi todeta mitätöinnin syyn.
 • Voit hakea mitätöintiä myös tullilomakkeella 643s. Liitä pyyntöön korvaavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumero.

Noudata mitätöintipyynnön tekemisessä samoja ohjeita kuin oikaisuhakemuksen laatimisessa.

Lue tarkemmat ohjeet Muutoksen haku -sivulta.


Pääset selaamaan palveluihin annettuja tuonti-ilmoituksia ”Tuonti-ilmoituspalvelun (ITU) ilmoitukset” ilmoittamisen tukipalvelusta.

Nimikeoikaisuja ja tulkinnanvaraisia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna. Lisätietoa pikaoikaisusta.

Oikaisuhakemuksen laatiminen

Voit pyytää tullauksen oikaisua lähettämällä hakemuksen tullien peruutuksesta tai palautuksesta (tullilomake 643s) tai jälkikantoon johtavan muutosilmoituksen (tullilomake 99s). Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Huom. Jos olet tehnyt Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa tullauksen väärälle asiakkaalle, voit tehdä heti uuden korvaavan tullauksen oikealle asiakkaalle. Käytä korvaavassa tullauksessa samaa veronmääräytymispäivää kuin alkuperäisessä tullauksessa. Pyydä virheelliselle ilmoitukselle mitätöintiä. 

Tilastokorjaus 

Jos olet tehnyt tulli-ilmoituksen virheellisillä tiedoilla ja olet saanut tullauspäätöksen, sinun pitää tehdä tilastokorjaus myös tuontitullittomista tavaroista. Tilastokorjaus pitää tehdä aina, kun olet antanut virheellisen tiedon tavaranhaltijasta, nimikkeestä, arvosta tai paljoudesta. Voit tehdä tilastokorjauksen esimerkiksi lomakkeella. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.