Tuonnin tulli-ilmoituksen korjaaminen

Tuonnin tulli-ilmoitusta voi korjata, kunnes Tulli on tehnyt ilmoituksesta päätöksen. Yksinkertaistetun tuonnin tulli-ilmoituksen tietoja voi korjata täydentävällä tulli-ilmoituksella. Jos ilmoituksen virheitä ei voida korjata tai tulli-ilmoitus on tarpeeton, tulli-ilmoitus pitää mitätöidä. Jos tuonnin tulli-ilmoituksesta on jo tehty tullauspäätös, pitää siitä tehdä oikaisuhakemus

Tulli voi pyytää tulli-ilmoituksen korjaamista

Jos Tulli huomaa annetussa tulli-ilmoituksessa virheitä tai puutteita, sanoma-asiakas saa niistä tiedon virhesanomalla. Virheelliset tai puutteelliset tiedot pitää korjata tai lisätä tulli-ilmoitukseen. Voit korjata lisäksi muut itse havaitsemasi virheet ja tiedot, joihin virheellinen tieto vaikuttaa. Virhesanomassa ilmoitetaan määräaika korjauksen tekemiselle. 

Uudesta Tulliselvitysjärjestelmästä (UTU) saatuun virhesanomaan on vastattava korjauspyyntösanomalla. Sen sijaan Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullausjärjestelmästä (ITU) lähetettyyn virhesanomaan on vastattava korjatulla tulli-ilmoitussanomalla.

Jos tulli-ilmoitus on tehty uudessa Tulliselvityspalvelussa ja Tulli huomaa tulli-ilmoituksessa virheitä, asiakas saa hylkäysilmoituksen. Voit korjata lähettämääsi tulli-ilmoitusta avaamalla sen uudestaan asiointipalvelussa. Korjaa virheelliset tiedot ja lähetä ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi.  

SAD-lomakkeella annetun ilmoituksen korjaaminen

Jos SAD-lomakkeessa on virheitä tai puutteita, Tulli ilmoittaa sinulle ja pyytää sinua korjaamaan tiedot. SAD-lomakkeen tiedot voit korjata esimerkiksi Tullin asiakaspalvelutiskillä.  

Tulli-ilmoituksen korjaaminen ennen päätöstä

Tulli-ilmoituksen kaikkia tietoja ei voi muuttaa. Tällaisia tietoja ovat toimijatiedoista ilmoittaja (tuoja), edustaja (asiamies) ja edustuksen laatu. Myöskään tulli-ilmoituksessa pyydettyä menettelyä ei voi korjata. Lisämenettelyä luovutuksen jälkeen ei voi korjata, jos esimerkiksi luovutuksen edellytyksenä on ollut tietyn luvan/asiakirjan esittäminen. Muiden tietojen korjaaminen on mahdollista. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi korjata, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavaran.

 • Sanomalla uuteen tulliselvitysjärjestelmään annettuja tuonnin tulli-ilmoituksia voi korjata lähettämällä korjauspyyntösanoman. Korjaussanoman voi lähettää vain alkuperäisen ilmoituksen jättäjä.
 • Tulliselvityspalvelussa annettua tulli-ilmoitusta pääset korjaamaan ”Yhteenveto ja lähettäminen” -sivulta. Lähetä korjattu ilmoitus uudestaan Tulliin käsiteltäväksi. 
 • Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa annettua tulli-ilmoitusta voi korjata, kunnes tavarat on esitetty Tullille. Sanomalla annettua ilmoitusta voi korjata lähettämällä korjattu tulli-ilmoitussanoma suoraan Tullin järjestelmään. Jos sanoman lähetys ei onnistu, ota yhteyttä Sähköiseen palvelukeskukseen (spake.tuonti(at)tulli.fi) ja kysy, voiko ilmoitusta korjata.

Täydentävällä tulli-ilmoituksella korjattavat tiedot 

Jos ilmoitus on annettu yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella. 

Voit korjata seuraavia tietoja täydentävällä tulli-ilmoituksella:

 • lisäviite
 • arvotiedot (toimitusehto, valuuttalaji ja tulliselvitettävän erän kokonaishinta, tavaraeräkohtainen kauppahinta ja oikaisuerät, tilastoarvo)
 • vastaanottaja
 • tullikohtelu
 • tavaran sijaintipaikka
 • jaksoerittelyn postitusosoite
 • varaston tunnistetiedot
 • kauppatapahtuman luonne
 • ostajan ja myyjän välinen etuyhteys
 • verolaskelman tiedot

Jos ilmoitus on annettu  jaksolta annettavana yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena, tiettyjä tietoja voi korjata täydentävällä ilmoituksella. Lue lisätietoa jaksolta annettavasta täydentävästä tuonti-ilmoituksesta

Jos olet korjannut täydentävällä tulli-ilmoituksella muita kuin sallittuja tietoja 

 • Jos olet sanomamuotoisessa ilmoituksessa korjannut muita kuin sallittuja tietoja, Tulli hylkää täydentävän ilmoituksen ja lähettää hylkäyspäätöksen. Sinun on korjattava tiedot ja lähetettävä Tullille uusi täydentävä ilmoitus.
 • Jos olet SAD-lomakkeella korjannut muita kuin sallittuja tietoja, sinun on korjattava tiedot ja lähetettävä Tullille uusi täydentävä ilmoitus.

Tulli-ilmoituksen korjaaminen tullauspäätöksen jälkeen

Kun olet saanut tullauspäätöksen, ilmoitusta ei voi enää korjata, vaan sinun on pyydettävä oikaisua. Lue ohje oikaisuhakemuksen laatimisesta Tulliselvityspalvelussa.

Sanomalla uuteen tulliselvitysjärjestelmään annetuille ilmoituksille ei voi tehdä pikaoikaisuja. Pyydä tullauspäätöksen oikaisemista sähköisesti ”vapaamuotoinen yhteydenotto” -sanomalla. Ilmoita oikaisupyynnössä oikaisun syy sekä tieto, jonka haluat korjata ilmoitukseen. Liitä pyyntöön tarvittavat asiakirjat, kuten kauppalasku. Tulli vastaa oikaisupyyntöön oikaisusanomalla tai hylkäyssanomalla. 

Tulliselvityspalvelussa tehtyyn tulli-ilmoitukseen voit pyytää oikaisua Tulliselvityspalvelun ”Yhteydenotot”-osion kautta. Valitse ”vapaamuotoinen yhteydenotto” ja valitse oikaisupyyntö sekä oikaisun syy. Kirjoita vapaamuotoiseen tekstikenttään, mikä on alkuperäinen tieto ilmoituksessa ja mikä on oikea tieto, jonka haluat korjata ilmoitukseen. Ilmoita sähköpostiosoite ja lisäksi tiliyhteystiedot, jos haet palautusta tai peruutusta. Liitä hakemukseen tarvittavat asiakirjat, kuten kauppalasku. Tulli hyväksyy tai hylkää muutoksen. 

Jos sinulla ei ole käytössäsi sanoma-asiointia etkä pysty jättämään oikaisupyyntöä Tulliselvityspalvelussa, voit tehdä oikaisu- tai mitätöintipyynnön tullilomakkeella. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa annetut ilmoitukset

Pikaoikaisu

Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa annetuille tulli-ilmoituksille voidaan tehdä pikaoikaisu vain ennen tullauspäätöksessä määrättyjen verojen eräpäivää, jos veroja ei ole vielä maksettu. Nimikeoikaisuja ja tulkinnanvaraisia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna. Lue lisätietoa pikaoikaisusta.

Jos olet tehnyt Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa tullauksen väärälle asiakkaalle, voit tehdä heti uuden korvaavan tullauksen oikealle asiakkaalle. Käytä korvaavassa tullauksessa samaa veronmääräytymispäivää kuin alkuperäisessä tullauksessa. Pyydä virheelliselle ilmoitukselle mitätöintiä.

Oikaisuhakemuksen laatiminen

Voit pyytää tullauksen oikaisua lähettämällä hakemuksen tullien peruutuksesta tai palautuksesta (tullilomake 643s) tai jälkikantoon johtavan muutosilmoituksen (tullilomake 99s). Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Tilastokorjaus 

Jos olet tehnyt tulli-ilmoituksen virheellisillä tiedoilla ja olet saanut tullauspäätöksen, sinun pitää tehdä tilastokorjaus myös tuontitullittomista tavaroista. Tilastokorjaus pitää tehdä aina, kun olet antanut virheellisen tiedon tavaranhaltijasta, nimikkeestä, arvosta tai paljoudesta. Voit tehdä tilastokorjauksen esimerkiksi lomakkeella. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella. 

Toimi näin, jos varastonpitäjä ei luovuta tavaraa tuonnin luovutuspäätöksellä olevien virheellisten tietojen takia.

Jos huomaat, että tulli-ilmoituksessa on virhe kolli- tai painotiedoissa, voit pyytää tulli-ilmoitukseen oikaisua ”vapaamuotoinen yhteydenotto” -sanomalla. Kiireellisissä tapauksissa voit heti tehdä uuden tulli-ilmoituksen ja pyytää virheellisen tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Liitä ilmoitukseen varastonpitäjän vakuutus siitä, ettei tavaraa luovuteta virheellistä luovutuspäätöstä vastaan.

Huomioi, että varastonpitäjä voi kuitenkin luovuttaa tavarat tietyin poikkeuksin, jolloin korvaavaa tullausta ei tarvita. Lue lisätietoa poikkeuksista sivulla väliaikaisen varastoinnin päättäminen.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta