Tuonti-ilmoituksen antaminen ennakolta

Tavaroita ei voi luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ennen tavaroiden saapumista Suomeen, koska tulliselvitettävien tavaroiden on oltava esittämishetkellä Tullin tarkastettavissa.

Jos tavaroista on annettu turvatieto- tai passitusilmoitus, tuonti-ilmoituksen voi antaa ennakolta ennen tavaroiden saapumista ja esittämistä tullille. Tulli voi tiedustella tulli-ilmoitukseen liittyviä asiakirjoja etukäteen, mutta luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen vasta, kun tavarat ovat saapuneet Suomeen ja ne on esitetty Tullille.

Voit antaa ilmoituksen rahtilähetyksestä ennakolta, jos sinulla on käytössäsi edeltävän asiakirjan MRN-viitenumero (esim. AREX-ilmoituksen tai passitusilmoituksen MRN-viitenumero). Voit antaa ilmoituksen aikaisintaan 30 päivää ennen tavaroiden saapumista ja esittämistä tullille. Jos sinulla ei ole tiedossa edeltävän asiakirjan tietoa, voit kysyä tietoa kuljetusliikkeeltä, joka kuljettaa tavaroitasi. Jos edeltävä asiakirja on esitetty tullille, tulli-ilmoitusta ei voi antaa ennakolta.

Voit antaa ilmoituksen postilähetyksestä ennakolta vain, jos Posti on lähettänyt sinulle tiedon, että tulli-ilmoituksen ennakolta antaminen on mahdollista.

Ilmoita molemmat tiedot:

 • Lisäilmoitustyyppi ”D – Ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”
 • Edeltävän asiakirjan koodi ja sen viitteenä MRN-viitenumero sekä tavaraerän tunnisteena erän numero, jos saapumisen yleisilmoitus on edeltävänä asiakirjana.
  Esimerkiksi: ”355 – Saapumisen yleisilmoitus” ja viitteeksi MRN-viitenumero (esimerkiksi 22FI000000000000I0) ja erän numero (esimerkiksi 5).

Jos olet ilmoittanut lisäilmoitustyypiksi ”D – Ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus” ja ilmoittamasi edeltävä asiakirja on jo esitetty tullille, saat hylkäyksen ”edeltävän asiakirjan tila on virheellinen”:

 • Muuta lisäilmoitustyypiksi ”A - Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus” ja lähetä ilmoitus Tullille uutena ilmoituksena.

Huomioi, että jos ilmoitusta korjataan, lisäilmoitustyypin korjaaminen ei ole sallittua enää sen jälkeen, kun Tulli on ottanut ilmoituksen käsittelyyn ja ilmoitus on saanut MRN-viitenumeron.


Ennakolta annettava vakiomuotoinen tuonti-ilmoitus

 • Ilmoita Yritysasiakkaiden erityismenettelyiden tuontitullauspalvelussa seuraavat tiedot:
  • Rastita tulliselvitettävän erän tiedoissa kohta ”Ennakolta annettu tuonti-ilmoitus”.
  • Ilmoita edeltävän asiakirjan tieto joka tavaraerästä erikseen. Voit ilmoittaa esimerkiksi passitusilmoituksen MRN-viitenumero tai AREX-ilmoituksen MRN-viitenumeron ja erän numeron.
 • Ilmoita Yritysasiakkaiden erityismenettelyiden tuontitullauspalveluun sanomalla seuraavat tiedot:
  • ilmoituskoodi ”D – Täydellinen ilmoitus (jota tarkoitetaan koodissa A) ennen kuin tavaranhaltija (ilmoittaja) voi esittää tavarat”
  • tulliselvitettävän erän tiedoissa edeltävän asiakirjan koodi ja edeltävän asiakirjan numero, esimerkiksi MRN-viitenumero
  • edeltävän asiakirjan tieto joka tavaraerästä erikseen, esimerkiksi passitusilmoituksen MRN- viitenumero tai AREX-ilmoituksen MRN-viitenumero ja erän numero.

Ennakolta annettava yksinkertaistettu tuonti-ilmoitus.

Huomioi, että tarvitset yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöön luvan.

 • Ilmoita sanomalla seuraavat tiedot:
  • ilmoituskoodi ”E – Epätäydellinen ilmoitus (jota tarkoitetaan koodissa B) ennen kuin tavaranhaltija (ilmoittaja) voi esittää tavarat”
  • tulliselvitettävän erän tiedoissa edeltävän asiakirjan koodi ja edeltävän asiakirjan numero, esimerkiksi MRN-viitenumero
  • edeltävän asiakirjan tieto joka tavaraerästä erikseen, esimerkiksi passitusilmoituksen MRN- viitenumero tai AREX-ilmoituksen MRN-viitenumero ja erän numero.

Jos olet ilmoittanut ilmoitustyypiksi ”D – Täydellinen ilmoitus (jota tarkoitetaan koodissa A) ennen kuin tavaranhaltija (ilmoittaja) voi esittää tavarat” ja ilmoittamasi edeltävä asiakirja on jo esitetty Tullille, saat hylkäyksen ”edeltävän asiakirjan tila on virheellinen”:

 • Muuta ilmoitustyypiksi ”A - Täydellinen ilmoitus” ja lähetä ilmoitus Tullille uutena ilmoituksena.

Huomioi, että jos korjaat ennakolta annetun ilmoituksen tietoja sen jälkeen kun Tulli on ottanut ilmoituksen käsittelyyn ja ilmoitus on saanut tullausnumeron, sinun on muutettava sanoman ilmoitustyypiksi ”A - Täydellinen ilmoitus”.