Tuonnin varamenettely

1. Käyttökatko Tullin järjestelmässä

Tullin asiakastuki tiedottaa suunnitelluista käyttökatkoista etukäteen ja kerran katkon aikana. Käyttökatkotiedotteessa on teksti ’’Varamenettelyn käyttäminen on sallittua siihen asti kunnes saatte ilmoituksen katkoksen päättymisestä”.

Asiakastuki tiedottaa suunnittelemattomista käyttökatkoista ja vakavista häiriöistä mahdollisimman pian käyttökatkon tai häiriön havaitsemisen jälkeen. Tilaa häiriötiedote sähköpostiisi

Jos et saa käyttökatkotiedotetta, vaikka havaitset, että Tullin järjestelmään lähetettyihin ilmoituksiin ei tule mitään vastaussanomia

  • ota ensin yhteyttä sanomaliikenteen toimivuuden tarkistamiseksi omaan tietotekniseen tukeen ja
  • operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa omaan operaattoriin.

Jos ongelman syy ei selviä, pyydä lupaa käyttää varamenettelyä lomakkeella. Lähetä lomake osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi

Toimi näin käyttökatkon aikana

Lähetä sanomamuotoinen ilmoitus Tullin järjestelmään tavanomaisesti sanomana. Jos haluat, että tavara luovutetaan katkon aikana, toimita saapumistoimipaikan tulliin lisäksi kauppalasku ja SAD-lomake, jonka kohtaan 44 on merkitty teksti 'Sanomamuotoinen ilmoitus'. SAD-lomakkeessa on ilmoitettava sama asiakkaan viitenumero kuin sanomamuotoisella ilmoituksella. Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen.

Jos menettelyyn asettamispaikassa ei ole Tullin toimipistettä, voit pyytää menettelyyn asettamista sähköpostilla. Pyyntö tehdään lähettämällä SAD-lomakkeen 1-lehti ja kauppalasku osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi.  Otsikoi viesti sanalla ”Varamenettely”.

Tulli ei tallenna tätä ilmoitusta järjestelmäänsä, vaan varsinainen tulliselvitys tehdään lähetetyn sanoman perusteella katkon päätyttyä.

Väliaikaisten varastojen pitäjät voivat käyttökatkojen aikana luovuttaa tavarat varastosta Tullin vahvistamalla SAD-lomakkeella. Tavarat voi luovuttaa henkilöasiakkaalle myös Tullin vahvistamalla lomakkeella 1143s (Henkilöasiakkaan ilmoitus tavaran tullaamiseksi EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta).

Käyttökatkon päättymisestä tiedottaminen

Tullin asiakastuki ilmoittaa katkon päättymisestä asiakkaille ja Tullin henkilöstölle sähköpostilla ”Käyttökatko on päättynyt. Varamenettelyä ei saa enää käyttää”. Tämän ilmoituksen saavuttua on palattava normaalimenettelyyn.

2. Käyttökatko asiakkaan järjestelmässä

Käyttökatkotilanteissa suositellaan Tullin asiointipalvelun käyttöä.

Pyydä lupa varamenettelyyn Tullilta

Pyydä lupa varamenettelyyn lomakkeella ja lähetä se osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi (Sähköinen palvelukeskus).

Jos katko jatkuu yli tässä luvassa mainitun päivämäärän ja kellonajan, pyydä luvan pidennystä Sähköiseltä palvelukeskukselta.

Jos käyttökatko on suunniteltu, pyydä lupa varamenettelyn käyttöön hyvissä ajoin.

Jos haluat, että tavara luovutetaan katkon aikana, toimita SAD-lomake ja kauppalasku siihen tulliin, jonka kautta tavara saapuu (saapumistoimipaikan tulli).  Merkitse lomakkeen kohtaan 44 teksti 'Sanomamuotoinen ilmoitus, varamenettelylupa myönnetty''. SAD-lomakkeessa on ilmoitettava sama asiakkaan viitenumero kuin sanomalla. Tulli vahvistaa SAD-lomakkeen päiväleimalla.

Jos menettelyyn asettamispaikassa ei ole Tullin toimipistettä, voit pyytää menettelyyn asettamista sähköpostilla. Pyyntö tehdään lähettämällä SAD-lomakkeen 1-lehti ja kauppalasku osoitteeseen spake.tuonti(at)tulli.fi.  Otsikoi viesti sanalla ”Varamenettely”.

Tulli ei tallenna tätä ilmoitusta järjestelmäänsä, vaan varsinainen tulliselvitys tehdään lähetetyn sanoman perusteella katkon päätyttyä.

Väliaikaisten varastojen pitäjät voivat luovuttaa tavarat varastosta Tullin vahvistamalla SAD-lomakkeella. Tavarat voi luovuttaa henkilöasiakkaalle myös Tullin vahvistamalla lomakkeella 1143s (Henkilöasiakkaan ilmoitus tavaran tullaamiseksi EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta).

Katkon päätyttyä

Käyttökatkon aikana menettelyyn luovutetuista tavaroista annetaan tulli-ilmoitus Tullin järjestelmään tavanomaisesti sanomana. 

  • ITU-järjestelmään jälkikäteen annettavassa ilmoituksessa ilmoitetaan lisätietokoodi XXX, selitteenä ”Varamenettely”. Jos käyttökatkon aikana vaihtuu vuorokausi, pitää poikkeavaksi veronmääräytymispäiväksi ilmoittaa varamenettelyssä annetun tulli-ilmoituksen antamispäivä. 
  • UTU-järjestelmään jälkikäteen annettavassa ilmoituksessa ilmoitetaan lisätietokoodi FIXXX, selitteenä ”Varamenettely”.  Jos käyttökatkon aikana vaihtuu vuorokausi, pitää ilmoittaa myös lisämenettelykoodi 680 ja poikkeavaksi veronmääräytymispäiväksi varamenettelyssä annetun tulli-ilmoituksen antamispäivä.