Tuonnin tulli-ilmoituksen mitätöiminen

Tuonnin tulli-ilmoituksen voi mitätöidä sen jälkeen, kun ilmoitus on hyväksytty. Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus voidaan mitätöidä luovutuspäätöksen jälkeen, jos jaksolta annettavaan tulli-ilmoitukseen ei ole tullut luovutuksia.

Jos tulli-ilmoituksesta on jo tehty tullauspäätös, pyydä mitätöintiä sanomalla tai valitsemalla yhteydenotto Tulliselvityspalvelussa. Jos sinulla ei ole käytössäsi sanoma-asiointia etkä pysty jättämään mitätöintiyyntöä Tulliselvityspalvelussa, voit jättää mitätöintipyynnön lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai kirjeitse. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Tulli-ilmoituksen mitätöinti ennen päätöstä 

Voit pyytää Tullia mitätöimään hyväksytyn ilmoituksen, jos olet ilmoittanut väärän tullimenettelyn tai jos tavaran asettaminen ilmoitettuun menettelyyn ei enää ole erityisten olosuhteiden vuoksi perusteltua. Sinun pitää ilmoittaa mitätöinnin syy sekä korvaava ilmoitus, jos olet antanut sellaisen. 

Jos olet antanut ilmoituksen sanomalla uuteen tulliselvitysjärjestelmään, pyydä mitätöintiä mitätöintipyyntösanomalla. Tulli vastaa pyyntöön mitätöinti- tai hylkäyssanomalla. Jos olet antanut ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, pyydä mitätöintiä samassa palvelussa. Mene Tulliselvityspalvelussa ”Yhteydenotto”-osioon ja valitse yhteydenoton syyksi mitätöintipyyntö. 

Jos olet antanut ilmoituksen Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa, sinun pitää pyytää mitätöintiä lomakkeella. Lähetä lomake tuonti-ilmoituksen mitätöimisestä (tullilomake 974s) osoitteeseen tulliselvitystuki(at)tulli.fi. Jos perustelut mitätöinnille ovat riittävät, saat ilmoituksen mitätöinnistä.

Jos Tulli on ilmoittanut, että tavarat tarkastetaan, mitätöintipyyntöä ei voida vielä hyväksyä. Pyyntö voidaan hyväksyä vasta tarkastuksen jälkeen.

Jaksolta annettavan tulli-ilmoituksen mitätöinti luovutuspäätöksen jälkeen

Jos olet antanut jakson aloittavan tulli-ilmoituksen, mutta jaksoon ei ole tullut yhtään kuormaa, sinun pitää pyytää tulli-ilmoituksen mitätöintiä. Lähetä lomake tuonti-ilmoituksen mitätöimisestä (tullilomake 974s) osoitteeseen tulliselvitystuki(at)tulli.fi.

Jos tulli-ilmoitus on annettu SAD-lomakkeella tullitoimipaikkaan, lähetä lomake tuonti-ilmoituksen mitätöimisestä (tullilomake 974s) tullitoimipaikkaan.

Tulli-ilmoituksen mitätöiminen tullauspäätöksen jälkeen

Tullauspäätöksen mitätöintiä pyydetään mitätöintipyyntösanomalla. Jos olet antanut korvaavan tulli-ilmoituksen, ilmoita samalla siitä. Tullauspäätöksen mitätöintiä voi pyytää myös Tulliselvityspalvelussa. Mene Tulliselvityspalvelussa ”Yhteydenotto”-osioon ja valitse yhteydenoton syyksi mitätöintipyyntö. Valitse mitätöinnin syy sekä ilmoita, jos olet antanut korvaavan tulli-ilmoituksen. Jos mitätöinnin yhteydessä tulee rahapalautusta, ilmoita myös tilinumero.

Hae mitätöintiä ensisijaisesti sähköisesti. Voit tehdä mitätöintipyynnön myös lomakkeella. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.

Jos olet tehnyt uuden ilmoituksen, mutta et ole vielä saanut mitätöintipäätöstä aiempaan virheelliseen ilmoitukseen, sinun pitää maksaa molempien tullauksien maahantuontiverot eräpäivään mennessä.

Mitätöintipyyntö pitää lähettää Tulliin 90 päivän kuluessa tulli-ilmoituksen hyväksymispäivämäärästä.

Mitätöinti Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa annetulle ilmoitukselle

Voit pyytää tullauksen mitätöintiä lähettämällä hakemuksen tullien peruutuksesta tai palautuksesta (tullilomake 643s). Liitä mukaan molemmat tullauspäätökset sekä asiakirja. Lue lisätietoa oikaisuhakemuksen laatimisesta hakemuksella.