Tulli ja arvonlisävero

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa on Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Maahantuonnin yhteydessä maksettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero. Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta niistä kannetaan ns. kolmansien maiden tulli.

Polkumyynti- ja tasoitustulleja voidaan kantaa tavaroista, joiden tuontihinta alittaa viejämaan tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat tai niitä on tuettu valtiontuilla aiheuttaen epäreilulla kilpailuedulla vahinkoa EU:n yrityksille.

Tulliveron maksamisesta voidaan tietyissä tilanteissa vapauttaa kokonaan, kun tavaroita tuodaan EU:n tullialueen ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista.

EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista tuotavasta tavarasta voidaan kantaa jollain perusteella yleistä tullia alhaisempaa tullia tai tavarasta ei kanneta tullia lainkaan.

Huomioi nämä


Asiasanat Arvonlisävero