Tulli ja arvonlisävero

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella. Lisätietoa on Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Maahantuonnin yhteydessä maksettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero. Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta niistä kannetaan ns. kolmansien maiden tulli.

Polkumyynti- ja tasoitustulleja voidaan kantaa tavaroista, joiden tuontihinta alittaa viejämaan tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat tai niitä on tuettu valtiontuilla aiheuttaen epäreilulla kilpailuedulla vahinkoa EU:n yrityksille.

Tulliveron maksamisesta voidaan tietyissä tilanteissa vapauttaa kokonaan, kun tavaroita tuodaan EU:n tullialueen ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista.

EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista tuotavasta tavarasta voidaan kantaa jollain perusteella yleistä tullia alhaisempaa tullia tai tavarasta ei kanneta tullia lainkaan.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi 1.1.2018 Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
- Arvonlisäverotuksen toimittaa 1.1.2018 alkaen Verohallinto, jos maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sillä hetkellä, kun Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen, joka on annettu tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten tai jotta tavaroihin voidaan soveltaa osittain tullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyä.
- Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella.
- Lisätietoa on Verohallinnon sivuilla Maahantuonnin arvonlisäverotus.

Huomioi nämä

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta


Asiasanat Arvonlisävero