Täydentävä tulli-ilmoitus jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta

Täydentävä tulli-ilmoitus jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta tarkoittaa kaksivaiheista ilmoittamista, jossa

 • tuotavista tavaroista annetaan ensin yksinkertaistettu tulli-ilmoitus, josta voi puuttua tiettyjä tietoja
 • yksinkertaistetulla tulli-ilmoituksella tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen
 • määräaikaan mennessä annetaan lisäksi täydentävä tulli-ilmoitus, jossa täydennetään yksinkertaistetussa tulli-ilmoituksessa annettuja tietoja.

Täydentävällä tulli-ilmoituksella voi lisätä tai muuttaa vain joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja (ks. kohta ”Tiedot, joita voi muuttaa täydentävällä tulli-ilmoituksella”). 

Täydentävän tulli-ilmoituksen voi antaa myös tietyn jakson päätteeksi kokoavana, jolloin se täydentää useampaa yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta. Lue lisää jaksolta annettavasta täydentävästä tulli-ilmoituksesta.

Miten yksinkertaistetun ja täydentävän tulli-ilmoituksen voi antaa?

Yksinkertaistetun ja täydentävän tuonti-ilmoituksen voi antaa joko sanomamuotoisena tai SAD-lomakkeella. Ilmoituksia ei voi antaa verkossa asiointipalvelun kautta.

Tarvitsenko luvan?

Voit antaa satunnaisesti täydentäviä tulli-ilmoituksia ilman erillistä lupaa. Tällöin yksinkertaistettu tulli-ilmoitus toimii lupahakemuksena.

Jos haluat antaa säännöllisesti tuonnin kaksivaiheisia tulli-ilmoituksia, sinun on haettava Tullin lupakeskukselta kirjallinen lupa.

Määräaika

Täydentävä tulli-ilmoitus pitää antaa tietyn ajan kuluttua tavaroiden luovutuspäivästä:

 • Jos annat ilmoituksen sanomalla, täydentävä ilmoitus on annettava 10 vuorokauden kuluessa luovutuspäivästä.
 • Jos annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, täydentävä ilmoitus on annettava 7 vuorokauden kuluessa luovutuspäivästä.

Huomioi nämä

Yksinkertaistetusta ilmoituksesta voi puuttua tietoja, jotka ovat vakiomutoisessa tulli-ilmoituksessa pakollisia.

Seuraavat tiedot voivat puuttua:

 • tavaran arvo ja valuuttalaji
 • arvonoikaisun erät
 • veronperuste.

Seuraavat tiedot on annettava:

 • ilmoituskoodi ”B – Epätäydellinen ilmoitus”
 • tilastoarvo, jonka voi myös antaa arviotietona
 • tiedot Lupakeskuksen myöntämästä luvasta
  • koodi ”C512 – SDE – Yksinkertaistetun ilmoituksen käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 7a)”
   • kuvauksena luvan numero ja päiväys
  • Sanomailmoituksessa lupatiedot annetaan kohdassa tapahtuman liiteasiakirjat. SAD-lomakkeella lupatiedot annetaan ensimmäisen tavaraerän tiedoissa kohdassa 44.

Täydentävässä tulli-ilmoituksessa voidaan muuttaa tiettyjä yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja. Tässä on ohjeet tilanteeseen, jossa täydentävä ilmoitus annetaan jokaisesta yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta erikseen. Jos olet antamassa täydentävää ilmoitusta jaksolta, lue ohjeet jaksolta annettavasta täydentävästä tuonti-ilmoituksesta.

Seuraavia tietoja voi muuttaa:

 • lisäviite
 • arvotiedot (toimitusehto, valuuttalaji ja tulliselvitettävän erän kokonaishinta, tavaraeräkohtainen kauppahinta ja oikaisuerät, tilastoarvo)
 • vastaanottaja
 • tullikohtelu
 • tavaran sijaintipaikka
 • jaksoerittelyn postitusosoite
 • varaston tunnistetiedot
 • liiketoiminnan luonne
 • ostajan ja myyjän välinen etuyhteys
 • verolaskelman tiedot

Lisäksi täydentävässä tulli-ilmoituksessa on annettava seuraava tieto:

 • Ilmoituskoodi ”X – Täydentävä ilmoitus, kun kyse on yksinkertaistetusta menettelystä (koodi B)”.

Jos olet sanomamuotoisessa ilmoituksessa muuttanut muita kuin sallittuja tietoja, Tulli hylkää täydentävän ilmoituksen ja lähettää hylkäyspäätöksen. Korjaa tiedot ja vastaa Tullin lähettämään virhesanomaan korjatulla tulli-ilmoitussanomalla.

Jos olet antanut täydentävän tulli-ilmoituksen SAD-lomakkeella ja olet muuttanut muita kuin sallittuja tietoja, Tulli ilmoittaa sinulle virheestä ja pyytää sinua korjaamaan tietoja. Voit toimittaa korjatun SAD-lomakkeen esimerkiksi Tullin asiakaspalvelutiskille tai lähettää sen postilla.  


Voit korjata yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja ennen kuin olet saanut luovutuspäätöksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi korjata, jos Tulli on päättänyt tarkastaa tavarat. 

Täydentävällä tulli-ilmoituksella voi lisätä tai muuttaa joitakin yksinkertaistetussa ilmoituksessa annettuja tietoja (ks. kohta ”Täydentävällä tulli-ilmoituksella muutettavat tiedot”).

Jos yksinkertaistetun ilmoituksen muutokset ovat sellaisia, joita ei voi muuttaa täydentävällä ilmoituksella, pyydä yksinkertaistetun ilmoituksen oikaisua. Jos yksinkertaistetussa ilmoituksessa olevia tietoja ei voida oikaista tai yksinkertaistettu tulli-ilmoitus on tarpeeton, yksinkertaistettu tulli-ilmoitus pitää mitätöidä.

Lue lisää tulli-ilmoituksen korjaamisesta ja oikaisusta.

Lue lisää mitätöinnistä.