Tavaranäytteet

Jos tuot tavaranäytteitä EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta (kartta)

Kun suunnittelet tavaranäytteiden tilaamista ennen tuonnin aloittamista

Kun tuot tavaranäytteitä ja haluat, että voit myydä tai luovuttaa niitä vapaasti, tulliselvitä näytteet kuten muutkin tuontitavarat ja maksa niistä maahantuontiverot normaalisti.

Jos haluat käyttää tavaroita vain näytteinä, ei myyntitarkoituksiin, saat tuoda ne tullittomina ja arvonlisäverottomina, kun merkitset tavarat selkeästi näytteiksi. Merkityt tavarat voidaan tehdä käyttökelvottomiksi esimerkiksi repimällä, rei’ittämällä tai leimaamalla.

Vähäarvoiset tavaranäytteet tilausten hankintaa varten voivat olla tullittomia ja arvonlisäverottomia tietyin edellytyksin

Voit tuoda tullitta ja arvonlisäverotta vähäarvoisia tavaranäytteitä, joita käytetään vain niiden edustamien tavaroiden tilausten hankintaan. Tulli voi vaatia näytteeksi tuotavien tavaroiden merkitsemistä niin, että niistä tulee kauppatavarana käyttökelvottomia, mutta niitä voidaan silti käyttää näytteinä. Merkinnällä arvokkaammistakin tavaroista voi tulla tässä tarkoitettuja vähäarvoisia tavaranäytteitä.

Tavaranäytteen ehdot:

  • Tavaroita tuodaan vain tilausten hankintaan tarvittava määrä.
  • Tavaroita käytetään vain tilausten hankintaan.
  • Näytteistä ilmenee tilattavien tavaroiden laji ja laatu, esimerkiksi kangas- matto- ja tapettinäytekansiot tai näytteiksi pakatut juustot.
  • Näytteet on tehty repimällä, lävistämällä tai muulla tavalla pysyvästi ja selvästi merkitsemällä käyttökelvottomiksi myyntitarkoituksiin, esimerkiksi vaatteessa on leima, tai kengät on lävistetty.

Tullittomuus ja verottomuus voidaan myöntää myös useille samanlaisille näytteille yhdestä tuotteesta. Tällöin tuojan on osoitettava, että näytteet tulevat esittelytarkoituksiin useille myyntiedustajille.

Mitä rajoituksia ja muuta huomioitavaa aiheeseen liittyy?

Vähäarvoisiksi näytteiksi ei hyväksytä sellaisia elektroniikka- ja muita kestokulutustavaroita, joita ei voida merkitsemällä tehdä kelvottomiksi muuhun kuin näytekäyttöön.

Jos tuotaviin tavaranäytteisiin kohdistuu tuontikieltoja tai -rajoituksia, tavaroille myönnettävä mahdollinen tullittomuus ei niitä poista.

Oletko tuomassa tavaroita tutkimuksiin, kokeisiin tai analysoitavaksi? Lue lisätietoa: Tutkittavaksi tai koekäyttöön tuotavat tavarat

Mitä ilmoitan tulli-ilmoituksella näytteistä?

Kun tuot kaupan edistämiseksi tarkoitettuja tavaranäytteitä, laadi Tullille vapaamuotoinen selvitys näytteiden käyttötarkoituksesta. 

Sanomalla/tulli-ilmoituksella:

  • menettelykoodi 4000
  • lisämenettelykoodi C30 
  • kaupallinen asiakirja koodilla FIXXX