Rojaltien ja lisenssimaksujen lisääminen tullausarvoon

Tavarasta maksettuun tai maksettavaan kauppahintaan on lisättävä rojaltit ja lisenssimaksut, jotka ostaja joutuu maksamaan edellytyksenä tavaran myynnille joko suoraan tai välillisesti, jos nämä maksut eivät jo sisälly kauppahintaan.

Tavaraan liittyvät rojaltit ja lisenssimaksut

Rojaltit ja lisenssimaksut liittyvät maahantuotuun tavaraan erityisesti, kun lisenssin tai rojaltin mukaisesti siirretyt oikeudet ovat erottamaton osa tavaraa.

Jos rojaltin tai lisenssimaksun määrän laskentamenetelmä perustuu maahantuodun tavaran hintaan, katsotaan maksun maksamisen liittyvän tavaraan, jollei toisin todisteta. Jos rojaltit tai lisenssimaksut liittyvät osittain maahantuotuun tavaraan ja osittain maahantuonnin jälkeen tavaroihin lisättyihin muihin aineosiin tai osatekijöihin taikka tuonnin jälkeisiin suoritteisiin ja palveluihin, on tehtävä asianmukainen mukautus.

Rojaltit ja lisenssimaksut myynnin edellytyksenä

Rojalti tai lisenssimaksu katsotaan maksetuksi tavaroiden myynnin edellytyksenä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. myyjä tai myyjään etuyhteydessä oleva henkilö vaatii ostajaa suorittamaan tämän maksun
  2. maksu suoritetaan myyjän velvoitteen täyttämiseksi sopimusvelvoitteiden mukaisesti
  3. tavaroita ei voida myydä ostajalle tai ostaja ei voi ostaa niitä maksamatta rojalteja tai lisenssimaksuja lisenssinantajalle.

Huomioi nämä