Kiinasta peräisin olevien tiettyjen oleellisten polkupyörän osien vapauttaminen polkumyyntitullista, kun ne käytetään sähköpolkupyörän, sähköpotkulaudan tai potkulaudan kokoamiseen

Kiinasta peräisin olevia tiettyjä oleellisia polkupyörän osia voidaan tuoda tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä. Polkumyyntitullia ei tarvitse maksaa, kun osat käytetään sähköpolkupyörien, sähköpotkulautojen, potkulautojen tai vastaavien kulkuneuvojen (ei tavallisten polkupyörien) valmistamiseen tai varaosiksi. (Komission asetus (EY) N:o 88/97 artikla 14 d.)

Tarvitset Tullin luvan tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttämiseen. Voit hakea lupaa tulli-ilmoituksella tai hakea kirjallista lupaa etukäteen Tullin lupakeskukselta. 

Milloin et voi käyttää vapautusta?

Et voi käyttää tässä ohjeessa mainittua polkumyyntitullien vapautusta seuraavissa tilanteissa: 

 • Jos tuot Kiinasta peräisin olevia oleellisia polkupyörän osia, joista valmistat tavallisia polkupyöriä. Tavallisiin polkupyöriin tuotavia osien polkumyyntitullista voi myös vapautua tietyin edellytyksin. Lue erillinen ohje tavallisten Kiinasta peräisin olevien polkupyöränosien vapauttamisesta polkumyyntitullista.
 • Jos polkupyörän osat muodostavat tuotaessa kokonaisen tai epätäydellisen polkupyörän, joka luokiteltaisiin nimikkeeseen 8712 00 (moottorittomat polkupyörät) tai nimikkeeseen 8711 60 (apumoottorilla varustetut polkupyörät).
  • Huomioi, että osien katsotaan muodostavan kokonaisen tai epätäydellisen polkupyörän, vaikka osat on tilattu eri lähettäjiltä, mutta ne on pakattu samaan lastiyksikköön ja esitetään Tullille yhtä aikaa.
  • Epätäydelliseksi polkupyöräksi katsotaan CN-selitysten 8712 00 perusteella (ohjetta noudatetaan myös nimikkeeseen 8711 60) kootut tai kokoamattomat pyörän osat, silloin jos niissä on runko, haarukka ja vähintään kaksi seuraavista osista:
   • pyörät
   • kampilaite (ks. alanimikkeen 8714 96 30 selittävät huomautukset)
   • ohjausosa (mukaan luettuina ohjaustanko ja ohjainkannatin)
   • jarrujärjestelmä.

Oleelliset osat on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 artiklassa 1. Oleellisiksi polkupyörän osiksi lasketaan seuraavat tavarat (nimikkeet on päivitetty ja tarkastettu 8.11.2022):

 • maalatut, eloksoidut, hiotut ja/tai lakatut polkupyörän rungot (CN-koodi ex 8714 91 10)
 • maalatut, eloksoidut, hiotut ja/tai lakatut polkupyörän etuhaarukat (CN-koodi ex 8714 9130)
 • irroitusvaihteet (CN-koodi 8714 99 50)
 • kampilaitteet (CN-koodi 8714 96 30)
 • vapaarattaiden ketjupyörät (CN-koodi 8714 93 00) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • muut jarrut (CN-koodi 8714 94 20) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • jarruvivut (CN-koodi 8714 94 90) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • kokonaiset pyörät, joissa on sisärenkaat, ulkorenkaat ja ketjupyörät tai ei ole niitä
 • (CN-koodi 8714 99 90) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • ohjaustangot (CN-koodi ex 8714 99 10).

Vapaarattaiden ketjupyörät, jarruvivut, muut jarrut ja kokonaiset pyörät voidaan esittää sekä sarjoina että muuten esitettyinä.


Miten voin saada vapautuksen polkumyyntitullista? 

Polkupyörän osat on tuotaessa ilmoitettava tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn, joka edellyttää tullin myöntämää lupaa. Voit hakea lupaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn tulli-ilmoituksella tai hakea kirjallista lupaa etukäteen Tullin Lupakeskukselta. 

Jos sähköpolkupyörän, sähköpotkulaudan, potkulaudan tai vastaavan kulkuneuvon kokoaminen tapahtuu useammassa osoitteessa, kaikki valmistuspaikat on ilmoitettava lupaa hakiessa.  

Jos siirrät tavarat toisen toimijan vastuulle, siirrosta on tehtävä menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO). Lue lisää asiakasohjeesta Menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO) toiselle henkilölle tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä.

Määräaika ja menettelyn päättäminen

Tietyn käyttötarkoituksen menettelylle annetaan aina menettelyn päättämisen määräaika. Määräaika on se aika, jonka tarvitset tuotteen valmistamisessa. Jos valmistamisessa kuluu kauemmin kuin 12 kuukautta, perustele tarvitsemasi aika. Tullivalvonta päättyy, kun tuoduille osille on osoitettu tietty käyttötarkoitus eli osista on koottu valmis sähköpolkupyörä, sähköpotkulauta, potkulauta tai vastaava kulkuneuvo.

Tavaroista on annettava valvovalle tullille päätöstilitys, jossa osoitetaan, että tavarat on käytetty niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Päätöstilitys on annettava viimeistään 30 päivän kuluessa menettelyn määräajan jälkeen. Tässä menettelyssä toimija osoittaa kirjanpidollisesti tavaroiden käyttämisen tiettyyn käyttötarkoitukseen eli sen, että osista on valmistunut sähköpolkupyöriä, sähköpotkulautoja, potkulautoja tai vastaavia kulkuneuvoja. Tunnistamismenetelmänä on ilmoitettava menettelykirjanpito ja sen säilytyspaikan osoite.

Katso ohjeet päätöstilityksen antamiseen Tietty käyttötarkoitus -sivulta.

Vakuus vaaditaan

Tavaroille vaaditaan aina vakuus, kun ne luovutetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. Vakuus vaaditaan kantamatta jääville polkumyyntitulleille. Vakuus pysyy varattuna, kunnes valvova tulli on käsitellyt toimijan lähettämän päätöstilityksen.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • pyydetty menettely ”44 – Tietty käyttötarkoitus”
 • edeltävä menettely tai ”00 – Ei edeltävää menettelyä”, jos edeltävää menettelyä ei ole
 • lisämenettelykoodi 665
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa parhaiten toimintaasi, esimerkiksi ”11 – Suora myynti/osto”
 • kaksi lisätietokoodia, jotka annetaan tavaraerän tiedoissa vastuuvakuuden varaamista varten: 
  • ”FICOM – Toissijainen tullinimike” ja sen kuvauksena tuotavan tavaran 10 numeroinen tullinimike, jota käytettäisiin, jos tavaraa ei tuotaisi tiettyyn käyttötarkoitukseen
  • ”FIPRE – Toissijainen etuuskohtelu” ja sen kuvauksena etuuskohtelun koodi ”100”
 • Lisäksi polkumyyntitullin vakuuden varaamista varten annetaan Taric-lisäkoodi. Ilmoita se lisätietokoodilla ”FIXXX” ja sen kuvauksena tuojaan liittyvä polkumyyntitullin koodi ”8900 – Muut”.
 • Taric-lisäkoodi, jolla haet vapautusta polkumyyntitullista:
  • ”8835 – Polkupyörien osat, joita käytetään apumoottorilla varustettujen polkupyörien kokoonpanossa”, kun tuot sähköpyörän osia
  • ”C549 – Oleelliset polkupyörän osat, joita käytetään muiden ajoneuvojen kuin polkupyörien kokoamiseen, myös apumoottorilla varustetut”, kun tuot sähköpotkulautojen, potkulautojen tai vastaavien kulkuneuvojen osia
 • nimikkeeseen kohdistuvan Taric-ehdon mukainen tietyn käyttötarkoituksen lupa seuraavasti:
  • Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita lupa tavaraerän tiedoissa ”Liiteasiakirjat”-kohdassa koodilla ”D019”. Jos sinulla on kirjallinen lupa, ilmoita tunnisteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita tunnisteeksi ”N/A” 
  • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, ilmoita lupa tavaraerän tiedoissa ”Taric-tiedot ja Sertifikaatit” -kohdassa koodilla ”D019”. Jos sinulla on kirjallinen lupa, ilmoita viitteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita viitteeksi teksti ”N/A”.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan tiedot seuraavasti:

 • sanomalla kohdassa ”Luvat” 
 • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. ”Lupahakemus”-näytöllä ilmoitetaan samat tiedot kuin sanomailmoituksella. 

Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”. 

Lisäksi ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn käyttämiseen tarvittava määräaika täysinä kuukausina. Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita tieto koodilla ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika”.
 • Menettelyn valvova tullitoimipaikka ilmoitetaan vain sanomalla koodilla ”FIXAA – valvova tulli”
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
 • Menettelyn päättävät tullitoimipaikat, joita voi olla useita, tullitoimipaikan tunnuksella. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat”.
 • Kaikki tavaroiden jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
 • Menettelyyn asetettavien tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi sähköpolkupyörien kokoaminen. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”.
 • Tavaroista saatava tuotto paljousyksikkönä tai prosentuaalisena osuutena (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään). Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa”.
 • Tavaroista syntyvä jalostettu tuote kymmenen numeroisella tullinimikkeellä. Ilmoita myös jalostuksessa syntyvän tuotteen tavarankuvaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi; tavarankuvaus)”.
 • Tavaroiden tunnistetietona aina menettelykirjanpito koodilla ”7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)” sekä menettelykirjanpidon säilytyspaikan osoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita tunnistetietoja, joiden avulla tavarat voidaan jalostuksen jälkeenkin tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita tunnistemenetelmäksi aina koodi ”7”, ja lisäksi voit valita jonkun muun seuraavista tunnistetiedoista:
  • 1 – Sarja- tai valmistusnumero 
  • 2 – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
  • 4 – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
  • 5 – Analyysien tekeminen.

Maahantuonnin yhteydessä tavaroista kannetaan vain yleinen kolmannen maan tulli. Jos maahantuoja ei ole rekisteröitynyt Verohallinnolle arvonlisäverovelvolliseksi, Tulli kantaa tavaroista myös arvonlisäveron.  


Miten voin saada vapautuksen polkumyyntitullista ja yleisestä tullista? 

Eräät polkupyörän osat voivat saada vapautuksen polkumyyntitullin lisäksi yleisestä kolmannen maan tullista. Tällöin osat on ilmoitettava tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ja samalla osia on haettava autonomiseen tariffikiintiöön (etuuskohtelukoodi 120) tai autonomiseen suspensioon (etuuskohtelukoodi 110).

Tarvitset Tullin luvan tietyn käyttötarkoituksen menettelyn käyttämiseen. Voit hakea lupaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn tulli-ilmoituksella tai hakea kirjallista lupaa etukäteen Tullin Lupakeskukselta. Lisäksi tuotavien tavaroiden on mahduttava ilmoitettuun tariffikiintiöön. Tariffikiintiöön haetaan aina tulli-ilmoituksella. Jos haluat hyödyntää autonomista tullisuspensiota, hae lupaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ja ilmoita tulli-ilmoituksella autonomisen tullisuspension etuuskohtelukoodi.

Jos sähköpolkupyörän, sähköpotkulaudan, potkulaudan tai vastaavan kulkuneuvon kokoaminen tapahtuu useammassa osoitteessa, kaikki valmistuspaikat on ilmoitettava lupaa hakiessa.

Jos siirrät tavarat toisen toimijan vastuulle, on siirrosta tehtävä tavaroiden oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO). Lue lisää asiakasohjeesta Menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO) toiselle henkilölle tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä.

Määräaika ja menettelyn päättäminen

Tietyn käyttötarkoituksen menettelylle annetaan aina menettelyn päättämisen määräaika. Tässä tapauksessa määräaika on se aika, jonka tarvitset tuotteen valmistamiseen. Jos valmistamisessa kuluu kauemmin kuin 12 kuukautta, perustele tarvitsemasi aika. Tullivalvonta päättyy, kun tuoduille osille on osoitettu tietty käyttötarkoitus eli osista on koottu valmis sähköpolkupyörä, sähköpotkulauta, potkulauta tai vastaava kulkuneuvo.

Tavaroista on annettava valvovalle tullille päätöstilitys, jossa osoitetaan, että tavarat on käytetty niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Päätöstilitys on annettava viimeistään 30 päivän kuluessa menettelyn päättymisen määräajan jälkeen. Tässä menettelyssä toimija osoittaa kirjanpidollisesti tavaroiden käyttämisen tiettyyn käyttötarkoitukseen eli sen, että osista on valmistunut sähköpolkupyöriä, sähköpotkulautoja, potkulautoja tai vastaavia kulkuneuvoja. Tunnistamismenetelmänä on ilmoitettava menettelykirjanpito ja sen säilytyspaikan osoite.

Katso ohjeet päätöstilityksen antamiseen Tietty käyttötarkoitus -sivulta.

Vakuus vaaditaan

Tavaroille vaaditaan aina vakuus, kun ne luovutetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. Vakuus vaaditaan kantamatta jäävälle kolmannen maan tullille ja polkumyyntitullille. Vakuus pysyy varattuna, kunne valvova tulli on käsitellyt toimijan lähettämän päätöstilityksen.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • pyydetty menettely ”44 – Tietty käyttötarkoitus”
 • edeltävä menettely tai ”00 – Ei edeltävää menettelyä”, jos edeltävää menettelyä ei ole
 • lisämenettelykoodi 665
 • etuuskohtelu
  • ”120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö (erga omnes)”, jos haet kiintiöön
  • ”110 – Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio”, jos haet autonomisen tullisuspension soveltamista
 • haettavan kiintiön numero silloin, jos haet kiintiöön
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa parhaiten toimintaasi, esimerkiksi ”11 – Suora myynti/osto”
 • kaksi lisätietokoodia, jotka annetaan tavaraerän tiedoissa vastuuvakuuden varaamista varten: 
  • ”FICOM – Toissijainen tullinimike” ja sen kuvauksena tuotavan tavaran 10 numeroinen tullinimike, jota käytettäisiin, jos tavaraa ei tuotaisi tiettyyn käyttötarkoitukseen.
  • ”FIPRE – Toissijainen etuuskohtelu” ja sen kuvauksena etuuskohtelun koodi ”100”
 • Lisäksi polkumyyntitullin vakuuden varaamista varten annetaan Taric-lisäkoodi. Ilmoita se lisätietokoodilla ”FIXXX” ja sen kuvauksena tuojaan liittyvä polkumyyntitullin koodi ”8900 – Muut”.
 • Taric-lisäkoodi, jolla haet vapautusta polkumyyntitullista:
  • ”8835 – Polkupyörien osat, joita käytetään apumoottorilla varustettujen polkupyörien kokoonpanossa”, kun tuot sähköpyörän osia
  • ”C549 – Oleelliset polkupyörän osat, joita käytetään muiden ajoneuvojen kuin polkupyörien kokoamiseen, myös apumoottorilla varustetut”, kun tuot sähköpotkulautojen, potkulautojen tai vastaavien kulkuneuvojen osia
 • nimikkeeseen kohdistuvan Taric-ehdon mukainen tietyn käyttötarkoituksen lupa seuraavasti: 
  • Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita lupa tavaraerän ”Liiteasiakirjat”-kohdassa koodilla ”D019” sekä koodilla ”N990”. Jos sinulla on kirjallinen lupa, ilmoita molempien tunnisteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita molempien tunnisteeksi ”N/A”.
  • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, ilmoita lupa tavaraerän tiedoissa ”Taric-tiedot ja Sertifikaatit” -kohdassa koodilla ”D019” sekä N990”. Jos sinulla on kirjallinen lupa, ilmoita molemmissa viitteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita molemmissa viitteeksi teksti ”N/A”.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan tiedot seuraavasti:

 • sanomalla kohdassa ”Luvat” 
 • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus” -näytöllä. ”Lupahakemus” -näytöllä ilmoitetaan samat tiedot kuin sanomailmoituksella. 

Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”. 

Lisäksi ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn käyttämiseen tarvittava määräaika täysinä kuukausina. Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita tieto koodilla ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika”.
 • Menettelyn valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – valvova tulli”
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
 • Menettelyn päättävät tullitoimipaikat, joita voi olla useita, tullitoimipaikan tunnuksella. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat”.
 • Kaikki jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
 • Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi sähköpolkupyörien kokoaminen. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”.
 • Tavaroista saatava tuotto paljousyksikkönä tai prosentuaalisena osuutena (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään). Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa”.
 • Menettelyyn asetettavista tavaroista syntyvä jalostettu tuote kymmenen numeroisella tullinimikkeellä. Ilmoita myös jalostuksessa syntyvän tuotteen tavarankuvaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi;tavarankuvaus)”.
 • Tavaroiden tunnistetietona aina menettelykirjanpito koodilla ”7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)” sekä menettelykirjanpidon säilytyspaikan osoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita tunnistetietoja, joiden avulla tavarat voidaan jalostuksen jälkeenkin tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita tunnistusmenetelmäksi aina koodi ”7”, ja lisäksi voit valita jonkun muun seuraavista tunnistetiedoista:
  • 1 – Sarja- tai valmistusnumero 
  • 2 – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
  • 4 – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
  • 5 – Analyysien tekeminen. 

Jos maahantuoja ei ole rekisteröitynyt Verohallinnolle arvonlisäverovelliseksi, Tulli kantaa maahantuonnin yhteydessä tavaroista arvonlisäveron.  


Kysyttävää?