Kiinasta peräisin olevien, tiettyjen perinteisten polkupyörän osien vapauttaminen polkumyyntitullista soveltamalla tietyn käyttötarkoituksen menettelyä

Kiinasta peräisin olevia tiettyjä tavallisen polkupyörän oleellisia osia voidaan tuoda tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä, jolloin niistä ei tarvitse maksaa polkumyyntitullia.

Vapautuksen polkumyyntitullista voi saada pieni toimija, joka tuo tai jolle toimitetaan kutakin oleellista osaa tai sarjoina esitettyä osaa enintään 299 kappaletta kalenterikuukaudessa (ns. de minimis -sääntö, komission asetus 88/97 artikla 14 c).

Asetukseen on tehty muutos komission täytäntöönpanoasetuksella 2023/611, jossa on esimerkiksi muutettu enintään 299 kappaletta kuukaudessa tuotavien oleellisten osien laskentatapaa. Muutos on tullut voimaan 21.3.2023. Kun tietyn käyttötarkoituksen kirjallinen lupa on tullut voimaan 21.3.2023 tai sen jälkeen, käytetään uutta laskentatapaa luvan voimaantulopäivästä alkaen. Jos tietyn käyttötarkoituksen lupa on haettu tulli-ilmoituksella, laskentajakso alkaa 21.3.2023 tai sen jälkeen ilmoitetusta ensimmäisestä tuonnista. Eräille oleellisille tavallisen polkupyörän oleellisille osille voi samalla hakea vapautusta myös yleisestä kolmannen maan tullista joko autonomisen tullisuspension tai autonomisen tariffikiintiön perusteella.

Huomioi, että jos aiot tuoda oleellisia perinteisen polkupyörän osia enemmän kuin laskentajakson aikana on mahdollista tuoda, sinun pitää hakea vapautusta polkumyyntitullista kirjallisesti EU:n komissiolta. Lue tarkemmat ohjeet hakemuksen tekemiseen komission asetuksesta (EY) N:o 88/97. Lähetä hakemus asetuksessa mainittuun osoitteeseen.

Milloin et voi käyttää vapautusta?

Et voi käyttää tässä ohjeessa mainittua polkumyyntitullien vapautusta seuraavissa tilanteissa:

 • Jos tuot Kiinasta peräisin olevia sähköpolkupyörien tai sähkö- tai tavallisten potkulautojen kokoamiseen käytettäviä oleellisia osia.
  • Sähköpolkupyörien tai sähkö- tai tavallisten potkulautojen ja vastaavien kulkuneuvojen kokoamiseen käytettävien osien tuonnissa voi käyttää lisämenettelyä 665. 
 • Jos polkupyörän osat muodostavat tuotaessa kokonaisen tai epätäydellisen polkupyörän, joka luokiteltaisiin nimikkeeseen 8712 00 (moottorittomat polkupyörät) tai nimikkeeseen 8711 60 (apumoottorilla varustetut polkupyörät).
  • Huomioi, että osien katsotaan muodostavan kokonaisen tai epätäydellisen polkupyörän, vaikka osat on tilattu eri lähettäjiltä, mutta ne on pakattu samaan lastiyksikköön ja esitetään Tullille yhtä aikaa.
  • Epätäydelliseksi polkupyöräksi katsotaan CN-selitysten 8712 00 perusteella (ohjetta noudatetaan myös nimikkeeseen 8711 60) kootut tai kokoamattomat pyörän osat, silloin jos niissä on runko, haarukka ja vähintään kaksi seuraavista osista:
   • pyörät
   • kampilaite (ks. alanimikkeen 8714 96 30 selittävät huomautukset)
   • ohjausosa (mukaan lukien ohjaustanko ja ohjainkannatin)
   • jarrujärjestelmä.

Oleelliset polkupyörän osat on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 artiklassa 1. Oleellisiksi polkupyörän osiksi lasketaan seuraavat tavarat (nimikkeet on päivitetty ja tarkastettu 8.11.2022):

 • maalatut, eloksoidut, hiotut ja/tai lakatut polkupyörän rungot (CN-koodi ex 8714 91 10)
 • maalatut, eloksoidut, hiotut ja/tai lakatut polkupyörän etuhaarukat (CN-koodi ex 8714 9130)
 • irroitusvaihteet (CN-koodi 8714 99 50)
 • kampilaitteet (CN-koodi 8714 96 30)
 • vapaarattaiden ketjupyörät (CN-koodi 8714 93 00) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • muut jarrut (CN-koodi 8714 94 20) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • jarruvivut (CN-koodi 8714 94 90) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • kokonaiset pyörät, joissa on sisärenkaat, ulkorenkaat ja ketjupyörät tai ei ole niitä (CN-koodi 8714 99 90) sekä sarjoina että muuten esitettyinä
 • ohjaustangot (CN-koodi ex 8714 99 10).

Vapaarattaiden ketjupyörät, jarruvivut, muut jarrut ja kokonaiset pyörät voi esittää sekä sarjoina että muuten esitettyinä. Tämä tarkoittaa, että jos näitä osia esitetään sarjoina, kutakin sarjaa saa asettaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn 12 kuukauden laskentajakson aikana keskimäärin enintään 299 kappaletta kuukaudessa.


Miten voin saada vapautuksen polkumyyntitullista?

Polkupyörän osat on tuotaessa ilmoitettava tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. Tarvitset menettelyn käyttöön Tullin luvan, jota voit hakea tulli-ilmoituksella tai kirjallisena etukäteen.

Voit käyttää tuotuja osia valmistuksessa tai toimittaa niitä myös toiselle toimijalle, kunhan kuukauden keskimääräinen tuontisi ei ylitä laskentajakson aikana 299 kappaletta kunkin oleellisen osan tai sarjan enimmäismäärää. Laskentajakso on 12 kuukautta. Perinteisten polkupyörien valmistukseen käytettävien osien enimmäismäärä laskentajakson aikana saadaan laskentakaavalla 12 kuukautta x 299 kappaletta = 3 588 kappaletta. Toimijan on pidettävä itse huoli siitä, että laskentajakson aikana perinteisten polkupyörien valmistukseen käytettävien osien tuonti ei ylitä tätä enimmäismäärää.

Jos siirrät osat toisen toimijan vastuulle, siirrosta on tehtävä menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO). Itse tuotujen ja siirrolla (TORO) saatujen osien tai sarjoina esitettyjen osien yhteismäärä ei saa ylittää laskentajakson enimmäismäärä 3 588 kappaletta. Lue lisää asiakasohjeesta Menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO) toiselle henkilölle tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä.

Määräaika ja menettelyn päättäminen    

Tietyn käyttötarkoituksen menettelylle annetaan aina menettelyn päättämisen määräaika, joka tässä tapauksessa on kalenterikuukausi.

Menettely päätetään antamalla tavaroista valvovalle tullille päätöstilitys, jossa osoitetaan, että tavarat on käytetty niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Päätöstilitys on annettava viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun menettelyn päättämisen määräaika on päättynyt. Tässä tapauksessa toimija osoittaa tietyn käyttötarkoituksen siten, että toimija ei tuo 12 kuukauden laskentajakson aikana tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn 3588 kappaleen enimmäismäärää enempää kutakin oleellista polkupyörän osaa tai sarjaa.

Katso ohjeet päätöstilityksen antamiseen Tietty käyttötarkoitus -sivulta.

Vakuus vaaditaan

Tavaroille vaaditaan aina vakuus, kun ne luovutetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. Vakuus vaaditaan kantamatta jääville polkumyyntitulleille. Vakuus pysyy varattuna, kunnes valvova tulli on käsitellyt toimijan lähettämän päätöstilityksen.  

Jos todetaan, että toimija on asettanut menettelyyn tai tälle on toimitettu kutakin oleellista osaa enemmän kuin laskentajakson sallittu enimmäismäärä 3 588 kappaletta, syntyy tullivelka.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • pyydetty menettely ”44 – Tietty käyttötarkoitus”
 • edeltävä menettely tai ”00 – Ei edeltävää menettelyä”, jos edeltävää menettelyä ei ole
 • lisämenettelykoodi 655
 • etuuskohtelu ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa parhaiten toimintaasi, esimerkiksi ”11 – Suora myynti/osto”
 • kolme lisätietokoodia, joista ensimmäiset kaksi ovat vastuuvakuuden varaamista varten: 
  • ”FICOM – Toissijainen tullinimike” ja sen kuvauksena tuotavan tavaran 10 numeroinen tullinimike, jota käytettäisiin, jos tavaraa ei tuotaisi tiettyyn käyttötarkoitukseen
  • ”FIPRE – Toissijainen etuuskohtelu” ja sen kuvauksena etuuskohtelun koodi ”100”  
  • ”FIPLK – Polkumyynti/tasoitustulli lisäkoodi” ja sen kuvauksena tuojaan liittyvä polkumyyntitullin koodi ”8900 – Muut”, kun tuot tavalliseen polkupyörään osia
 • nimikkeeseen kohdistuvan Taric-ehdon mukainen tietyn käyttötarkoituksen lupa seuraavasti:
  • Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita lupa tavaraerän kohdassa ”Liiteasiakirjat” koodilla ”D019”. Jos sinulla on kirjallinen lupa, ilmoita tunnisteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita tunnisteeksi ”N/A”.
  • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, ilmoita lupa tavaraerän kohdassa ”Taric-tiedot ja Sertifikaatit” koodilla ”D019”. Jos sinulla on kirjallinen lupa, ilmoita viitteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita viitteeksi teksti ”N/A”.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan tiedot seuraavasti:

 • sanomalla kohdassa ”Luvat” 
 • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. ”Lupahakemus”-näytöllä ilmoitetaan samat tiedot kuin sanomailmoituksella. 

Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”. 

Lisäksi ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn määräaika on aina yksi kuukausi, joten ilmoita ”Menettelyn määräaika” -kohdassa ”1”. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika (pituus kuukausina;perustelut)”.
 • Menettelyn valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – valvova tulli”
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
 • Menettelyn päättävät tullitoimipaikat, joita voi olla useita, tullitoimipaikan tunnuksella. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat”.
 • Kaikki tavaroiden jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
 • Menettelyyn asetettavien tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi polkupyörien kokoaminen. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”.
 • Tavaroista saatava tuotto paljousyksikkönä tai prosentuaalisena osuutena (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään). Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa”.
 • Tavaroista syntyvä jalostettu tuote kymmenen numeroisella tullinimikkeellä. Ilmoita myös jalostuksessa syntyvän tuotteen tavarankuvaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi;tavarankuvaus)”.
 • Tavaroiden tunnistetietona aina menettelykirjanpito koodilla ”7” sekä menettelykirjanpidon säilytyspaikan osoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita tunnistetietoja, joiden avulla tavarat voidaan jalostuksen jälkeenkin tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita tunnistusmenetelmäksi aina koodi ”7”, ja lisäksi voit valita jonkun muun seuraavista tunnistetiedoista:
  • 1 – Sarja- tai valmistusnumero 
  • 2 – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
  • 4 – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
  • 5 – Analyysien tekeminen 
  • 7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta). 

Maahantuonnin yhteydessä tavaroista kannetaan vain yleinen kolmannen maan tulli. Jos maahantuoja ei ole rekisteröitynyt Verohallinnolle arvonlisäverovelvolliseksi, Tulli kantaa tavaroista myös arvonlisäveron. 


Miten voin saada vapautuksen yleisestä tullista sekä polkumyyntitullista?

Eräät tavallisen polkupyörän oleelliset osat voivat saada vapautuksen polkumyyntitullin lisäksi yleisestä kolmannen maan tullista. Tällöin osat on ilmoitettava tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ja samalla osia on haettava autonomiseen tariffikiintiöön (etuuskohtelukoodi 120) tai niille on haettava autonomisen suspension soveltamista (etuuskohtelukoodi 110).

Tarvitset Tullin luvan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn käyttämiseen. Voit hakea lupaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn tulli-ilmoituksella tai hakea kirjallista lupaa etukäteen Tullin lupakeskukselta. Lisäksi tuotavien tavaroiden on mahduttava ilmoitettuun tariffikiintiöön, johon haetaan aina tulli-ilmoituksella. Jos haluat hyödyntää autonomista tullisuspensiota, hae lupaa tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ja ilmoita tulli-ilmoituksessa autonomisen tullisuspension etuuskohtelukoodi. 

Oleellisten polkupyörän osien tai sarjojen enimmäismäärä, joka on 299 kappaletta keskimäärin kuukaudessa, ei saa ylittyä laskentajakson aikana. Laskentajakso on 12 kuukautta. Perinteisten polkupyörien valmistukseen käytettävien osien enimmäismäärä laskentajakson aikana saadaan laskentakaavalla 12 kuukautta x 299 kappaletta = 3 588 kappaletta. Toimijan on pidettävä itse huoli siitä, että laskentajakson aikana perinteisten polkupyörien valmistukseen käytettävien osien tuonti ei ylitä tätä enimmäismäärää.

Huomioi, että jos polkupyörien kokoaminen tapahtuu useammassa osoitteessa, kaikki jalostuspaikat on ilmoitettava lupaa hakiessa.

Toimijan on käytettävä tuodut osat polkupyörän valmistukseen. Jos tavarat siirretään toisen toimijan vastuulle, siirrosta on tehtävä menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO). Itse tuotujen ja siirrolla (TORO) saatujen osien tai sarjana esitettyjen osien yhteismäärä ei saa ylittää laskentajakson enimmäismäärä 3 588 kappaletta. Lue lisää asiakasohjeesta Menettelynhaltijan oikeuksien ja velvollisuuksien siirto (TORO) toiselle henkilölle tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä.

Määräaika ja menettelyn päättäminen

Tietyn käyttötarkoituksen menettelylle annetaan aina menettelyn päättämisen määräaika. Tässä tapauksessa määräaika on se aika, jonka tarvitset polkupyörän valmistamisessa. Jos valmistamisessa kuluu kauemmin kuin kaksitoista kuukautta, perustele tarvitsemasi aika. Tullivalvonta päättyy, kun tuoduille osille on osoitettu tietty käyttötarkoitus eli osista on koottu valmis tavallinen polkupyörä.

Tavaroista on annettava valvovalle tullille päätöstilitys, jossa osoitetaan, että tavarat on käytetty niille määrätyn tietyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Päätöstilitys on annettava viimeistään 30 päivän kuluessa menettelyn päättymisen määräajan jälkeen. Tässä menettelyssä toimija osoittaa kirjanpidollisesti tavaroiden käyttämisen tiettyyn käyttötarkoitukseen eli sen, että osista on valmistunut tavallisia polkupyöriä. Tunnistamismenetelmänä on ilmoitettava menettelykirjanpito ja sen säilytyspaikan osoite.

Katso ohjeet päätöstilityksen antamiseen Tietty käyttötarkoitus -sivulta.

Vakuus vaaditaan

Tavaroille vaaditaan aina vakuus, kun ne luovutetaan tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn. Vakuus vaaditaan kantamatta jäävälle kolmannen maan tullille ja polkumyyntitullille. Vakuus pysyy varattuna, kunnes valvova tulli on käsitellyt toimijan lähettämän päätöstilityksen.  

Jos todetaan, että toimija on asettanut menettelyyn tai tälle on toimitettu kutakin oleellista osaa enemmän kuin laskentajakson sallittu enimmäismäärä 3 588 kappaletta, syntyy tullivelka.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • pyydetty menettely ”44 – Tietty käyttötarkoitus”
 • edeltävä menettely tai ”00 – Ei edeltävää menettelyä”, jos edeltävää menettelyä ei ole
 • lisämenettelykoodi 655
 • etuuskohtelu
  • ”120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö (erga omnes)”, jos haet kiintiöön
  • ”110 – Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio”, jos haet autonomisen tullisuspension soveltamista
 • haettavan kiintiön numero silloin, jos haet kiintiöön
 • liiketoiminnan luonne, joka kuvaa parhaiten toimintaasi, esimerkiksi ”11 – Suora myynti/osto”
 • kolme lisätietokoodia, joista ensimmäiset kaksi ovat vastuuvakuuden varaamista varten: 
  • ”FICOM – Toissijainen tullinimike” ja sen kuvauksena tuotavan tavaran 10 numeroinen tullinimike, jota käytettäisiin, jos tavaraa ei tuotaisi tiettyyn käyttötarkoitukseen
  • ”FIPRE – Toissijainen etuuskohtelu” ja sen kuvauksena etuuskohtelun koodi ”100”  
  • ”FIPLK – Polkumyynti/tasoitustulli lisäkoodi” ja sen kuvauksena tuojaan liittyvä polkumyyntitullin koodi ”8900 – Muut”, kun tuot tavallisen polkupyörän osia
 • Nimikkeeseen kohdistuu kaksi Taric-ehtoa, jotka edellyttävät tietyn käyttötarkoituksen lupaa. Ilmoita tiedot seuraavasti:
  • Jos olet sanomailmoittaja, ilmoita lupa tavaraerän ”Liiteasiakirjat”-kohdassa koodilla ”D019” sekä koodilla ”N990”. Jos sinulla on Lupakeskuksen myöntämä lupa, ilmoita molempien tunnisteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita molempien tunnisteeksi ”N/A”.
  • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, ilmoita lupa tavaraerän ”Taric-tiedot ja Sertifikaatit” kohdassa koodilla ”D019” sekä N990”. Jos sinulla on Lupakeskuksen myöntämä lupa, ilmoita molempien viitteeksi luvan numero. Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella, ilmoita molempien viitteeksi teksti ”N/A”.

Jos sinulla on Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

Ilmoita tulli-ilmoituksessa luvan tiedot seuraavasti:

 • sanomalla kohdassa ”Luvat” 
 • Tulliselvityspalvelussa aloitusvalinnoissa heti menettelyn valitsemisen jälkeen.

Jos haet lupaa tulli-ilmoituksella

Kun haet lupaa tulli-ilmoituksella Tulliselvityspalvelussa, ilmoita erityismenettelyiden vaatimat tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. ”Lupahakemus”-näytöllä ilmoitetaan samat tiedot kuin sanomailmoituksella. 

Kun haet lupaa sanomailmoituksella, ilmoita tieto luvan hakemisesta lisätietokoodilla ”00100 – Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus”. 

Lisäksi ilmoita erityismenettelyjen lisätiedot seuraavasti:

 • Menettelyn käyttämiseen tarvittava määräaika täysinä kuukausina. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodilla ”FIXBH – Menettelyn päättämisen määräaika”.
 • Menettelyn valvova tullitoimipaikka vain sanomalla koodilla ”FIXAA – valvova tulli”
  • Suomessa ilmoita aina ”FI002000 – Sähköinen Palvelukeskus”
 • Menettelyn päättävät tullitoimipaikat, joita voi olla useita, tullitoimipaikan tunnuksella. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBJ – Menettelyn päättävät tullitoimipaikat”.
 • Kaikki jalostus- ja käyttöpaikat ja niiden osoitetiedot. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
 • Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne, esimerkiksi polkupyörien kokoaminen. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBN – Tavaroiden jalostuksen tai muun toiminnon luonne”.
 • Tavaroista saatava tuotto paljousyksikkönä tai prosentuaalisena osuutena (esim. ”100 %”, kun kaikki tuotteet käytetään). Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBO – Arvoitu tuotto ja tuotonmääritystapa”.
 • Menettelyyn asetettavista tavaroista syntyvä jalostettu tuote kymmenen numeroisella tullinimikkeellä. Ilmoita myös jalostuksessa syntyvän tuotteen tavarankuvaus. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBP – Jalostetut tuotteet (CN-koodi;tavarankuvaus)”.
 • Tavaroiden tunnistetietona aina menettelykirjanpito koodilla ”7” sekä menettelykirjanpidon säilytyspaikan osoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita tunnistetietoja, joiden avulla tavarat voidaan jalostuksen jälkeenkin tunnistaa. Jos olet sanomailmoittaja, käytä koodia ”FIXBQ – Tunnistusmenetelmä”. Ilmoita tunnistusmenetelmäksi aina koodi ”7”, ja lisäksi voit valita jonkun muun seuraavista tunnistetiedoista:
  • 1 – Sarja- tai valmistusnumero 
  • 2 – Lyijykkeiden, sinettien, leimojen tai muiden yksilöllisten tuntomerkkien kiinnittäminen 
  • 4 – Näytteiden ottaminen ja kuvallisen aineiston tai teknisten selitysten käyttäminen  
  • 5 – Analyysien tekeminen 
  • 7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta). 

Jos maahantuoja ei ole rekisteröitynyt Verohallinnolle arvonlisäverovelliseksi, Tulli kantaa maahantuonnin yhteydessä tavaroista arvonlisäveron.