Miten tullausarvo selvitetään?

Jos osallistut kauppaan suoraan tai epäsuorasti, tulli voi pyytää sinulta kauppaan liittyviä asiakirjoja. Tulli käsittelee kaikkea aineistoa luottamuksellisesti. Tulli voi tarvita esimerkiksi seuraavia asiakirjoja:

1. Kauppalasku

Kauppalaskussa pitäisi olla seuraavat tiedot:

  • myyjän nimi ja osoite
  • ostajan nimi ja osoite
  • kauppalaskun päiväys, numero, tilausnumero
  • kollien lukumäärä, laji, bruttopaino, merkki ja numero
  • tavaran kauppanimike ja määrä sekä hinta
  • hintatiedot ja valuuttalaji tavaralajeittain ja koko erän loppusumma
  • mahdollisen alennuksen määrä ja peruste sekä ehdot
  • toimitus- ja maksuehdot
  • tavaran alkuperämaa
  • kuljetusreitti ja -väline.

Jos kauppalaskussa ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, tulli voi pyytää niistä lisäselvitystä. Kun kyseessä on kauppa, ei kauppalaskun sijaan voi esittää proformalaskua tai vain tullia varten (”for customs only”) laskua. ”Commercial invoice” voidaan tulkita kauppalaskuksi, kun siinä on mainittu maksuyhteystiedot ja kun se täyttää edellä mainitut muut kauppalaskun muotovaatimukset.

2. Rahtikustannuksiin liittyvät asiakirjat

Rahtikustannuksista on esitettävä kirjallinen selvitys. Selvitys voi olla esimerkiksi kuljetus- ja vakuutusasiakirja, josta näkyvät mm. kaupan toimitusehdot, toimituskustannukset tuontipaikkaan saakka sekä tuontipaikan jälkeiset kuljetuskustannukset. Jos rahtikustannukset eivät näy kaupan asiakirjoista, esitä virallinen ja voimassa oleva rahtihinnasto.

3. Toissijaisiin arvonmääritysmenetelmiin liittyvät asiakirjat

Jos tullausarvoa ei saada laskettua tavaran kauppahinnan perusteella, se määritetään toissijaisilla menetelmillä. Näissä tapauksissa tulli voi pyytää nähtäväksi tulli-ilmoituksia, kauppalaskuja tai muita asiakirjoja, joista käy ilmi, mikä on ollut samanlaisen tai samankaltaisen tavaran tullausarvo muissa suunnilleen samaan aikaan toteutuneissa kaupoissa.