INF-numero haetaan 25.11.2020 alkaen sähköisessä Jalostusten INF -palvelussa

Uusi sähköinen Jalostusten INF-palvelu avataan 25.11. 2020. Palvelu korvaa erityismenettelyjen paperilomakkeet (INF1, INF2, INF5 ja INF9). Voit kuitenkin käyttää lomaketta, jos se on laadittu ja Tulli on vahvistanut sen ennen 25.11.2020.

INF-numero on haettava INF-palvelusta ennen tulli-ilmoituksen antamista. Vienti- ja tuonti-ilmoituksella ilmoitetaan INF-numero liiteasiakirjakoodilla C710.  Tulli käsittelee INF-hakemuksia vain arkisin virka-aikana (klo 8-16.15)

Tarvitset Suomi.fi-valtuutuksen ja EORI-numeron palvelun käyttöön 

Jalostusten INF -palvelussa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia, ja sinne kirjaudutaan EU:n asiointipalvelun kautta. Lue lisää EU:n asiointipalveluun tunnistautumisesta.

Jos yrityksen toimitusjohtaja ei itse hoida tulliasiointia, hänen on annettava tulliasioita hoitavalle henkilölle valtuus ”Tullitoiminnan lupien hakeminen”. Valtuutus pitää olla annettuna ennen palveluun kirjautumista. 

Ilmoittajalla on myös oltava EORI-numero. Jos se puuttuu yritykseltäsi, hae se mahdollisimman pian. 

EU:n asiointipalvelut

Milloin INF-numeroa tarvitaan?

Tarvitset INF-numeron jalostusmenettelyihin, jotka alkavat viennillä. Näitä ovat ulkoinen jalostus, jonka lupatyyppi on OP EX/IM ja menettelykoodi 21xx, sekä sisäinen jalostus, jonka lupatyyppi on IP EX/IM ja menettelykoodi 11xx.

Tarvitset INF-numeron myös sisäisen ja ulkoisen jalostuksen menettelyihin, jotka alkavat tuonnilla ja koskevat useampaa jäsenvaltiota. 

Tarvitset INF-numeron vienti-ilmoitukseen, kun viet tavaroita korjattavaksi tai testattavaksi ja käytät ulkoisen jalostuksen menettelyä 21xx. Yksityishenkilöt eivät kuitenkaan tarvitse INF-numeroa vientiä varten.

Jos käytät viennissä menettelykoodia 22xx tai 23xx, et tarvitse INF-numeroa.

INF-numeron hakeminen viennissä ulkoiseen jalostukseen

INF-palvelussa voit tehdä yksittäisen INF-hakemuksen yhtä ulkoiseen jalostukseen vientiä koskevaa tulli-ilmoitusta kohden. 

Jos käytät viennissä ulkoiseen jalostukseen tavanomaista lupamenettelyä, voit myös tehdä yhden INF-hakemuksen Lupakeskuksen myöntämän luvan koko jäljellä olevalle tavaroiden määrälle. Tällöin voit käyttää samaa INF-numeroa useammassa tulli-ilmoituksessa. 

Tullin vientijärjestelmässä olevan teknisen virheen vuoksi samassa vienti-ilmoituksessa ei voi ilmoittaa tullimenettelykoodeja 2100 ja 2140, vaan toistaiseksi näistä eri menettelyissä vietävistä tavaroista pitää antaa kaksi erillistä vienti-ilmoitusta. Voit kuitenkin tehdä tässä tapauksessa vain yhden INF-hakemuksen, joka kattaa kummassakin vienti-ilmoituksessa mainitut, jalostettavaksi vietävät tavarat.

Jalostettavaksi vietävien tavaroiden nimike on ilmoitettava INF-hakemuksessa kahdeksan numeron tarkkuudella.  Jos tavanomaisessa luvassa on tavaroita useilla eri nimikkeillä, voit ladata tiedot INF-hakemukselle CSV-tiedostona. Tätä varten voit ladata palvelusta itsellesi Excel-mallipohjan. Tarkempaa tietoa tästä on INF-palvelun käyttöohjeessa.

Jos sinulla ei ole ulkoisen jalostuksen tavanomaista lupaa, käytä INF-numeron hakemisessa  omaa sisäistä viitettäsi, joka pitää ilmoittaa sekä  viennin että tuonnin tulli-ilmoituksilla.

INF-numero, joka on ilmoitettava ulkoisen jalostuksen vienti-ilmoituksessa C710-liiteasiakirjakoodilla, on joko muotoa OP EX/IM001FIOPOL12345 (tavanomainen lupamenettely, luvan numero) tai OP EX/IM001+ asiakkaan oma sisäinen viite (yksinkertaistettu lupamenettely, lupa haetaan vienti-ilmoituksella).  

Tulli-ilmoituksissa on ilmoitettava INF:n paljoustiedot

Kun käytetään tavanomaista lupamenettelyä, INF-hakemuksessa on ilmoitettava luvassa mainitut paljousyksiköt. Huomioi, että luvan paljoustiedot voivat erota tulli-ilmoituksen eri tavaranimikkeille vaadittavista pakollisista paljoustiedoista. Jotta Tulli pystyy merkitsemään INF-järjestelmään oikeat paljoustiedot, vienti-ilmoituksen tavaraerän tiedoissa pitää ilmoittaa paljous ja paljousyksikkö FIXXX-lisäkoodilla. Vastaavasti INFin paljoustiedot (paljous ja paljousyksikkö) pitää ilmoittaa myös tuonti-ilmoituksen tavaraerälle XXX-lisäkoodilla. Tuonti-ilmoituksessa pitää lisäksi ilmoittaa samalla lisäkoodilla jalostetun tavaraerän arvo, joka koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, jalostuskustannuksista sekä tuonti- ja vientirahdista.

Vastaavien tavaroiden ennakkovienti sisäisessä jalostuksessa

Vienti-ilmoituksen tavaraerän tiedoissa pitää ilmoittaa FIXXX-lisäkoodilla vastaavien tavaroiden nimike, paljous ja arvo.

Esimerkki: Viedään ennakkovientinä (tullimenettely 11xx 7SE) mansikkahilloa, jonka valmistuksessa on käytetty x-määrä unionisokeria. Tästä sisäisessä jalostuksessa käytetystä vastaavasta x-määrästä unionisokeria syntyy tuontioikeutta ei-unionisokerille.

Yhteen ennakkoviennille haettuun INF-numeroon voi kohdistaa useita tuonti-ilmoituksia (tullimenettely 5100 7SE), mutta on pidettävä huolta, että ei-unionitavaran tuontioikeus tai menettelyn kuuden kuukauden määräaika eivät ylity. 

Erityistilanteissa ota yhteys yritysneuvontaan

Jos haluat käyttää edustajaa INF-palvelussa tai jos tunnistautuminen ei onnistu, ota yhteyttä yritysneuvontaan yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi ohjeita varten.

Käyttöohje

Jalostusten INF -palvelun käyttöohje

Hyvä tietää

Jos vienti-ilmoitus on poistumisvahvistettu, INF-pyyntöä ei voi enää korjata eikä tavaroista voi tehdä uutta INF-pyyntöä. Tuontitullaa tavarat, joita ei ole ilmoitettu INF-pyynnössä, ja tee niistä jälkikäteinen vienti-ilmoitus. Näistä tavaroista ei saa ulkoisen jalostuksen tullietuutta.


Jos vienti-ilmoitusta ei ole vielä poistumisvahvistettu ja tavarat eivät ole vielä poistuneet EU:sta, tee uusi INF-pyyntö. Kun olet saanut uuden INF-numeron, tee vienti-ilmoituksen oikaisupyyntö ja ilmoita siinä uusi INF-numero. Tavarat eivät saa poistua EU:n tullialueelta, ennen kuin Tulli on hyväksynyt oikaisun. 

Jos vienti-ilmoitus on jo poistumisvahvistettu, sitä ei voi enää oikaista. 


Jos INF-pyyntö ei kata kaikkia vienti-ilmoituksen tavaroita, vienti-ilmoituksen käsittely keskeytyy. Jos INF-pyynnössä on ilmoitettu liian vähän tavaraa, sinun pitää tehdä INF-pyynnöstä puuttuvalle tavaramäärälle erillinen INF-pyyntö. Noudata alla olevia ohjeita sen mukaan, käytätkö tavanomaista vai yksinkertaistettua lupamenettelyä.

Jos käytät yksinkertaistettua lupamenettelyä, tee INF-pyynnöstä puuttuville tavaroille erillinen INF-pyyntö ja ilmoita uusi INF-numero vienti-ilmoituksessa.

Jos käytät tavanomaista lupamenettelyä, tee näin: 

  • Jos puuttuvat tavarat on mainittu luvassa, tee niistä erillinen INF-pyyntö. Ilmoita uusi INF-numero vienti-ilmoituksessa.
  • Jos tavaroita ei ole mainittu luvassa, tee niistä erillinen INF-pyyntö. Ilmoita pyynnön Yleisiä huomioita -kohdassa vienti-ilmoituksen MRN. Ilmoita uusi INF-numero vienti-ilmoituksessa. Ota myös yhteyttä Tullin lupakeskukseen mahdollista luvan muuttamista varten. 

Jos INF-pyynnössä on ilmoitettu vääränlaista tavaraa, tee kokonaan uusi INF-pyyntö. Vanhaa, hyväksyttyä INF-pyyntöä ei voi enää korjata, vaan voit vain jättää INF-numeron käyttämättä.


Vienti-ilmoituksesi käsittely keskeytyy, jos siitä puuttuu INF-numero. Tee heti INF-pyyntö ja ilmoita sitten saamasi INF-numero vienti-ilmoituksessa liiteasiakirjakoodilla C710. Ilmoita INF-numero samalla liiteasiakirjakoodilla C710 myös tuonti-ilmoituksessa.


INF-numeroa ei tarvitse mitätöidä, vaan sen voi jättää käyttämättä. Jos vienti peruuntuu ja tavarat eivät poistu EU:sta, sinun pitää kuitenkin tehdä vienti-ilmoituksen mitätöintipyyntö.


INF-pyyntöihin ei voi enää toimittaa paperisia liitteitä. Täytä tiedot sähköiselle mallipohjalle, jonka saat ladattua Jalostusten INF -palvelusta. Mallipohja on Excel-taulukko, joka muunnetaan ohjeiden mukaan CSV-tiedostoksi. Voit ilmoittaa yhdellä CSV-tiedostolla useita tavaraeriä. Lue ohjeet mallipohjan käyttöön INF-pyynnön käyttöohjeesta. 


Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta


Asiasanat INF