Hyppää sisältöön

Jalostusten INF-numero

Jos jalostusmenettely alkaa viennillä, sinun pitää tehdä Jalostusten INF -palvelussa INF-pyyntö, jossa ilmoitat jalostukseen vietävän ja sieltä tuotavan tavaran tiedot etukäteen.

Sinun pitää tehdä INF-pyyntö myös sisäisen ja ulkoisen jalostuksen menettelyjä varten, jotka alkavat tuonnilla ja koskevat useampaa jäsenvaltiota. INF-pyyntö saa Tullilta INF-numeron, jonka ilmoitat vienti- ja tuonti-ilmoituksessa.

Sinun pitää hakea INF-numero ennen tulli-ilmoituksen antamista. Vienti- ja tuonti-ilmoituksessa ilmoitetaan INF-numero liiteasiakirjakoodilla C710. Tulli käsittelee INF-pyyntöjä vain arkisin klo 8‒16.15.

Sähköinen Jalostusten INF -palvelu on korvannut erityismenettelyjen paperilomakkeet (INF1, INF2, INF5 ja INF9).

Kirjautuminen Jalostusten INF -palveluun

Yrityksellä pitää olla EORI-numero. Ilmoita EORI-numero muodossa FI1234567-8, kun kirjaudut palveluun.

Tarvitset yritykseltä Suomi.fi-asiointivaltuutuksen ”Tullitoiminnan lupien hakeminen”. Lue lisää valtuuttamisesta: Näin valtuutat käytännössä.  

Kirjaudu Jalostusten INF -palveluun EU:n asiointipalvelun kautta. Lue ohjeet EU:n asiointipalveluun tunnistautumisesta.

Käyttöohjeet

•     Jalostuksen INF -palvelun käyttöohjeet

Milloin INF-numeroa tarvitaan?

Tarvitset INF-numeron jalostusmenettelyihin, jotka alkavat viennillä. Näitä ovat

 • ulkoinen jalostus menettelykoodilla 21xx
  • lupatyyppi Jalostusten INF -palvelussa on OP EX/IM
 • sisäinen jalostus, joka alkaa ennakkoviennin menettelykoodilla 11xx
  • lupatyyppi Jalostusten INF -palvelussa on IP EX/IM.

Ulkoinen jalostus (21xx) on tullimenettely, jossa yritys voi viedä unionitavaroita väliaikaisesti pois unionin tullialueelta esimerkiksi valmistusta, korjausta tai kalibrointia varten. Kun jalostetut tuotteet tuodaan takaisin unioniin, tuontitullin pitää olla suurempi kuin nolla.

Yksityishenkilön ei tarvitse hakea menettelyn 21xx vienti-ilmoitukselle INF-numeroa.

Esimerkki

Projektori hajoaa, ja viet sen korjattavaksi EU:n ulkopuolelle ulkoisen jalostuksen menettelyssä 21xx. Sinun pitää tehdä INF-pyyntö ennen tavaroiden vientiä.

Ilmoita INF-pyynnöllä viallinen projektori, jonka viet korjattavaksi, sekä korjattu projektori, jonka tuot korjauksen jälkeen takaisin. Tee INF-pyyntö ennen kuin tavara lähtee Suomesta. Tekemäsi INF-pyyntö saa INF-numeron, jonka ilmoitat sekä vienti- että tuonti-ilmoituksella.

Kun käytät tavanomaista lupamenettelyä, INF-numeron lopussa on luvan numero, eli INF-numero on muotoa OP EX/IM001FIOPOL12345. Kun käytät yksinkertaistettua lupamenettelyä, INF-numero on muotoa OP EX/IM001 + asiakkaan oma sisäinen viite.


Tarvitset INF-numeron myös sisäisen ja ulkoisen jalostuksen menettelyihin, jotka alkavat tuonnilla ja koskevat useampaa jäsenvaltiota. Tämä edellyttää myös voimassa olevaa unionilupaa (yhteisölupa).

Esimerkki 1

Asetat tavarat sisäisen jalostuksen menettelyyn Suomessa. Viet tavarat jalostettavaksi Ruotsiin, josta tavarat jälleenviedään EU:n ulkopuolelle. Tässä tapauksessa sinun pitää hakea tavaroille INF-numero. INF-numero on muotoa IP IM/EX001FIIPOL 2345.

Esimerkki 2

Asetat tavarat sisäisen jalostuksen menettelyyn Suomessa. Viet tavarat jalostettavaksi Viroon, mutta tuot tavarat takaisin Suomeen. Tavarat jälleenviedään EU:n ulkopuolelle Suomesta. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse hakea INF-numeroa.


Voit viedä tavaroita väliaikaisesti unionin ulkopuolelle myös menettelykoodeilla 22xx tai 23xx. Jos käytät menettelykoodia 22xx tai 23xx vienti-ilmoituksilla, et tarvitse INF-numeroa.

Menettelykoodilla 22xx voit viedä tavaroita esimerkiksi korjattavaksi tai jalostettavaksi, mutta tuotaessa tavaroiden tuontitullin pitää olla nolla. Tuontitulli voi olla nolla joko alkuperän, tariffiluokittelun tai muun perusteella.

Menettelykoodilla 23xx voit viedä tavaroita esimerkiksi näyttelyyn tai messuille, mutta tavaroiden pitää palata muuttumattomina.

Lue lisätietoa vienti-ilmoitusten antamisesta sivulta Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?


Näin haet INF-numeroa ulkoisessa jalostuksessa

Ulkoisen jalostuksen menettelyä varten voit tehdä yksittäisen INF-pyynnön, jossa ilmoitat yhdessä vienti-ilmoituksessa olevat tavarat. Tietyissä tilanteissa voit käyttää samaa INF-numeroa useammassa vienti-ilmoituksessa. Voit käyttää samaa INF-numeroa useammassa vienti-ilmoituksessa, jos sinulla on tavanomainen lupa. 

Jos käytät yksinkertaistettua lupamenettelyä eli haet lupaa ulkoisen jalostuksen menettelyyn tulli-ilmoituksella, sinun pitää aina tehdä oma INF-pyyntö jokaiselle vienti-ilmoitukselle.

Jos käytät tavanomaista lupamenettelyä, voit myös tehdä yhden INF-pyynnön monessa lähetyksessä vietäville tai tuotaville tavaroille. Vaikka jokaiselle lähetykselle tehdään oma tulli-ilmoitus, voit käyttää niissä samaa INF-numeroa. Voit tehdä INF-pyynnön esimerkiksi luvan jäljellä olevalle määrälle tai tuotannonohjausjärjestelmän tarvetta vastaavalle määrälle. Suuremmalle määrälle haettua INF-numeroa voidaan käyttää useammalla vienti-ilmoituksella tai tuonti-ilmoituksella.

Tullin vientijärjestelmässä olevan teknisen virheen vuoksi tullimenettelykoodeja 2100 ja 2140 ei voi ilmoittaa samassa vienti-ilmoituksessa, vaan toistaiseksi näissä menettelyissä vietävistä tavaroista pitää antaa kaksi erillistä vienti-ilmoitusta. Voit kuitenkin tehdä tavaroista vain yhden INF-pyynnön, joka kattaa kummassakin vienti-ilmoituksessa mainitut jalostettavaksi vietävät tavarat.

Ilmoita INF-pyynnössä tavaroiden tullinimike kahdeksan numeron tarkkuudella. Jos ilmoitat tavaroita useilla nimikkeillä ja riveillä, voit ladata tiedot INF-pyyntöön CSV-tiedostona. Käytä silloin CSV-mallipohjaa.

Ilmoita INF-pyynnössä tavanomaisessa luvassa mainitut tavaroiden määrät eli paljoustiedot. Huomioi, että luvassa voi olla eri paljousyksikkö kuin mitä tulli-ilmoituksessa vaaditaan eri tavaranimikkeille.

Ilmoita INF-numerot vienti- ja tuonti-ilmoituksissa liiteasiakirjakoodilla C710. Esimerkiksi tuonti-ilmoituksessa voit ilmoittaa useita vienti-ilmoituksia sekä INF-numeroita, joilla tuotavia tavaroita on viety jalostettavaksi.

Ilmoita paljoustiedot näin:  

 • Vienti-ilmoituksessa ilmoita tavaraerän lisätiedoissa FIXXX-lisätietokoodilla INF-numerolle merkittävät paljoustiedot (paljous ja paljousyksiköt) sekä jalostettavan tavaran arvo. (Esimerkiksi FIXXX / OP EX/IM001…., 1 kpl, 500 euroa)
 • Tuonti-ilmoituksessa ilmoita jokaiselle tavaraerälle FI710-lisätietokoodilla INF-numerolle merkittävät paljoustiedot (paljous ja paljousyksikkö) ja jalostetun tavaran arvo. Jalostetun tavaraerän arvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, jalostuskustannuksista sekä tuontirahdista. (Esimerkiksi FI710 / OP EX/IM001…., 1 kpl, 1 500 euroa)
 • Jos samalla tavaraerällä on esimerkiksi kolme INF-numeroa, anna paljous- ja arvotiedot tavaraerälle kolmella FI710-lisätietokoodilla eli jokaiselle INF-numerolle erikseen. Tulli kirjaa paljous- ja arvotiedot jokaiselle INF-numerolle asiakkaan ilmoituksen mukaisesti.
 • Jos materiaalia on viety esimerkiksi kolmella INF-numerolla, mutta jalostettujen tuotteiden tuonti kohdistuu ainoastaan yhteen INF-numeroon, anna paljous- ja arvotiedot yhdellä FI710-lisätietokoodilla. Merkitse siinä selkeästi, mihin INF-numeroon tiedot liittyvät.

Osa ilmoitetuista tiedoista voi olla arviota, esimerkiksi jalostettujen tavaroiden arvotiedot.

Jalostetun tavaraerän arvo koostuu vietyjen tavaroiden arvosta, jalostuskustannuksista sekä tuontirahdista. Ilmoita arvotiedot enemmin suuremmiksi kuin pienemmiksi. Esimerkiksi jos rahtikustannukset ovat 250–300 euroa, käytä arviona laskelmassa 300 euroa. Tulli seuraa INF-pyynnöllä ilmoitettuja paljous- ja arvotietoja. INF-pyynnöllä annetut paljous- ja arvotiedot eivät saa ylittyä viennissä eikä tuonnissa.

Jos sinulla ei ole ulkoisen jalostuksen tavanomaista lupaa, aktivoi INF-pyynnössä valintapainike ”Tulli-ilmoituksen numero”. Ilmoita sitten yrityksesi oma sisäinen viite (18 merkkiä) kenttään ”Luvan/Ilmoituksen numero”. Käytä samaa sisäistä viitettä viennin ja tuonnin tulli-ilmoituksissa.

Ilmoita INF-numero ulkoisen jalostuksen vienti-ilmoituksessa liiteasiakirjakoodilla C710. Kun käytät tavanomaista lupamenettelyä, INF-numeron lopussa on luvan numero, eli INF-numero on muotoa OP EX/IM001FIOPOL12345. Kun käytät yksinkertaistettua lupamenettelyä, INF-numero on muotoa OP EX/IM001 + asiakkaan oma sisäinen viite.

Olet saanut Tullista INF-pyynnön hylkäyssanoman ja hylkäyksen syy on sinulle epäselvä. Ota yhteyttä yritysneuvontaan ja selvitä virheen syy. Hylättyä INF-pyyntöä ei voi korjata, joten tee uusi INF-pyyntö korjatuilla tiedoilla. Ilmoita omat yhteystietosi jokaisen INF-pyynnön ”Yleisiä huomioita” -kentässä, jotta Tulli voi tarvittaessa olla yhteydessä sinuun.

Jos olet vahingossa antanut INF-pyynnöllä esimerkiksi virheellisen arvotiedon jalostetusta tuotteesta ja INF-pyyntö on jo hyväksytty, voit ottaa yhteyttä yritysneuvontaan virheen korjaamiseksi. Kaikkia tietoja ei voi tässä vaiheessa enää korjata. Tulli harkitsee jokaisen tapauksen kohdalla erikseen, voiko virheen korjata.


Sisäinen jalostus, joka alkaa viennillä ja päättyy tuontiin, vaatii aina Lupakeskuksen myöntämän tavanomaisen luvan. Luvassa pitää olla sallittu vastaavien tavaroiden käyttö sekä ennakkovienti.  

Esimerkki

Sisäisen jalostuksen ennakkovientinä (tullimenettely 11xx 7SE) viedään 100 kiloa mansikkahilloa, jonka valmistuksessa on käytetty vastaavia unionitavaroita (50 kiloa unionisokeria). Mansikkahilloin viennin perusteella syntyy tuontioikeus samalle määrälle ei-unionitavaroita eli 50 kilolle ei-unionisokeria.

Kun viet tavaroita sisäisen jalostuksen ennakkovientinä, tee jokaiselle vienti-ilmoitukselle oma INF-pyyntö. Yhteen ennakkovientiä varten haettuun INF-numeroon voi kohdistaa useita tuonti-ilmoituksia (tullimenettely 51xx 7SE). Sinun on kuitenkin huolehdittava, ettei menettelyn kuuden kuukauden määräaika ylity ja ettet tuo ei-unionitavaroita enempää kuin tuontioikeus sallii.

Ilmoita vienti-ilmoituksen tavaraerän tiedoissa vastaavien tavaroiden nimike, paljous ja arvo lisätietokoodilla FIXXX. Ilmoita toisella FIXXX-lisätietokoodilla jalostettujen tuotteiden paljous ja arvo. Tiedot pitää ilmoittaa omilla riveillään, jotta Tulli voi tehdä merkinnät INF-numerolle. Ilmoita esimerkiksi ensimmäiselle riville FIXXX-lisätietokoodilla vietävät jalostetut tavarat (paljous, arvo) ja toisella rivillä FIXXX-lisätietokoodilla vastaavat tavarat (nimike, paljous ja arvo).

Ilmoita tuonti-ilmoituksen jokaiselle tavaraerälle kaikki tavaraerään kohdistuvat INF-numerot. Paljoustiedot (paljous ja paljousyksikkö) ja arvotiedot annetaan INF-numeroittain lisätietokoodilla XXX. (Esimerkiksi XXX / IP EX/IM…,  250 kg, 2000 EUR.)    


Hyvä tietää

Jos vienti-ilmoitus on poistumisvahvistettu, tehtyä INF-pyyntöä ei voi enää korjata. Tee näin:

 • Jos sinulla ei ole Lupakeskuksen myöntämää tavanomaista lupaa, et voi tehdä tavaroista uutta INF-pyyntöä. Tee ilmoittamattomista tavaroista jälkikäteinen vienti-ilmoitus. Tavarat on tuontitullattava normaalina tuontina, ja näistä tavaroista ei saa ulkoisen jalostuksen tullietuutta.
 • Jos sinulla on Lupakeskuksen myöntämä tavanomainen lupa, tee uusi INF-pyyntö ilmoittamattomista tavaroista. Tee jälkikäteinen vienti-ilmoitus, jossa ilmoitat saadun INF-numeron. Jos tulli-ilmoittaminen laiminlyödään, tullietuuden voi menettää.

Lue lisää jälkikäteisestä tulli-ilmoittamisesta.


Jos vienti-ilmoitusta ei ole vielä poistumisvahvistettu eivätkä tavarat ole poistuneet EU:sta, voit pyytää korjausta INF-pyynnössä olevalle pienelle virheelle. Lähetä korjauspyyntö INFmuutospyynnot(at)tulli.fi tai tee kokonaan uusi INF-pyyntö. Jos lähetyksellä on kiire, kannattaa tehdä uusi INF-pyyntö.

Kun korjauksesi on hyväksytty tai kun olet saanut uuden INF-numeron, pyydä vienti-ilmoituksen oikaisua. Jos olet tehnyt uuden INF-pyynnön, ilmoita vienti-ilmoituksen oikaisupyynnössä myös uusi INF-numero. Tavarat eivät saa poistua EU:n tullialueelta, ennen kuin Tulli on hyväksynyt oikaisun. 

Jos vienti-ilmoitus on jo poistumisvahvistettu, INF-numeroa ei voi enää korjata. Lue lisää kohdasta ”Mitä teen, jos tavaroita on viety enemmän kuin INF-pyynnössä on ilmoitettu ja vienti-ilmoitus on poistumisvahvistettu?”.


Kun lähetät Tullille sähköpostin, jolla pyydät INF-numeron tietojen korjaamista, kerro viestissäsi INF-numero, jolle pyydät muutosta. Ilmoita selkeästi pyytämäsi muutokset ja syy muutokselle. Viestissäsi pitää olla alkuperäinen tieto sekä haluamasi muutos. Jos korjattavia rivejä on useita, ilmoita tiedot esim. Excel-muodossa. Lähetä korjauspyyntö INFmuutospyynnot(at)tulli.fi.

Esimerkkiviesti:

”Korjauspyyntö INF-numerolle OP EX/IMxxxxx…

Olemme ilmoittaneet jalostetun tuotteen: nimike ”87032390”, tavarankuvaus ”henkilöauto”, jalostetun tuotteen arvo ”10 000 euroa”.

Saamamme tiedon mukaan jalostetun tuotteen arvo on arvioitu väärin. Tämä johtuu siitä, että tavaran korjauskustannukset nousivat 5 000 eurolla arvioidusta.

Pyydämme korjaamaan INF-numerolle OP EX/IMxxxxx jalostetun tuotteen arvoksi 15 000 euroa.”


Jos INF-pyyntö ei kata kaikkia vienti-ilmoituksen tavaroita, vienti-ilmoituksen käsittely keskeytyy. Jos INF-pyynnössä on ilmoitettu liian vähän tavaraa, sinun pitää tehdä toinen INF-pyyntö puuttuvalle tavaramäärälle. Noudata alla olevia ohjeita sen mukaan, käytätkö tavanomaista vai yksinkertaistettua lupamenettelyä.

Jos käytät yksinkertaistettua lupamenettelyä, tee puuttuville tavaroille erillinen INF-pyyntö ja ilmoita vienti-ilmoituksessa myös uusi INF-numero.

Jos käytät tavanomaista lupamenettelyä, tee näin: 

 • Jos puuttuvat tavarat on mainittu luvassa, tee niistä erillinen INF-pyyntö tai pyydä Tullia lisäämään puuttuvat tavarat INF-numerolle. Jos kuljetuksella on kiire, kannattaa tehdä puuttuville tavaroille uusi INF-pyyntö. Jos teit uuden INF-pyynnön, ilmoita uusi INF-numero vienti-ilmoituksessa. Jos pyysit korjausta INF-numerolle ja Tulli on lisännyt pyytämäsi muutokset INF-numerolle, vienti-ilmoituksen käsittely jatkuu.
 • Jos tavaroita ei ole mainittu luvassa, niistä pitää tehdä erillinen INF-pyyntö sekä oma vienti-ilmoitus. Tee ensin INF-pyyntö. Kun INF-pyyntö on hyväksytty, tee uusi vienti-ilmoitus, jossa ilmoitat INF-numeron kattamat tavarat sekä INF-numeron. Tämä uusi vienti-ilmoitus toimii samalla lupahakemuksena ulkoiseen jalostusmenettelyyn. Ota myös yhteyttä Tullin lupakeskukseen mahdollista luvan muuttamista varten

Vienti-ilmoituksesi käsittely keskeytyy, jos siitä puuttuu INF-numero. Tee heti INF-pyyntö ja ilmoita sitten saamasi INF-numero vienti-ilmoituksessa liiteasiakirjakoodilla C710. Ilmoita INF-numero samalla liiteasiakirjakoodilla C710 myös tuonti-ilmoituksessa.


INF-numeroa ei tarvitse mitätöidä, vaan sen voi jättää käyttämättä. Jos vienti peruuntuu ja tavarat eivät poistu EU:sta, sinun pitää kuitenkin tehdä vienti-ilmoituksen mitätöintipyyntö.


INF-pyyntöihin ei voi enää toimittaa paperisia liitteitä. Täytä tiedot sähköiselle mallipohjalle, jonka saat ladattua Jalostusten INF -palvelusta. Mallipohja on Excel-taulukko, joka muunnetaan ohjeiden mukaan CSV-tiedostoksi. Voit ilmoittaa yhdellä CSV-tiedostolla useita tavaraeriä. Lue ohjeet mallipohjan käyttöön INF-pyynnön käyttöohjeestaAsiasanat INF