Mistä löydän oikean nimikkeen?

Tavaralle etsitään oikea tavaranimike eli se luokitellaan ensisijaisesti nimikkeiden sekä käyttötariffin jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon perusteella.

Luokitteluun voit käyttää sähköistä käyttötariffia, yhdistettyä nimikkeistöä (CN) ja Fintaric-kyselyohjelmaa. Tullin nettisivuilta jaksojen ja ryhmien huomautukset sekä nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt löytyvät CN-nimikkeistöstä.

Luokittelun muita apuvälineitä ovat Harmonoidun järjestelmän selitykset, Luokittelupäätöskokoelma ja Yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, jotka julkaistaan Tullin käsikirjoina. Harmonoidun järjestelmän selitykset ovat saatavilla myös pdf-muodossa. Lisätietoa: Tullin käsikirjat

Suomen käyttötariffi

Suomen käyttötariffi eli Tullin käsikirja II perustuu TARIC-tietokantaan ja lisäksi se sisältää kansallisia osioita. Käyttötariffi julkaistaan ainoastaan sähköisenä ja uusitaan kokonaisuudessaan kerran vuodessa, yleensä tammi-maaliskuussa.

Käyttötariffin nimikkeistössä tavarat on ryhmitelty pääasiassa tuotannonalojen mukaan ja yleensä siten, että sekä koko nimikkeistössä että ryhmässä mainitaan ensin raaka-aineet, puolivalmisteet ja viimeisenä valmiit tavarat

Käyttötariffia ei voi tilata sähköisenä, mutta joitakin käyttötariffin sisältämiä taric-tietoja voi ladata excel-taulukkoina komission nettisivuilta. Tietoja voi katsella myös TARIC-kyselyohjelmasta.

TARIC-kyselyohjelma

Kyselyohjelma sisältää muun muassa

  • voimassaolevat nimikkeet ja nimiketekstit ja niihin liittyvät alaviitteet
  • tullit tuonnissa EU:n ulkopuolelta
  • EU:n lainsäädännössä säädetyt tariffitoimenpiteet, joita ovat esim. polkumyyntitullit
  • EU:n tuonti- ja vientirajoitukset ja -kiellot.

Mitä ovat lisäkoodit ja milloin niitä tarvitaan?

Lisäkoodeilla tavaranimikkeiden yhteydessä merkitään EU:n erityissääntöjä muun muassa seuraavissa toimenpiteissä:

  • maatalouden maksuosat (EA); sokerista ja jauhoista kannettava lisätulli (AD S/Z, AD F/M), esim. koodi 7011. Lisäkoodit voit hakea TARIC-kyselyohjelmasta.
  • polkumyynti- ja tasoitustullit, yrityksiin viittaavat, esim. lisäkoodi A280
  • lääkeaineisiin sovellettavat tullit, esim. lisäkoodi 2500
  • eräät muut toimenpiteet, joita sovelletaan vientiin tai tuontiin.

Mikä merkitys on alaviitteillä?

Alaviitteet antavat lisätietoja eri asetusten tarkoituksista ja selventävät täytettäviä maahantuonnin tai vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksiä. Käyttötariffin sarakkeissa koodein (esim. CD, CG, EU, NC, NM, NX, PB, PN, TM, TN ja TR) merkityt alaviitteet on koottu erilliseksi luetteloksi.

Sen lisäksi tarvittavaa tietoa löytyy Tullin käsikirjoista (TKK) III, IV ja V.

Tulli tiedottaa Käyttötariffin muutoksista nettisivuilla. Taric-nimikkeistö elää jatkuvasti, joten käyttötariffin tiedot on syytä tarkistaa Fintaric-kyselyohjelmasta.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gnnxxnvfn-nchy99Tglox1jZngabihraflgvel

Tullinimikeneuvonta

Erityiskysymysten, lupien, vakuuksien ja sanomailmoittamisen neuvonta yritysasiakkaille


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus