Maksuttomien tavaroiden ilmoittaminen tuonnin tulli-ilmoituksella

Maksuttomat ja maksulliset tavarat on ilmoitettava omilla tulli-ilmoituksillaan uuteen tulliselvitysjärjestelmään.  Yksityishenkilöiden tuontitullauspalvelussa ne voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella. Varamenettely asiakirjana käytetään SAD-lomaketta.

Uudessa tulliselvitysjärjestelmässä (Tulliselvityspalvelu)

Kauppatapahtuman luonne

Tuonnin tulli-ilmoituksella kauppatapahtuman luonne ilmoitetaan koodistossa CL091 mainitulla koodilla. Sanomamuotoisella ilmoituksella tieto ilmoitetaan tapahtuman tiedoissa.

Maksuttomien tavaroiden kauppatapahtuman koodit ovat 29, 30 ja 99.

Maksuttomien tavaroiden arvo

Maksuttomien tavaroiden arvot ilmoitetaan seuraavasti:

  • tavaraerällä tavaran hintana 0 ja valuuttalaji 
  • tavaraerällä lisättävänä eränä koodilla ”1A” ilmoitetaan tavaran arvo, jossa on huomioitu EU:n rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. 
  • tavaraerällä tilastoarvo ja valuuttalaji  
    • Tilastoarvo ei voi olla 0. Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja.
  • tavaraerän lisätiedoissa ilmoitetaan FIXXX-tietona syy, miksi tavara on ilmainen .

Asiakirja, jolla maksuttomien tavaroiden arvo ilmoitetaan

Asiakirja, jolla maksuttomien tavaroiden arvo ilmoitetaan voi olla esimerkiksi proformalasku (koodi N325).

Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mitä siitä saataisiin myytäessä yhteisöön.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta