Maksuttomien tavaroiden ilmoittaminen

Maksuttomat ja maksulliset tavarat on ilmoitettava Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla omilla tuonnin vakiomuotoisilla tulli-ilmoituksillaan. Maksuttomia tavaroita ei voi ilmoittaa vähäarvoisen tavaran ilmoituksella. Varamenettelynä voi käyttää SAD-lomaketta.

Liiketoiminnan luonne

Ilmoita liiketoiminnan luonne tuonnin tulli-ilmoituksessa koodiston CL091 mukaisesti maksuttomien tavaroiden koodeilla 21, 31, 34 tai 99.

Maksuttomien tavaroiden arvo

Ilmoita maksuttomien tavaroiden arvot jokaiselle tavaraerälle seuraavasti:

 • tavaran kauppahinnaksi (laskutushinta) 0 sekä valuutta
 • lisättävänä eränä koodilla ”1A” tavaran arvo
  • Tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mitä siitä saataisiin myytäessä yhteisöön. Arvo sisältää EU:n ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahdin ja vakuutuksen.
  • Koodia ”1A” ei voi käyttää, jos koko lähetyksen arvo on yli 20 000 euroa. Käytä tässä tapauksessa koodia ”AK”.
 • tilastoarvo euroissa  
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi olla 0.
 • lisätiedoissa lisätietokoodi FIXXX ja syy, miksi tavara on ilmainen.

Voit ilmoittaa maksuttomien tavaroiden arvon esimerkiksi proformalaskulla (koodi N325).

Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mitä siitä saataisiin myytäessä yhteisöön.

Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön ilmoittaja, ilmoita myös seuraavat arvotiedot:

Jos olet arvonlisäverorekisteröimätön toimija, ilmoita arvonlisäveronperusteen laskemiseksi kauppahintaa oikaisevat tiedot. Ilmoita seuraavat tiedot erillisillä koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B) 
 • Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut (koodi 3C).

Huomioi nämä

Ilmoita liiketoiminnan luonne koodiluettelon 0034 koodeilla (SAD kohta 24).

Ilmoita maksuttomien tavaroiden arvot seuraavasti:

 • tulliselvitettävälle erälle kokonaishintana 0 ja valuutta (SAD kohta 22)
 • tavaraerälle tavaran hintana 0 ja valuutta (SAD kohta 42)
 • tavaraerälle tilastoarvo ja valuutta (SAD kohta 46) 
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi olla 0.
 • tavaraerän lisätiedoissa XXX-koodilla tavaran arvo ja syy, miksi tavara on ilmainen (SAD kohta 44, koodi XXX).

Ilmoita liiketoiminnan luonne koodiston CL091 koodeilla (SAD-lomakkeen kohta 24).

Ilmoita maksuttomien tavaroiden arvot seuraavasti:

 • tulliselvitettävälle erälle kokonaishinnaksi 0 ja valuutta (SAD-lomakkeen kohta 22)
 • tavaraerälle tavaran hinnaksi 0 ja valuutta (SAD-lomakkeen kohta 42)
 • tavaraerälle tilastoarvo ja valuutta (SAD-lomakkeen kohta 46) 
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi olla 0.
 • tavaraerän lisätiedoissa XXX-koodilla tavaran arvo ja syy, miksi tavara on ilmainen (SAD-lomakkeen kohta 44).