Maksuttomien tavaroiden ilmoittaminen tuonnin tulli-ilmoituksella

Maksuttomat ja maksulliset tavarat on ilmoitettava Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla omilla tulli-ilmoituksillaan. Varamenettelynä käytetään SAD-lomaketta.

Kauppatapahtuman luonne

Ilmoita kauppatapahtuman luonne tuonnin tulli-ilmoituksessa koodiston CL091 mukaisesti maksuttomien tavaroiden koodeilla 29, 30 ja 99.

Maksuttomien tavaroiden arvo

Ilmoita maksuttomien tavaroiden arvot jokaiselle tavaraerälle seuraavasti:

 • tavaran hinta 0 ja valuutta
 • lisättävänä eränä koodilla ”1A” tavaran arvo
  • Tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mitä siitä saataisiin myytäessä yhteisöön. Arvo sisältää EU:n ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahdin ja vakuutuksen.
  • Koodia ”1A” ei voi käyttää, jos koko lähetyksen arvo on yli 20 000 euroa. Käytä tässä tapauksessa koodia ”AK”.
 • tilastoarvo ja valuuttalaji  
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi olla 0.
 • lisätiedoissa lisätietokoodi FIXXX ja syy, miksi tavara on ilmainen.

Voit ilmoittaa maksuttomien tavaroiden arvon esimerkiksi proformalaskulla (koodi N325).

Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran arvo määritellään sen mukaisesti, mitä siitä saataisiin myytäessä yhteisöön.

Huomioi nämä

Ilmoita kauppatapahtuman luonne koodiluettelon 0034 koodeilla (SAD kohta 24).

Ilmoita maksuttomien tavaroiden arvot seuraavasti:

 • tulliselvitettävälle erälle kokonaishintana 0 ja valuutta (SAD kohta 22)
 • tavaraerälle tavaran hintana 0 ja valuutta (SAD kohta 42)
 • tavaraerälle tilastoarvo ja valuutta (SAD kohta 46) 
  • Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, jossa on huomioitu Suomen rajojen ulkopuoliset lisäkustannukset, esimerkiksi rahti ja vakuutus. Tilastoarvoon ei sisällytetä Suomessa kannettavia veroja ja maksuja. Tilastoarvo ei voi olla 0.
 • tavaraerän lisätiedoissa XXX-tietona tavaran arvo ja syy, miksi tavara on ilmainen (SAD kohta 44, koodi XXX).