Maahantuonnin verottomuus

Tavaran maahantuonti on pääsääntöisesti verollista. Verottomasta maahantuonnista on arvonlisäverolaissa säädetty erikseen.

Ns. neutraalisuustavoitteella pyritään siihen, että maahantuonnin ja kotimaan verotuksessa sovellettaisiin samoja verottomuussäännöksiä. Eräiden tavaroiden maahantuonti on säädetty laissa verottomaksi, koska ko. tavaroiden myynti kotimaassa on verotonta. Tällaisia tavaroita ovat esim. arvonlisäverolaissa määritelty sijoituskulta, äidinmaito tai vaikkapa hammasproteesit.

Sähkön ja maakaasuverkon kautta toimitettavan kaasun maahantuonti on säädetty verottomaksi, koska näiden verotus perustuu arvonlisäverolain myyntimaasäännöksiin.

Tullittomuuksia vastaavat verottomuudet

Usein sellaisten tavaroiden, jotka ovat tullittomia EY:n tullittomuusasetuksen, tullikoodeksin tai kansallisen tullilain nojalla, maahantuonti on myös verotonta. Joissakin tapauksissa verottomuudelle on kuitenkin asetettu lisäehtoja.

Verotonta on esimerkiksi EU:n ulkopuolelta vakituisesti asumaan muuttavien henkilöiden muuttotavarat, avioliiton solmimisen yhteydessä tuotavat tavarat, perintönä saatu henkilökohtainen omaisuus sekä opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön opiskelujen ajaksi tuoma irtaimisto, jos näiden tuonti on tullittomuusasetuksen nojalla tullitonta.   

Maahantuonnin verottomuus on sidottu tullittomuuteen myös mm. seuraavissa:

  • valtion toimielinten tai Tullin hyväksymien hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen  vastikkeetta maahantuomat ja ilmaiseksi  puutteenalaisille jaettavat perustarvikkeet
  • taide- ja urheilukilpailujen palkintona saadut mitalit ja pokaalit
  • valtiovierailujen lahjatavarat
  • kaupan edistämiseksi tarkoitetut vähäarvoiset tavaranäytteet ja mainosmateriaalit sekä
  • messutavarat.

Näiden tavaroiden tullittomuuteen ja siten myös verottomuuteen liittyy erilaisia edellytyksiä.

Huomioi nämä