Lupa yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittämiseen

Tullin luvalla tavarat voidaan asettaa tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi puuttua täydentäviä asiakirjoja, esimerkiksi

 • etuuskohteluun oikeuttava asiakirja (alkuperätodistus) tai
 • tullausarvoon vaikuttava asiakirja (kauppalasku).

Lupa myönnetään asiakkaan käyttämän edustusmuodon mukaan:

 • Kun edustusmuoto on suora edustus, lupa pitää olla etukäteen ilmoittajalla (tavaranhaltijalla). Kun edustusmuoto on välillinen edustus, lupa pitää olla etukäteen tulliedustajalla (huolintaliikkeellä). Luvan myöntäminen vaatii yleisvakuusluvan.
 • Kun edustusmuoto on suora edustus takaajan vastuulla, lupaa ei myönnetä etukäteen, vaan se voidaan myöntää ilmoittajalle (tavaranhaltijalle) tulli-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä. Luvan myöntäminen ei edellytä yleisvakuuslupaa.

Puuttuvat asiakirjat on esitettävä tullille sen myöntämän määräajan kuluessa. Kun yksinkertaistettujen ilmoitusten tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävien merkintöjen täydentävä ilmoitus annetaan jaksolta, määräajan laskeminen alkaa jakson viimeisestä päivästä.

Huomioi nämä

Suora edustus tai välillinen edustus

Sähköisellä tulli-ilmoituksella on ilmoitettava:

 • tavaraerän lisätietokoodiksi FIPTL (UTK 166 artiklan mukainen lupa menettelyn käyttämiselle), kuvaus kohtaan luvan numero ja määräaika (pp.kk.vvvv) 
 • tavaraerän liiteasiakirjat kohdassa valitse asiakirjan tyyppi ja täytä tunnisteeksi ”ei tiedossa”

Suora edustus takaajan vastuulla

Sähköisellä tulli-ilmoituksella on ilmoitettava:

 • tavaraerän lisätietokoodiksi FIPTP (UTK 166 artiklan mukainen lupa menettelyn käyttämiselle), kuvaus kohtaan ”pyyntö soveltaa DA 147 art.” ja määräaika (pp.kk.vvvv).
 • tavaraerän liiteasiakirjat kohdassa valitse asiakirjan tyyppi ja täytä tunnisteeksi ”ei tiedossa”

Jos annat kaksivaiheisen tai erityismenettelyiden ilmoituksen ITU-järjestelmään, käytä liiteasiakirjakoodeja 7PTL tai 7PTP ja ilmoita liiteasiakirjan päiväykseksi käsittelypäivä. Jos käytät varamenettelyssä SAD-lomaketta, ilmoita tiedot kohdassa 44 koodilla XXX.


Kun asiakas on saanut puuttuvan asiakirjan, se on esitettävä tullauspäätöksen huomautuksen mukaisesti.

Asiakirjoihin on merkittävä, mihin tullauspäätökseen ne liittyvät.

SAD-lomakkeella tehtyihin tullauksiin liittyvät kauppalaskut on toimitettava myös tullauksen tehneeseen tullitoimipaikkaan arkistoitavaksi.


Puuttuvan tiedon luvat siirtyivät 1.5.2016 unionin tullikoodeksin soveltamisen myötä yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisen käytön luvan alle. Tämä merkitsee sitä, että nykyisten puuttuvan tiedon luvanhaltijoiden on täytettävä uuden luvan myöntämiskriteerit, jotta lupa säilyy voimassa

Siirtymäaika

Voimassa olevat puuttuvan tiedon luvat säilyvät voimassa enintään 1.5.2019 asti.

Tullin lupakeskus ottaa siirtymäaikana 1.5.2016–1.5.2019 yhteyttä luvanhaltijoihin ja kartoittaa heidän lupatarpeensa. Jos asiakkaat tarvitsevat luvan käyttää säännöllisesti yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta, Lupakeskus lähettää heille kyselyn arvioidakseen, täyttyvätkö uudet lupakriteerit. Luvanhaltijoiden ei tarvitse erikseen pyytää arviointia.

Uudet lupakriteerit:

 • Hakija noudattaa tullivaatimuksia (hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen).
 • Hakijalla on käytössään menettelyt kauppapoliittisten toimenpiteiden mukaisesti myönnettyjen tai maataloustuotteiden kauppaan liittyvien lupien ja todistusten käsittelemiseksi.
 • Hakijalla on työohjeet, joilla työntekijöitä ohjeistetaan ilmoittamaan tulliviranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja hakija ottaa käyttöön menettelyt, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille.
 • Hakijalla on käytössään menettelyt kieltoja ja rajoituksia sisältävien tuonti- ja vientilupien käsittelemiseksi. Tämä sisältää myös toimenpiteet, joiden avulla kieltojen tai rajoitusten alaiset tavarat erotetaan muista tavaroista sekä kieltojen ja rajoitusten noudattaminen varmistetaan.