Lupa yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta puuttuvien asiakirjojen esittämiseen

Tullin luvalla tavarat voidaan asettaa tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi puuttua täydentäviä asiakirjoja. Ilmoituksesta voi puuttua esimerkiksi

 • etuuskohteluun oikeuttava asiakirja (alkuperätodistus) tai
 • tullausarvoon vaikuttava asiakirja (kauppalasku).

Lupa myönnetään edustusmuodon mukaan

Lupa myönnetään asiakkaan käyttämän edustusmuodon mukaan:

 • Kun edustusmuoto on suora edustus, lupa pitää olla etukäteen ilmoittajalla (tavaranhaltijalla). Kun edustusmuoto on välillinen edustus, lupa pitää olla etukäteen tulliedustajalla (huolintaliikkeellä). Luvan myöntäminen vaatii yleisvakuusluvan.
 • Kun edustusmuoto on suora edustus takaajan vastuulla, lupaa ei myönnetä etukäteen, vaan se voidaan myöntää ilmoittajalle (tavaranhaltijalle) tulli-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä. Luvan myöntäminen ei edellytä yleisvakuuslupaa.

Puuttuvat asiakirjat pitää esittää määräajan kuluessa

Puuttuvat asiakirjat on esitettävä tullille sen myöntämän määräajan kuluessa.

Kun yksinkertaistettujen ilmoitusten tai ilmoittajan kirjanpitoon tehtävien merkintöjen täydentävä ilmoitus annetaan jaksolta, määräajan laskeminen alkaa jakson viimeisestä päivästä.

Huomioi nämä

Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (lisäilmoitustyyppi A tai D)

 • Jätä ”Luvat”-kohta tyhjäksi, jos annat vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa lisätietokoodiksi ”FIPTP – Puuttuvan tiedon pyyntö”. Ilmoita sen kuvaukseksi ”pyyntö soveltaa DA 147 art.” sekä määräaika puuttuvan asiakirjan esittämiselle (muodossa pp.kk.vvvv).
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa ”Liiteasiakirjat”-kohtaan puuttuvan asiakirjan tyyppi ja puuttuvan asiakirjan tunnisteena teksti ”ei tiedossa”.

Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus satunnaista käyttöä varten (lisäilmoitustyyppi B tai E)

 • Jätä ”Luvat”-kohta tyhjäksi, jos annat yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta satunnaista käyttöä varten.
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa lisätietokoodiksi ”FIPTP – Puuttuvan tiedon pyyntö. Ilmoita sen kuvaukseksi ”pyyntö soveltaa DA 147 art.” sekä määräaika puuttuvan asiakirjan esittämiselle (muodossa pp.kk.vvvv).
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa ”Liiteasiakirjat”-kohtaan puuttuvan asiakirjan tyyppi ja puuttuvan asiakirjan tunnisteena teksti ”ei tiedossa”
 • Jos haet etuuskohteluun oikeuttavan asiakirjan esittämistä jälkikäteen, vakuus varataan täydentävällä tulli-ilmoituksella kantamatta jäävän tullivelan osuudelle.

Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (lisäilmoitustyyppi A tai D)

 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa lisätietokoodiksi ”FIPTL – Puuttuvan tiedon lupa”. Ilmoita sen kuvaukseksi luvan numero sekä määräaika puuttuvan asiakirjan esittämiselle (muodossapp.kk.vvvv). 
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa ”Liiteasiakirjat”-kohtaan puuttuvan asiakirjan tyyppi ja puuttuvan asiakirjan tunnisteeksi teksti ”ei tiedossa”.
 • Jos haet etuuskohteluun oikeuttavan asiakirjan esittämistä jälkikäteen, vakuus varataan kantamatta jäävän tullivelan osuudelle.

Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus satunnaista käyttöä varten (lisäilmoitustyyppi B tai E)

 • Jätä ”Luvat”-kohta tyhjäksi, jos annat yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta.
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa lisätietokoodiksi ”FIPTL – Puuttuvan tiedon lupa. Ilmoita sen kuvaukseksi luvan numero sekä määräaika puuttuvan asiakirjan esittämiselle (muodossapp.kk.vvvv). 
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa ”Liiteasiakirjat”-kohtaan puuttuvan asiakirjan tyyppi ja puuttuvan asiakirjan tunnisteeksi teksti ”ei tiedossa”.
 • Jos haet etuuskohteluun oikeuttavan asiakirjan esittämistä jälkikäteen, vakuus varataan täydentävällä tulli-ilmoituksella kantamatta jäävän tullivelan osuudelle.

Yksinkertaistettu tulli-ilmoitus säännöllistä käyttöä varten (lisäilmoitustyyppi C tai F)

 • Ilmoita ”Luvat”-kohdassa SDE-luvan numero.
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa lisätietokoodiksi ”FIPTL – Puuttuvan tiedon lupa. Ilmoita sen kuvaukseksi luvan numero sekä määräaika puuttuvan asiakirjan esittämiselle (muodossapp.kk.vvvv). 
 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa ”Liiteasiakirjat”-kohtaan puuttuvan asiakirjan tyyppi ja puuttuvan asiakirjan tunnisteeksi teksti ”ei tiedossa”.
 • Jos haet etuuskohteluun oikeuttavan asiakirjan esittämistä jälkikäteen, vakuus varataan täydentävällä tulli-ilmoituksella kantamatta jäävän tullivelan osuudelle.

Kun asiakas on saanut puuttuvan asiakirjan, se on esitettävä tullauspäätöksen huomautuksen mukaisesti. 

Asiakirjoihin on merkittävä, mihin tullauspäätökseen ne liittyvät.


Jotta luvan voi saada, seuraavien edellytysten pitää täyttyä:

 • Hakija noudattaa tullivaatimuksia (hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen).
 • Hakijalla on käytössään menettelyt kauppapoliittisten toimenpiteiden mukaisesti myönnettyjen tai maataloustuotteiden kauppaan liittyvien lupien ja todistusten käsittelemiseksi.
 • Hakijalla on työohjeet, joilla työntekijöitä ohjeistetaan ilmoittamaan tulliviranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja hakija ottaa käyttöön menettelyt, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille.
 • Hakijalla on käytössään menettelyt kieltoja ja rajoituksia sisältävien tuonti- ja vientilupien käsittelemiseksi. Tämä sisältää myös toimenpiteet, joiden avulla kieltojen tai rajoitusten alaiset tavarat erotetaan muista tavaroista sekä kieltojen ja rajoitusten noudattaminen varmistetaan.

Voit lukea lisää luvan hakemisesta: