Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Tuonnissa tavallisin ja yksinkertaisin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. Siinä EU:n ulkopuolelta toimitettu tavara tullataan EU:hun (Suomeen). Tavarat vapautuvat Tullin valvonnasta, ja ne voidaan kuluttaa tai siirtää vapaasti EU-alueella.

Tuontitavaroista kannetaan tullit ja niihin sovelletaan niin sanottuja kauppapoliittisia toimenpiteitä, joilla tarkoitetaan esimerkiksi tuontikieltoja ja tuonnin määrällisiä rajoituksia.

Tavarasta voi antaa tulli-ilmoituksen joko tavaranhaltija (tuoja) tai tehtävään valtuutettu edustaja. Ilmoittajan on oltava Euroopan unioniin sijoittunut yritys.  

Tavarat tullataan Tulliselvityspalvelussa.

Luovutus vapaaseen liikkeeseen -perustapaus

Esimerkki

Yrityksesi tuo maahan tavaroita Kiinasta, tulliselvittää tavarat vapaaseen liikkeeseen ja maksaa tavaroista mahdolliset tullimaksut. Kun yrityksesi on saanut tavaroista luovutuspäätöksen, voit siirtää tavarat vapaasti kaupassasi myytäväksi.

Käytä näitä menettelykoodeja tulli-ilmoituksessa

Tullimenettelykoodia 4000 käytetään, kun tavarat halutaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen (40) ja tavaroilla ei ole edeltävää menettelyä (00) eli tavarat tuodaan ensimmäistä kertaa EU:hun.

Valitse tulli-ilmoituksessa

  • pyydetty menettelykoodi 40
  • edeltävä menettelykoodi 00.

Lisämenettelykoodi

Lisämenettelykoodilla ilmoitat tulli-ilmoituksessa tavarasta tarkentavaa tietoa.  Esimerkiksi lisämenettelykoodilla C07 ilmoitetaan vähäarvoiset eli enintään 150 euron arvoiset lähetykset.  

Huomioi, että lisämenettelykoodi on ilmoitettava myös silloin, kun lisämenettelyä ei ole. Koodi on tällöin ”999 – ei lisämenettelyä”.  

Ehtokoodi ja Taric-lisäkoodi

Tuojan pitää selvittää, onko tavaran tuonti rajoitettua tai vaatiiko se luvan. Ilmoita näistä tulli-ilmoituksessa esimerkiksi ehtokoodeilla ja Taric-lisäkoodeilla. Lisätietoa ehtokoodeista.  

Muita luovutus vapaaseen liikkeeseen -tapauksia

Tavaroita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen, vaikka ne eivät suoraan vapaudu kaikista velvoitteista tai tullimenettelyn käyttöön liittyy rajoitteita. Näissä tapauksissa pyydetyn menettelyn ja edeltävän menettelyn koodeina tulli-ilmoituksessa käytetään muita koodeja kuin 40 ja 00.  

Esimerkkejä:

Huomioi nämä

Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat mm. tuontikiellot, tuonnin määrälliset rajoitukset sekä tuonnin suoja- ja valvontatoimenpiteet.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden perustana on EU-maiden yhteinen kauppapolitiikka.