Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Tuonnissa tavallisin ja yksinkertaisin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. Siinä EU:n ulkopuolelta toimitettu tavara tullataan EU:hun (Suomeen). Tavarat vapautuvat Tullin valvonnasta, ja ne voidaan kuluttaa tai siirtää vapaasti EU-alueella.

Tuontitavaroista kannetaan tullit ja niihin sovelletaan niin sanottuja kauppapoliittisia toimenpiteitä, joilla tarkoitetaan esimerkiksi tuontikieltoja ja tuonnin määrällisiä rajoituksia.

Tavarasta voi antaa tulli-ilmoituksen joko tavaranhaltija (tuoja) tai tehtävään valtuutettu edustaja. Ilmoittajan on oltava Euroopan unioniin sijoittunut yritys.  

Tavarat tullataan Tulliselvityspalvelussa.

Luovutus vapaaseen liikkeeseen -perustapaus

Esimerkki

Yrityksesi tuo maahan tavaroita Kiinasta, tulliselvittää tavarat vapaaseen liikkeeseen ja maksaa tavaroista mahdolliset tullimaksut. Kun yrityksesi on saanut tavaroista luovutuspäätöksen, voit siirtää tavarat vapaasti kaupassasi myytäväksi.

Käytä näitä menettelykoodeja tulli-ilmoituksessa

Tullimenettelykoodia 4000 käytetään, kun tavarat halutaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen (40) ja tavaroilla ei ole edeltävää menettelyä (00) eli tavarat tuodaan ensimmäistä kertaa EU:hun.

Valitse tulli-ilmoituksessa

 • pyydetty menettelykoodi 40
 • edeltävä menettelykoodi 00.

Lisämenettelykoodi

Lisämenettelykoodilla ilmoitat tulli-ilmoituksessa tavarasta tarkentavaa tietoa.  Esimerkiksi lisämenettelykoodilla C07 ilmoitetaan vähäarvoiset eli enintään 150 euron arvoiset lähetykset.  

Huomioi, että lisämenettelykoodi on ilmoitettava myös silloin, kun lisämenettelyä ei ole. Koodi on tällöin ”999 – ei lisämenettelyä”.  

Ehtokoodi ja Taric-lisäkoodi

Tuojan pitää selvittää, onko tavaran tuonti rajoitettua tai vaatiiko se luvan. Ilmoita näistä tulli-ilmoituksessa esimerkiksi ehtokoodeilla ja Taric-lisäkoodeilla. Lisätietoa ehtokoodeista.  

Etuuskohtelu

Ilmoita tavaroiden etuuskohtelukoodi ja etuuteen oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä. Tavaroista kannetaan maahantuonnin tullimaksut ilmoituksessa annettujen koodien perusteella.   

Jos valitsit pyydetyksi menettelyksi ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen”, valitse oikea etuuskohtelu.

Tarkista etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa.

Valitse etuuskohtelu seuraavalla tavalla:

 1. Tuot tavaraa EU:n ulkopuolelta, ja sinulla ei ole esimerkiksi etuuteen oikeuttavaa alkuperäselvitystä. Fintaric-palvelussa nimikkeen kohdalla on ”Maa”-kohdassa teksti ”1011 (erga omnes)”.

Valitse etuuskohteluksi jokin seuraavista:

 • ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”, jolloin tavaroista kannetaan normaalit kolmannen maan tuontitullit.
  • Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Kolmansien maiden tulli”.
 • ”110 – Kolmansiin maihin sovellettava autonominen tullisuspensio”, jolloin tavaroista kannetaan autonomisen tullisuspension mukainen tulli. Tavaroiden on oltava teollisuuden raaka-aineita, jotka tuodaan esimerkiksi teollista valmistusta varten.
  • Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Autonominen tullisuspensio”.
 • ”119 – Sellaisiin tuotteisiin sovellettava väliaikainen tullisuspensio, jotka tuodaan lentokelpoisuustodistuksella varustettuna”, jolloin tavaroista kannetaan alennettu tulli. Tavaroista on oltava huolto- ja valmistustodistus (EASA 1 -lomake), ja sen numero on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa.
  • Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Lentokelpoisuustullisuspensio”.
 • ”120 – Kolmansiin maihin sovellettava WTO-tullikiintiö”, jolloin tavaroista kannetaan tariffikiintiön mukainen tulli tai ne voidaan tariffikiintiön perusteella vapauttaa esimerkiksi lisätullista. Tuotavien tavaroiden on mahduttava tariffikiintiöön.
  • Finaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tariffikiintiö”.
  • Huomioi, että WTO-tullikiintiöllä voi olla maakohtaisia poissulkuja, jotka näkyvät ”Maa”-kohdan tekstinä ”1011 (ERGA OMNES) paitsi…”.
 1. Tuot tavaroita kehitysmaista, joille EU on myöntänyt tullietuuksia yleisellä tullietuusjärjestelmällä (GSP).

GSP-asetuksessa on kolme eri maaryhmää, joten tarkista Fintaric-palvelusta ensin, mihin maaryhmään tavaroiden myyjä kuuluu. Selvitä, voiko myyjä toimittaa sinulle hyväksyttävän alkuperän todistavan asiakirjan. Jos tavaroille on mahdollista hakea GSP-tullietuutta, Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on teksti ”Tullietuudet” sekä ”Maa”-kohdassa on maaryhmä 2020, 2027 tai 2005. Tavaroista kannetavat tuontitullit määräytyvät maaryhmän mukaisesti.

 • Valitse etuuskohtelu ”200 – GSP-tulli ilman ehtoja tai rajoituksia”.
 • Valitse oikea etuuteen oikeuttava alkuperämaan maaryhmä, esimerkiksi
  • 2020 (GSP – Yleiset järjestelyt)
  • 2027 (GSP+ (kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely))
  • 2005 (GSP-EBA (vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely (Everything But Arms arrangement)))
 • Ilmoita tulli-ilmoituksessa tarvittava alkuperäselvitys.

Lue lisää tullietuusjärjestelmästä kehitysmaille (GSP).        

 1. Tuot tavaroita EU:n ulkopuolelta maista, joiden kanssa EU on tehnyt vapaakauppasopimuksen tai muun sopimuksen, jonka perusteella tavaroille voidaan myöntää edullisempi tullikohtelu alkuperän perusteella. Alkuperä pitää pystyä osoittamaan sopimuksen mukaisella alkuperäselvityksellä.

Selvitä ensin, minkä sopimuksen perusteella olet tuomassa tavaroita ja onko sinulla vaadittu alkuperäselvitys.

Valitse alkuperämaaksi oikea maa tai maaryhmä.

 • Esimerkki 1: Olet tuomassa tavara Norjasta, ja haluat hyödyntää EU:n ja Euroopan talousalueen (EFTA) kanssa tehtyä sopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maaryhmä ”2012 (Euroopan talousalue)”, jolloin alkuperäselvitys on oltava EFTA-sopimuksen mukainen.
 • Esimerkki 2: Olet tuomassa tavaraa Norjasta, ja haluat hyödyntää EU:n ja Norjan kahdenvälistä sopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”NO”, jolloin alkuperäselvitys oltava Norjan ja EU:n välisen sopimuksen mukainen.
 • Esimerkki 3: Olet tuomassa Isosta-Britanniasta, ja haluat hyödyntää EU:n ja Ison-Britannian välistä vapaakauppasopimusta. Valitse etuuteen oikeuttavaksi alkuperämaaksi maa ”GB”, jolloin alkuperäselvitys on oltava vapaakauppasopimuksen mukainen.

Valitse sen jälkeen etuuskohtelukoodiksi jokin seuraavista:   

 • ”300 – Etuustulli ei liity ehtoja/rajoituksia”, jolloin tavaroista kannetaan sopimuksen mukaiset edullisemmat tullit. Sopimuksen mukainen alkuperäselvitys pitää esittää tuotaessa.
  • Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Tullietuudet”.
 • ”310 – Etuuskohteluun oikeuttavat sopimukset: tariffisuspensiot”, jolloin tavaroista kannetaan autonomisen tullisuspension mukainen tulli. Tavaroiden on oltava teollisuuden raaka-aineita, jotka tuodaan esimerkiksi teollista valmistusta varten. Tavaroille on oltava sopimuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • ”320 – Etuustullikiintiö”, jolloin tavaroista kannetaan tariffikiintiön mukainen tulli tai ne voidaan tariffikiintiön perusteella vapauttaa esimerkiksi lisätullista. Tuotavien tavaroiden on mahduttava tariffikiintiöön, ja niille on oltava sopimuksen mukainen alkuperäselvitys.
  • Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide”-kohdassa on tekstinä esimerkiksi ”Etuuskiintiö”.

Lue lisää verkkosivulta Etuuskohtelut.

 1. Tuot tavaroita Turkista, San Marinosta tai Andorrasta, joiden kanssa EU on tehnyt tulliliittosopimuksen. Tulliliittosopimuksen mukaisista maista tuotaessa tarkista, noudatetaanko tulliliiton sopimusta vai kahdenvälistä sopimusta. Tulli-ilmoituksessa ja Fintaric-palvelussa ”Maa tai maaryhmä” -kohdassa valitaan maakoodi (esim. jos tuot tavaraa Turkista, valitse ”TR – Turkki”).

 • Tarkista ”Toimenpide”-kohdasta, kumpaa sopimusta noudatetaan:
  • Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide” –kohdassa on tekstinä ”Tulliliiton tulli”, jolloin käytetään etuuskohtelua 400 ja alkuperäselvitys on A.TR -tavaratodistus. Tällöin on noudatettava tulliliiton sopimuksen ehtoja eli tavaroiden on oltava vapaassa liikkeessä Turkissa.
  • Fintaricissa nimikkeen ”Toimenpide” –kohdassa on tekstinä ”Tullietuudet”, jolloin käytetään etuuskohtelua 300 ja alkuperäselvitys on esimerkiksi EUR.1- tavaratodistus. Tällöin on noudatettava alkuperäsopimuksen ehtoja eli tavaroiden oltava Turkin alkuperätuotteita.
 • Jos haet tulliliiton mukaista etuuskohtelua, valitse jompikumpi alemmista etuuskohteluista:
  • ”400 – Tullien kantaminen Euroopan unionin tekemien tulliliittosopimusten mukaisesti”, jolloin tavaroista kannetaan tulliliittosopimuksen mukainen tulli. Vaikka tavaroista ei kanneta yleistä tullia, tuotaviin tavaroihin voidaan kohdistaa tariffitoimenpiteitä (esim. lisätulli). Tavaroilla on oltava tulliliittosopimuksen mukainen alkuperäselvitys.
  • ”420 – Tulliliiton kiintiö”, jolloin tavaroista kannetaan tariffikiintiön mukainen tulli tai ne voidaan tariffikiintiön perusteella vapauttaa esimerkiksi lisätullista. Tuotavien tavaroiden on mahduttava tariffikiintiöön, ja niille on oltava tulliliitosopimuksen mukainen alkuperäselvitys.

Lue lisää verkkosivulta Etuuskohtelut.


Muita luovutus vapaaseen liikkeeseen -tapauksia

Tavaroita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen, vaikka ne eivät suoraan vapaudu kaikista velvoitteista tai tullimenettelyn käyttöön liittyy rajoitteita. Näissä tapauksissa pyydetyn menettelyn ja edeltävän menettelyn koodeina tulli-ilmoituksessa käytetään muita koodeja kuin 40 ja 00.  

Esimerkkejä:

Huomioi nämä

Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat mm. tuontikiellot, tuonnin määrälliset rajoitukset sekä tuonnin suoja- ja valvontatoimenpiteet.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden perustana on EU-maiden yhteinen kauppapolitiikka.