Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. Luovutus vapaaseen liikkeeseen antaa tavaralle unionitavaran tullioikeudellisen aseman.

Luovutus vapaaseen liikkeeseen tarkoittaa sitä, että tavaraan sovelletaan kauppapoliittisia toimenpiteitä ja siitä kannetaan lain mukaiset tullit. 

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytys on, ettei tavaraan kohdistu rajoituksia tai kieltoja.

Tavarat voidaan myös luovuttaa vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein tai tuontitulleitta riippuen niiden käyttötarkoituksesta.

Tullin luottoasiakas saa tavarat haltuunsa luovutuspäätöksellä ennen verojen ja maksujen suorittamista. Käteisasiakas taas saa vasta tullilaskun maksamisen jälkeen luovutuspäätöksen, jolla saa tavarat haltuunsa.

Huomioi nämä

Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat mm. tuontikiellot, tuonnin määrälliset rajoitukset sekä tuonnin suoja- ja valvontatoimenpiteet.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden perustana on EU-maiden yhteinen kauppapolitiikka.