Konttien tuontiselvitys

Kontit ovat kuljetusvälineitä, jotka saa tuoda maahan tullitta väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä silloin, kun niitä käytetään tavaran kuljetukseen kansainvälisessä liikenteessä.

Kontit, jotka tuodaan maahan myyntitarkoituksessa, tullataan kuten muukin tuontitavara.         

Väliaikaisesti maahantuotujen konttien tullaus

Jos väliaikaisesti maassa oleva, kuljetusvälineenä ollut kontti jää pysyvästi EU:hun myynnin vuoksi, se on tullattava vapaaseen liikkeeseen. Myös silloin kun kontti myydään tai vuokrataan muuksi kuin kuljetusvälineeksi, esimerkiksi varasto- tai toimistotilaksi, se on tullattava vapaaseen liikkeeseen.

Kontit ovat tullitariffin perusteella tullittomia, mutta niistä kannetaan arvonlisävero, jonka verovelvollinen ilmoittaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Verotusarvona käytetään yleensä konttien ostohintaa. Jos kauppalasku ei ole tullaushetkellä käytettävissä, voi tullaaja hakea lupaa esittää kauppalasku jälkikäteen (Lupa puuttuvien asiakirjojen esittämiseen tullin myöntämässä määräajassa).

Menettelykoodi vapaaseen liikkeeseen tullattaessa on 4053, kun edeltävä menettely on väliaikaisen maahantuonnin menettely.

Myyjän ja ostajan välisissä kaupan ehdoissa on sovittava, kumpi osapuoli vastaa tullauksen tekemisestä. Jos kontti vuokrataan muuhun tarkoitukseen kuin kuljetusvälineeksi kansainväliseen liikenteeseen, vuokralle antaja vastaa sen tullauksesta.