Konttien ja pakkausten tulliselvitys

Kontit ja uudelleen käytettävät pakkaukset voi tuoda maahan tullitta väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä, kun niitä käytetään tavaran kuljetusvälineinä. Jos ne tuodaan maahan myytäväksi, ne on tullattava kuten muukin tuontitavara.    

Konttien väliaikainen maahantuonti

Väliaikaisen maahantuonnin tuontitullittomaan menettelyyn voidaan asettaa tyhjiä tai lastattuja kontteja. Niissä pitää olla pysyvästi ja selvästi merkitty omistajan tai liikennöitsijän tunnistetiedot, omistajan antamat yksilölliset tunnusmerkit- ja numerot sekä taara paino (DA 210 art.). Konttien käyttötarkoitus on oltava tavaran kuljettaminen kansainvälisessä liikenteessä. 

Tyhjät ja lastatut kontit voidaan asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella. Jos kontti on tyhjä ja se asetetaan menettelyyn tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella, voit joutua antamaan siitä saapumisen yleisilmoituksen tai poistumisen yleisilmoituksen. Lue lisää tyhjien konttien ilmoittamisesta.

Lue lisää väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelystä.

Pakkausten väliaikainen maahantuonti

Pakkauksista, jotka tuodaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, on annettava Tullille yleensä vakiomuotoinen tulli-ilmoitus. Uudelleen käytettäviä pakkauksia voi tuoda myös suullisella tulli-ilmoituksella, tai ne voi asettaa väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella (ns. aktiivinen toimi). Suullisella tulli-ilmoituksella tai aktiivisella toimella voit ilmoittaa uudelleen käytettäviä pakkauksia vain, jos niissä on pysyvät merkinnät, joista EU:n ulkopuolelle tai EU:n alueelle sijoittautunut henkilö voidaan yksilöidä. 

Väliaikaisesti maahantuotavat pakkaukset voivat tuotaessa olla joko täysiä tai tyhjiä. Pakkaukset voivat olla tyhjiä, kun ne on tarkoitus käyttää vietävien tavaroiden pakkaamiseen. Ne voivat olla täysiä, kun ne on purkamisen jälkeen tarkoitus jälleenviedä tyhjinä tai täysinä EU:n ulkopuolelle. (DA 228 art.). Jos tulli-ilmoituksen antamisena pidettävällä toimella ilmoitetut pakkaukset ovat saapumassa tyhjinä, voit joutua antamaan niistä saapumisen yleisilmoituksen. Lue lisää tyhjien pakkausten ilmoittamisesta.

Pakkausten jälleenvienti voidaan tehdä samalla tavalla, jolla pakkaukset asetettiin väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn. Esimerkiksi jos pakkaukset on asetettu menettelyyn suullisella tulli-ilmoituksella, ne on myös jälleenvietävä vähintään suullisella tulli-ilmoituksella. Jos suullisella tulli-ilmoituksella menettelyyn asetetut pakkaukset on asetettu muuhun tullimenettelyyn, esimerkiksi tullivarastoinnin menettelyyn, pakkauksista on annettava jälleenvienti-ilmoitus sähköisesti. 
  
Lue lisää väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelystä.

Konttien ja pakkausten maahantuonti

Kontit ja pakkaukset, jotka tuodaan maahan myytäväksi tai yrityksen omaan tai vuokrauskäyttöön, tullataan kuten muukin tuontitavara.

Tavaroiden pakkaamiseen käytettyä pakkausmateriaalia ei kuitenkaan tarvitse tulliselvittää vapaaseen liikkeeseen, jos pakkausmateriaali on sisältynyt tavaroiden hintaan ja pakkaukset jäävät EU:n alueelle. Lue lisää tuonnin tulli-ilmoituksen antamisesta.

Jos väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä oleva kolmannen maan kontti jää pysyvästi EU:n alueelle myynnin vuoksi, se on tullattava vapaaseen liikkeeseen. Myös silloin kun kontti myydään tai vuokrataan esimerkiksi varasto- tai toimistotilaksi, se on tullattava vapaaseen liikkeeseen.

Kontti on tulliselvitettävä, ennen kuin se voidaan ottaa muuhun käyttöön. Kontit ovat väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä, kunnes ne asetetaan asianmukaiseen seuraavaan tullimenettelyyn, esimerkiksi luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

Kontit ovat tullitariffin perusteella tullittomia. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt toimija ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Jos toimija ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnolle, maksetaan maahantuonnin arvonlisävero maahantuonnin yhteydessä tullauspäätöksellä.

Tavaran kauppahintana pitää ilmoittaa konttien ostohinta. Jos kauppalasku ei ole tullaushetkellä käytettävissä, voi tavaranhaltija tai ilmoittaja edustusmuodosta riippuen hakea lupaa esittää kauppalasku jälkikäteen. Lue lisää luvasta puuttuvien asiakirjojen esittämiseen.

Tulli-ilmoituksessa ilmoitettavat tiedot

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olevista konteista on annettava tulli-ilmoitus erikseen jokaisesta myyjästä.

Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi 4053
 • lisämenettelykoodi ”999 – ei lisämenettelyä”, jos lisämenettelyä ei ole
 • liiketoiminnan luonne ”11 – suora myynti/osto”
 • lisätietokoodi ”00900 – TA / väliaikaisen maahantuonnin päättäminen / Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 238 art.” ja sen tarkentimena ”väliaikainen maahantuonti, ei edeltävää tulli-ilmoitusta”
 • kuljetusmuoto rajalla ja aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus
  • Jos sinulla ei ole tarkkaa tietoa, voit ilmoittaa tiedossasi olevan tiedon, esimerkiksi kuljetusmuoto ”1 – Merikuljetus” ja aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus ”FI”.
 • kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa ja sen tarkentimet
  • Jos sinulla ei ole tarkkaa tietoa, voit ilmoittaa tiedossasi olevan tiedon, esimerkiksi kuljetusmuoto ”1 – Merikuljetus”, kuljetusvälineen tunnus ”useita” ja tunnuksen tyyppi ”11 – Merialuksen nimi”.
 • edeltävä asiakirja
  • Jos edeltävää asiakirjaa ei ole, ilmoita ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja sen tarkentimena ”aktiivinen toimi”.     

Tilastoarvon ilmoittaminen

Jos tiedossasi ei ole tavaroiden arvoa Suomeen saavuttaessa, ilmoita tilastoarvona tavaroiden tullausarvo.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Jos olet arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt toimija, ilmoita arvonlisävero Verohallinnon Omavero-palvelussa.

Jos et ole arvonlisäverollinen toimija, ilmoita arvonlisäveron perusteeseen kuuluvat arvot tulli-ilmoituksella omilla koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B). 

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olevat pakkaukset on jälleenvietävä EU:n ulkopuolelle menettelyn päättämisen määräajan kuluessa. Lue lisää jälleenvienti-ilmoituksen antamisesta.

Jos väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä olevat kolmannen maan pakkaukset jäävät pysyvästi EU:hun, on tehtävä tulli-ilmoitus, jolla tavarat tulliselvitetään vapaaseen liikkeeseen. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tulli-ilmoituksessa ilmoitettavat tiedot

Jos olet tulliselvittämässä väliaikaisesti maahantuotuja pakkauksia vapaaseen liikkeeseen, ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • menettelykoodi 4053
 • lisämenettelykoodi ”999 – ei lisämenettelyä”, jos lisämenettelyä ei ole
 • liiketoiminnan luonne esimerkiksi ”11 – suora myynti/osto”
 • lisätietokoodi ”00900 – TA / väliaikaisen maahantuonnin päättäminen / Delegoidun asetuksen (EU)2015/2446 238 art.” ja sen tarkentimena MRN-viitenumero tai tullausnumero

Jos tavarat tulevat maksuttomina, lue lisää maksuttomien tavaroiden ilmoittamisesta tuonnin tulli-ilmoituksella.

Tilastoarvon ilmoittaminen

Jos tiedossasi ei ole tavaroiden arvoa Suomeen saavuttaessa, ilmoita tilastoarvona tavaroiden tullausarvo.

Arvonlisäveron ilmoittaminen

Jos olet arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt toimija, ilmoita arvonlisävero Verohallinnon omavero-palvelussa.

Jos et ole arvonlisäverollinen toimija, ilmoita arvonlisäveron perusteeseen kuuluvat arvot tulli-ilmoituksella omilla koodeilla:

 • kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3A)      
 • arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä tiedossa olevat kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ja muut kustannukset toiseen unionin alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka (koodi 3D)       
 • muut tavaran maahantuonnin vuoksi tullauksen yhteydessä valtiolle tai unionille kannettavat verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa (koodi 3B). 

Kun kontit ja pakkaukset, jotka ovat unionitavaroita, on viety väliaikaisesti tullimenettelyssä 23xx EU:n ulkopuolelle ja ne palautuvat EU:n alueelle, kyseessä on jälleentuonti. Lue ohje jälleentuonti-ilmoituksen tekemisestä.