Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä tarkoitetaan ilmoittamista, jossa tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen asiakkaan tekemän kirjanpitomerkinnän perusteella. Tuontitullaus tehdään myöhemmin annettavalla täydentävällä tuonti-ilmoituksella.

Tuontierää koskeva täydentävä tuonti-ilmoitus

Sanoma-asiakkaan on annettava Tullille täydentävä tuonti-ilmoitus 10 päivän kuluessa siitä, kun tavarat on merkitty kirjanpitoon.

 • koodilla Z on ilmoitettava, että kyseessä on kirjanpitoon tehdyn merkinnän tuontieräkohtainen täydentävä ilmoitus
 • koodilla KTL on ilmoitettava luvan numero ja päiväys liiteasiakirjoissa.

SAD-lomakkeella (manuaalisesti) täydentävä tuonti-ilmoitus on annettava Tullille 7 päivän kuluessa siitä, kun tavarat on merkitty kirjanpitoon.

 • kohdassa 1 on ilmoitettava koodilla Z, että kyseessä on ilmoittajan kirjanpitoon tehdyn merkinnän tuontieräkohtainen täydentävä ilmoitus
 • kohdassa 44 on ilmoitettava luvan numero ja päiväys ensimmäiselle tavaraerälle
 • sarakkeessa A on ilmoitettava kirjanpitomerkinnän päiväys, joka on menettelyyn asettamispäivä / veronmääräytymispäivä.

Jaksolta annettava täydentävä, kokoava tuonti-ilmoitus

Jos maahantuoduista tavaroista kannetaan tullia, jakson pituus on yksi viikko. Jos tavaroista kannetaan pelkkää arvonlisäveroa, jakson pituus voi olla yksi viikko tai kuukausi.

Jakson päätyttyä asiakkaan pitää antaa manuaalisesti SAD-lomakkeella tai sanomalla täydentävä tuonti-ilmoitus kaikista jakson aikana kirjanpitomerkinnällä vapaaseen liikkeeseen luovutetuista tavaraeristä.

Sanoma-asiakkaan on annettava Tullille täydentävä tulli-ilmoitus 10 päivän kuluessa siitä, kun tavarat on merkitty kotitullauskirjanpitoon:

 • ilmoitettava koodilla ZPW, että kyseessä on viikoittaisen jakson täydentävä ilmoitus tai
 • koodilla ZPM, että kyseessä on kuukausittaisen jakson täydentävä ilmoitus
 • ilmoitettava koodilla KTL luvan numero ja päiväys liiteasiakirjoissa
 • ilmoitettava ko. jakson aikana tapahtuneiden luovutusten kokonaismäärä kappaleina koodilla XNX, esimerkiksi XNX 15

Manuaaliasiakkaan on annettava Tullille täydentävä tuonti-ilmoitus 7 päivän kuluessa jakson päättymisestä:

 • kohdassa 1 on ilmoitettava koodilla ZPW, että kyseessä on viikon jakson täydentävä ilmoitus tai koodilla ZPM, että kyseessä on kuukauden jakson täydentävä ilmoitus
 • kohdassa 44 (lisätietoja) on ilmoitettava luvan numero ja päiväys ensimmäisellä tavaraerällä
 • kohdassa 44 (lisätietoja) ensimmäisellä tavaraerällä on ilmoitettava luovutusten kokonaismäärä kappaleina ko. jakson aikana koodilla XNX, esimerkiksi XNX 15.