Näin ilmoitat tehostetun tuontivalvonnan alaiset ei-eläinperäiset elintarvikkeet (CHED-D) Traces-järjestelmässä

Euroopan komissio on säätänyt tehostettua tuontivalvontaa tietyille tuotteille, joissa on havaittu paljon puutteita. Tehostetun valvonnan alaisia tuotteita ovat esimerkiksi tietyt ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja eläinten rehut, jotka tulevat tietyistä alkuperä- tai lähetysmaista.

Kun tuot tehovalvottavia tuotteita EU:hun, sinun on laadittava ennen tuontia CHED-D-tuloasiakirja Traces-järjestelmään. Lisäksi sinun on lähetettävä erillinen ennakkoilmoitus Tullin kuluttajasuojeluun.

Tavarat on tuotava EU-alueelle hyväksytyn rajatarkastusaseman (BCP) kautta, ja tuonnin tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava CHED-D-tuloasiakirjan tiedot. Tulli voi myös tarkastaa tavarat.

Tarkista, kuuluuko tuote tehostettuun tuontivalvontaan

Tavaroihin kohdistuvat tuontirajoitukset kannattaa tarkistaa aina ennen tuontia Fintaric-palvelusta. Huomioi, että tehostetun tuontivalvonnan kohteet voivat vaihtua.

Tarkista Fintaric-palvelusta nimikkeen ja alkuperämaan mukaiset ehdot. Tuote on tehostetun tuontivalvonnan alainen, jos tavaralla pitää olla nimikkeen ja alkuperän perusteella CHED-D-tuloasiakirja.

Varmista vielä, kuuluuko tuote esimerkiksi asetuksen mukaiseen poikkeukseen, jolloin CHED-D-tuloasiakirjaa ei vaaditakaan (esim. pieni ei-kaupallinen lähetys tai pieni tutkimuskäyttöön tuleva erä).

CHED-D-tuloasiakirja vaaditaan tehovalvottaville ei-eläinperäisille elintarvikkeille ja rehuille. Nimikkeeseen voi kohdistua myös muita rajoituksia tai asiakirjavaatimuksia. Esimerkiksi luomuhedelmien tuonti voi vaatia CHED-D-tuloasiakirjan, kasvinterveystodistuksen, CHED-PP-tuloasiakirjan sekä COI-tarkastussertifikaatin, joiden tiedot pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa. 

EU:n ulkopuolelta tuotavilla luomutuotteilla, joita halutaan myydä EU:n alueella luomumerkinnällä, on oltava Traces-järjestelmään annettu COI-tarkastussertifikaatti. COI-tarkastussertifikaatti pitää ilmoittaa tuonnin tulli-ilmoituksessa. Tulli tarkastaa COI-tarkastussertifikaatin ennen kuin tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. 

Jos tuotavia tuotteita ei ilmoiteta tulli-ilmoituksessa luomutuotteiksi ja niille ei esitetä COI-tarkastussertifikaattia, niitä ei voi myydä EU:n alueella luomutuotteina ja myyntipakkauksista on poistettava luomumerkintä.

COI-tarkastussertifikaatin voi antaa vain tarkastuslaitos tai -viranomainen

Tuote voi saada COI-tarkastussertifikaatin vain, jos kaikki tuotteen tuotantoon ja valmistukseen liittyvät toimijat ja tarkastuslaitokset kuuluvat EU-säädösten mukaiseen valvontaan kolmannessa maassa.  

COI-tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmään voi antaa ainoastaan EU:n hyväksymä tarkastuslaitos tai tarkastusviranomainen. Tarkastuslaitos tai -viranomainen vastaa lähetykseen liittyvien asiakirjojen ja lähetyksen tarkastuksesta vientimaassa ja siitä, että COI-tarkastussertifikaatti on annettu tehdyn tarkastuksen perusteella. Jos yritys haluaa tuoda luomutuotteita, tämän on pyydettävä tuotaville tuotteille COI-tarkastussertifikaattia tavaroiden toimittajalta.

Lue lisää tuontiprosessista Ruokaviraston sivulta ”Luomutuonti”.
Lue lisää yleistä tietoa luomusta Ruokaviraston verkkosivulta ”Luomun ohjeet ja lomakkeet”.

Tuonnin tulli-ilmoituksessa annettavat tiedot

Tulli valvoo kaikkien luomutuotteiden tuontia.

Ilmoita tuotteen saama COI-tarkastussertifikaatin numero tulli-ilmoituksessa asiakirjakoodilla ”C644 – Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tarkastussertifikaatti”. Ilmoita lisäksi tavaran kuvaukseen esimerkiksi teksti "luomu".

Tarkastussertifikaatista saa olla tehtynä vain yksi alkuperäiskappale Traces-järjestelmässä. Voit esittää Tullille COI-tarkastussertifikaatin myös paperisena asiakirjana. 

Huomioi seuraava ehto, kun valitset rajanylityspaikkaa:

 • Jos tuomasi luomuelintarvike on tehostetun tuontivalvonnan alainen ei-eläinperäinen elintarvike, se on tuotava hyväksytyn rajatarkastusaseman (BCP) kautta. Suomessa on kolme hyväksyttyä rajatarkastusasemaa (BCP): Helsinki-Vantaan lentokenttä, Vuosaari ja Vaalimaa.
 • Jos olet tuomassa ei-eläinperäisiä luomuelintarvikkeita, jotka eivät ole tehostetun tuontivalvonnan alaisia, voit tuoda tällaisia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita myös muiden rajanylityspaikkojen kautta.

Huomioi, että jos olet tuomassa esimerkiksi luomurehuja, jotka ovat tehostetun tuontivalvonnan alaisia tuotteita, tavaroille myönnetty COI-tarkastussertifikaatti esitetään Tullille, joka vastaa luomutuotteiden valvonnasta. Sen sijaan vaadittu CHED-D-tuloasiakirja esitetään Ruokavirastolle, joka vastaa rehujen valvonnasta. 

Lisätietoa

Luomuelintarvikkeet (Ruokavirasto)
Voit lukea lisää luomuelintarvikkeiden tuonnista Ruokaviraston verkkosivulta ”Lähetyksen esittäminen Tullille” ja Tullin rajoituskäsikirjasta.
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi.
Luomualkoholi (Valvira)
Voit lukea lisää luomualkoholin tuonnista Valviran verkkosivuilta ja Tullin rajoituskäsikirjasta.

Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi.

Luomualkoholi (Valvira)

Voit lukea lisää luomualkoholin tuonnista Valviran verkkosivuilta ja Tullin rajoituskäsikirjasta.


Traces-järjestelmässä voi antaa esimerkiksi seuraavien CHED-asiakirjojen tietoja:

 • CHED-PP-tuloasiakirja, joka voidaan antaa esimerkiksi kasveille, hedelmille, puutuotteille ja käytetyille maatalouskoneille
 • CHED-D-tuloasiakirja, joka voidaan antaa esimerkiksi rehuille ja tehostetun tuontivalvonnan alaisille ei-eläinperäisille elintarvikkeille, kuten tietyistä maista tuleville pähkinöille
 • CHED-A-tuloasiakirja, joka voidaan antaa esimerkiksi eläville eläimille 
 • CHED-P-tuloasiakirja, joka voidaan antaa esimerkiksi eläinperäisille sivutuotteille
 • COI-tarkastussertifikaatti, joka voidaan antaa luomutuotteille.

Huomioi, että vastuuviranomainen on eri tuotavasta tuotteesta riippuen. Esimerkiksi syötäväksi tuotavien hedelmien, marjojen ja vihannesten sekä tehostetun tuontivalvonnan ei-eläinperäisten tuotteiden tuonnissa vastuuviranomainen on Tulli.

Jos olet tuomassa esimerkiksi eläviä eläimiä, eläinperäisiä sivutuotteita tai rehuja, kasveja, puutuotteita tai kylvösiemeniä, vastuuviranomainen on Ruokavirasto. Ole tällöin yhteydessä Ruokavirastoon.


Toimi näin, jos tuonti vaatii CHED-D-asiakirjan

1. CHED-D-asiakirja

 • Tee hyvissä ajoin ennen tuontia CHED-D-asiakirja Traces-järjestelmässä. Voit laatia asiakirjan heti, kun sinulla on vaaditut tiedot tavarasta ja sen saapumisesta.
 • Lue tarkemmat ohjeet kohdasta ”Miten teen CHED-asiakirjan Traces-järjestelmässä?”. 
 • Huomioi, että Traces-järjestelmän käyttämiseen on haettava tunnukset. Lue ohjeet kohdasta ”Traces-järjestelmään kirjautuminen”.

2. Ennakkoilmoitus kuluttajasuojeluun

 • Kun olet saanut CHED-D-asiakirjalle yksilöllisen numeron, lähetä ennakkoilmoitus kuluttajasuojeluun. Tee tämä mahdollisimman ajoissa, kuitenkin viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen tavaroiden arvioitua saapumista.
 • Ilmoita ennakkoilmoituksessa muun muassa CHED-D-asiakirjan numero, tavaroiden maahantulopäivä ja tullinimike kymmenen numeron tarkkuudella. Lue ohjeet ennakkoilmoituksen tekemiseen. Lähetä ennakkoilmoitus kuluttajasuojelu(at)tulli.fi.

3. Tarkista hyväksytyt rajatarkastusasemat (BCP) ja siirto valvontapisteelle (CP)

 • Tuotavat tavarat on tuotava EU:n alueelle hyväksytyn rajatarkastusaseman kautta (BCP). Suomessa on kolme hyväksyttyä rajatarkastusasemaa (BCP): Helsinki-Vantaan lentokenttä, Vuosaari ja Vaalimaa.  
 • Tavarat kannattaa siirtää rajatarkastusasemalta muulle valvontapisteelle (CP) tarkastusta varten. Tulli suosittelee tätä, koska tarkastus on myös yrityksen kannalta sujuvampaa valvontapisteellä (CP). Rajatarkastusaseman (BCP) käyttö edellyttää, että muun muassa erän purkaminen ja lastaaminen järjestetään erikseen. Selvitä ennen tuontia, mitä valvontapistettä (CP) voit käyttää:
  • Yritys voi hakea itselleen hyväksytyn muun valvontapisteen (CP) asemaa. Kun kyse on tehostetun tuontivalvonnan ei-eläinperäisistä elintarvikkeista, viranomainen, jolta valvontapisteen (CP) asemaa haetaan, on Tulli. Lue lisää valvontapisteen (CP) aseman hakemisesta.
  • Yritys voi myös ilmoittaa tarkastuspaikaksi toisen yrityksen valvontapisteen (CP), jos yritykset ovat keskenään näin sopineet.
  • Jos yrityksellä on valvontapiste (CP) elintarvikkeiksi tuotaville hedelmille, marjoille ja vihanneksille ja yritys haluaa tarkastaa tehostetun tuontivalvonnan tavarat samalla valvontapisteellä, yrityksen valvontapisteen (CP) asemaan on lisättävä mahdollisuus siirtää valvontapisteelle myös tehostetun tuontivalvonnan alaisia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita. Lue lisää valvontapisteen (CP) muutoksista.

CHED-tuloasiakirjojen tiedot ilmoitetaan tuonnin tulli-ilmoituksessa omilla asiakirjakoodeilla. Esimerkiksi CHED-D-tuloasiakirjasta käytetään seuraavaa asiakirjakoodia:

 • ”C678 – Yhteinen tuloasiakirja (CED) (liitteessä II mallin mukaista asiakirjaa – asetus (EY) N:o 669/2009 (EUVL L 194))”.

Katso ohjeet CHED-tuloasiakirjan ja COI-tarkastussertifikaatin ilmoittamiseen tulli-ilmoituksessa.


CHED-D-asiakirja tehdään Traces-järjestelmässä

CHED-asiakirjat tehdään antamalla ilmoitus komission ylläpitämään Traces-järjestelmään.

Maahantuoja täyttää CHED-D-asiakirjan osan I, joka koskee lähetyksen tietoja. Valvova viranomainen täyttää asiakirjan osan II, johon viranomainen tekee myös lähetystä koskevan päätöksen. Lue tarkemmat ohjeet kohdasta ”Miten teen CHED-asiakirjan Traces-järjestelmässä?”.

CHED-asiakirjaan on liitettävä tuonnissa vaadittavia muita asiakirjoja. Alkuperäiset asiakirjat voivat seurata kuljetuksen mukana, mutta myyjän on lähetettävä tuojalle asiakirjat esimerkiksi sähköisesti, koska tuojana tarvitset niitä CHED-asiakirjan antamiseksi Traces-järjestelmässä. Tulli vertaa CHED-asiakirjassa antamiasi tietoja tuotteiden kuljetuksen mukana oleviin asiakirjoihin, kuten terveystodistukseen tai analyysitodistukseen. Valmistaudu esittämään asiakirjat rajatarkastusasemalla (BCP).

Voit seurata tekemäsi CHED-asiakirjan käsittelyä asiakirjan tilan perusteella. Lue lisää kohdasta ”Mitä tiloja CHED-asiakirjalla on ja mitä ne tarkoittavat”.

Huomioi, että jos kirjaudut järjestelmään ensimmäistä kertaa, sinun on haettava tunnukset järjestelmän käyttöön. Lue ohjeet asiakirjasta ”Traces-järjestelmään kirjautuminen ja toimijan roolien hakeminen”.

Voit tehdä CHED-asiakirjan kahdella tavalla: voit joko luoda uuden asiakirjan alusta asti tai kopioida aiemman asiakirjan uuden pohjaksi.

Aiemman asiakirjan kopioiminen pohjaksi

Jos olet tehnyt CHED-tuloasiakirjoja aikaisemmin, voit hakea tekemäsi tuloasiakirjan valitsemalla ensin ”Documents”-valikosta ”CHED” ja kirjoittamalla hakukenttään CHED-tuloasiakirjan numeron.

Avaa hakemasi tuloasiakirja valitsemalla listalta kopioitavan CHED-tuloasiakirjan numero. Kun haluamasi tuloasiakirja on auennut, voit aloittaa kopioinnin painikkeesta ”…More” ja valitsemalla avautuvasta valikosta ”Kopio uutena” -toiminnon.

Voit myös kopioida tuloasiakirjan suoraan etusivun listalta. Valitset haluamasi CHED-tuloasiakirjan kohdalta painike ”Toimet”, minkä jälkeen valitse ”Kopioi uutena”.

Uuden asiakirjan luominen

Jos luot uuden CHED-asiakirjan alusta, valitse ensin ”Documents”-valikosta ”CHED”.

Documents”-valikko

Aloita uuden CHED-asiakirjan tekeminen valitsemalla ”Luo uusi CHED-asiakirja”, jolloin avautuu uusi ponnahdusikkuna.

Valitse listalta tuomasi tuote. Ponnahdusikkunassa on oletuksena näkyvissä kaikki CHED-tyypit, mutta voit rajata ehdotusten määrää valitsemalla valintaruudusta ”CHED-D”. Voit kirjoittaa hakukenttään esimerkiksi tuomasi tavaran nimikkeen tai käyttää selailun apuna ”+”-merkistä avautuvaa hakemistoa.

Valintapuu

Kun löydät listalta tuomasi tuotteen, vahvista valinta tuotteen kohdassa olevasta valintaruudusta. Voit valita useamman tuotteen kerralla. Kun olet valinnut ja vahvistanut listalta kaikki tuomasi tuotteet, siirry seuraavaan vaiheeseen painikkeesta ”Tehty”. Voit myös valita lisää tuotavia tuotteita myöhemmin kohdassa ”I.31. Description of consignment”.

Tämän jälkeen avautuu asiakirjan osa I, jossa tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia ilmoitettavia tietoja.

Asiakirjan osa I

Täytettäviin kohtiin voi lisätä tekstiä valitsemalla ensin ”Muokkaa”-painikkeen. Voit myös hakea tallennettuja tietoja ”Tarkennettu haku” -painikkeella. Tarkennettu haku avaa ponnahdusikkunan, jossa voit hakea suppealla tai tarkennetulla haulla.

Tarkennettu haku

Tarkennettu haku voi tuottaa useamman vaihtoehdon, jolloin valitse listalta haluamasi tieto ”Valitse”-painikkeella. ”Valitse”-painike siirtää valitsemasi tiedon asiakirjaan. Jos esimerkiksi teet CHED-D-tuloasiakirjaa ja olet valitsemassa listalta hyväksyttyä rajanylityspaikkaa, valitse rajanylityspaikka, jonka ”Competence”-kohdassa on merkintä ”CHED-D rw” (ks. esimerkki yllä olevassa kuvassa).

Jos tarkennetun haun avulla ei löytynyt yrityksen tietoja esimerkiksi ”Viejä”-kohdassa, voit lisätä viejän tiedot painikkeesta ”+ Uusi toimija”.

Mitkä tiedot CHED-asiakirjaan täytetään?

Tuoja näkee CHED-D-asiakirjasta vain osan I, johon täytät tiedot lähetyksestä.

Muista tallentaa asiakirja ”Tallenna luonnos” -painikkeesta, jotta täyttämäsi tiedot eivät häviä, jos poistut asiakirjasta. Asiakirja on lähetetty viranomaiselle vasta, kun valitset ”Lähetä päätöstä varten” -painikkeen.

Anna tiedot asiakirjan seuraavissa kohdissa:

 • I.1. Lähettäjä/Viejä
  • Ilmoita tavaroiden lähettäjäksi esimerkiksi terveystodistuksessa tai analyysitodistuksessa oleva alkuperäinen lähettäjä.
 • I.2. Viite
  • Järjestelmä antaa CHED-tuloasiakirjalle yksilöllisen viitteen automaattisesti. Se pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa.
 • I.3. Paikallinen viite
  • Tieto on vapaaehtoinen. Ilmoita toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi, jos sellainen tieto lähetykselle annetaan.
 • I.4. Rajatarkastusasema
  • Ilmoita rajanylityspaikka, jonka kautta tuotteet tulevat.
 • I.5. Border Control Post/Control Point/Control Unit code
  • Järjestelmä ehdottaa automaattisesti rajanylityspaikkaa sen perusteella, mitä olet ilmoittanut edellisessä kohdassa rajatarkastusasemaksi. 
 • I.6. Vastaanottaja/tuoja
  • Ilmoita tulli-ilmoituksen mukainen tuoja, joka vastaanottaa tuotavan lähetyksen. Rekisteröitynyt maahantuoja löytyy, kun haet yrityksen nimen ”Tarkennettu haku” -painikkeen kautta.
 • I.7. Määräpaikka
  • Järjestelmä ehdottaa automaattisesti kohdassa I.6. annettua tietoa. Ilmoita tässä kuitenkin paikka, johon lähetys lopullisesti puretaan ja jossa tavarat voidaan fyysisesti tarkastaa. 
   • Jos yrityksesi on hakenut ennakkoon hyväksyttyä muuta valvontapistettä (CP), valitse ”Control point” ja ilmoita valvontapisteen tunnus. 
   • Jos tavarat on tarkoitus tarkistaa saapumispaikan tullissa eli hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP), valitse ”Border control post” ja ilmoita hyväksytyn rajatarkastusaseman (BCP) tunnus.
   • Jos tavarat siirretään kauttakuljetuksena EU:n ulkopuolelle mutta tavaroita varastoidaan EU:n alueella, valitse ”Select an operator” ja ilmoita varastoivan yrityksen tiedot.

Määräpaikka

 • I.8. Lähetyksestä vastaava toimija
  • Lähetyksestä vastaava toimija on yritys, joka antaa ilmoituksen ja jolla on toimijarooli (RFL). Järjestelmä täyttää tiedon automaattisesti kirjautumisen perusteella. Toimijan on oltava sama kuin myöhemmin kohdassa I.35.
 • I.9. Mukana seuraavat asiakirjat
  • Liitettävien asiakirjojen on vastattava CHED-asiakirjassa antamiasi tietoja. Valitse painike ”Lisää mukana seuraavat asiakirjat” ja valitse alasvetovalikosta liitettävä asiakirjan nimi.
   • Ilmoita terveystodistus sekä kopiot näytteenotosta ja analyysin tuloksista, jos tuonti vaatii ne. Ilmoita myös muut viranomaisen myöntämät todistukset ja asiakirjat, jotka pitää esittää tuotaessa.
   • Ilmoita lisäksi esimerkiksi kuljetuksen kaupallisten asiakirjojen tiedot. Kaupallinen asiakirja voi olla lentorahtikirjan numero, konossementin numero tai junan tai maantieajoneuvon kuljetusasiakirjan numero. Lisää liitettävien asiakirjojen numerot, päivämäärä sekä myöntäjävaltiot.
  • Kun olet saanut ilmoitettua asiakirjojen tiedot sekä liittänyt ne, valitse lopuksi painike ”Apply”.​​​

Mukana seuraavat asiakirjat -valikko

 • I.10. Prior notification
  • Ilmoita lähetyksesi saapumispäivä ja -aika rajatarkastusasemalle. Jos tuontierä, joka vaatii CHED-D-tuloasiakirjan, siirretään valvontapisteeseen, ilmoita arvioitu saapumispäivämäärä ja -aika valvontapisteeseen. 
 • I.13. Kuljetusväline
  • Valitse ensin kuljetusmuoto ”Lisää kuljetusmuoto” -alasvetovalikosta. Valintasi perusteella tulee näkyviin kenttiä, joihin on ilmoitettava seuraavat tiedot kuljetusvälineestä:
   • lentokoneesta lennon numero 
   • merialuksesta aluksen nimi ja numero 
   • junavaunusta junan tunnistetiedot ja vaunun numero
   • maantieajoneuvosta rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero.

Lisää kuljetusmuoto -alasvetovalikko

 • I.14. Lähetysmaa
  • Ilmoita maa, jossa tavarat lastattiin kuljetusvälineeseen EU:hun tuontia varten. Jos tavaroita on kuljetusteknisistä syistä siirretty useiden maiden välillä ennen tuontia, voit ilmoittaa maan, jossa tavaroille myönnettiin viralliset todistukset tai asiakirjat.
 • I.16. Kuljetusolosuhteet
  • Tarvittaessa ilmoita vaadittu lämpötila kuljetuksen aikana: ”Jäähdytetty”, ”Ympäristö” eli huoneenlämpö tai ”Jäädytetty” eli pakastettu. Voit valita ainoastaan yhden vaihtoehdon.

 • I.17. Kontin nro / Sinetin nro
  • Ilmoita tarvittaessa kontin ja sinetin numero. Jos kuljetukselle on annettu virallinen sinetti, ilmoita aina virallisen sinetin numero.
 • I.18. Tavaroille annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen
  • Valitse listalta tuotteiden käyttötarkoitus. CHED-D-asiakirjassa vaihtoehdot ovat seuraavat: ihmisravinto, ihmisravinto jatkokäsittelyn jälkeen (human consumption after further treatment), eläinten rehu (feedstuff), näyte (sample), näytteillepano (display exhibition) tai muu käyttö.
  • Ilmoita ensisijaisesti virallisessa todistuksessa (jos tällaista edellytetään) tai kaupallisessa asiakirjassa määritetty tavaroiden aiottu käyttötarkoitus.

 • I.20–I.26 Tarkoitus
  • Valitse I.20 (For transfer to), kun kyseessä on uudelleen siirtäminen.
   • Ilmoita EU:n alueella sijaitsevan valvontapisteen nimi (CP), jonne fyysistä ja tunnistamistarkastusta varten valitut tuotteet voidaan siirtää. Tavaroille on aina tehtävä rajatarkastusasemalla (BCP) asiakirjatarkastus ennen kuin voit saada luvan tavaroiden siirtoon. 
  • Valitse I.21, kun kyseessä on jatkokuljetus määräpaikkaan.
   • Ilmoita luvan saanut jatkokuljetuksen määräpaikkana oleva tila, jonne lähetys on tarkoitus kuljettaa sen jälkeen, kun se on rajatarkastusasemalla valittu tunnistus- ja fyysisiin tarkastuksiin.
  • Valitse I.23, kun tuote on tarkoitettu EU:n sisämarkkinoille.
   • Valitse tämä, kun lähetys on tarkoitus saattaa EU:n sisämarkkinoille eli olet antamassa tuotteista tulli-ilmoituksen vapaaseen liikkeeseen.

EU:n sisämarkkinoille

 • I.27. Kuljetusväline rajatarkastusaseman/varaston jälkeen
  • Tieto on pakollinen, jos olet valinnut kohdassa I.20–I.26 tarkoitukseksi jonkin muun tarkoituksen kuin ”I.23 Sisämarkkinoille”. 
  • Tämä kohta voidaan täyttää myös myöhemmin sen jälkeen, kun olet antanut tuotavista tavaroista ennakkoilmoituksen Tullin kuluttajasuojeluun. 
  • Ilmoita tieto valitsemalla yksi seuraavista kuljetusvälineistä: lentokone, alus, junavaunu tai maantieajoneuvo (ks. tarkemmat ohjeet kuljetusvälineen ilmoittamiseen kohdasta ”I.13 Kuljetusväline”).
 • I.28. Kuljetusyritys
  • Tietoa ei tarvitse ilmoittaa CHED-D-asiakirjassa.
 • I.29. Lähtöpäivä
  • Tietoa ei tarvitse ilmoittaa CHED-D-asiakirjassa.
 • I.31. Description of consignment
  • Tavaroista on annettava riittävä kuvaus, jonka perusteella ne voidaan tunnistaa ja niille voidaan määrittää mahdolliset tarkastusmaksut. Ilmoita esimerkiksi yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi ja nimike, Taric-koodi sekä nettopaino (kg). Voit käyttää ilmoittamisen apuna esimerkiksi virallisia todistuksia, virallisia varmennuksia, ilmoituksia tai muita asiakirjoja sekä kaupallisia asiakirjoja. 
  • Voit lisätä tuotavia tavaroita ”+ Lisää tavaroita” -painikkeesta.
  • Ilmoita tavaroiden luonteen mukaan tavaroiden kappalemäärä tai tilavuus. 
  • Ilmoita pakkausten luonne ja lukumäärä, pakkausten tyyppi (UN/CEFACT-standardien mukaan), erän numero ja tuotetyyppi.
  • Valitse painike ”*Show optional columns”, jotta saat näkyviin lisää täytettäviä kenttiä tavaraerän riville. Jos et pääse täyttämään tietoja, muista aktivoida rivi kynäkuvakkeesta.
  • Järjestelmä kopioi ja laskee yhteen antamasi tiedot tavaraerien kohdista ja näyttää tuloksen ”Määrä yhteensä” -kohdassa.

 • I.32. Pakkausten kokonaismäärä
  • Järjestelmä laskee automaattisesti lähetykseen kuuluvien pakkausten kokonaislukumäärän ilmoittamiesi tietojen perusteella.
 • I.33. Kokonaismäärä
  • Järjestelmä laskee automaattisesti tavaroiden kappalemäärän tai tilavuuden ilmoittamiesi tietojen perusteella.
 • I.34. Kokonaisbruttopaino (kg) ja kokonaisnettopaino (kg)
  • Ilmoita tavaroiden ”Kokonaisbruttopaino” tai tilavuus kohdassa ”Total gross volume”. Kokonaisbruttopaino on tavaroiden ja niitä lähinnä olevan säiliön sekä kaikkien pakkauksien yhteenlaskettu massa, kuitenkin ilman kuljetuskontteja ja muita kuljetuslaitteita.
  • Järjestelmä laskee automaattisesti kohtaan ”I.31 Description of consignment” merkittyjen tietojen perusteella tavaroiden kokonaisnettopainon. Kokonaisnettopainolla tarkoitetaan itse tavaroiden massaa ilman niitä lähinnä olevia säiliöitä tai mitään pakkauksia.
 • I.35. Ilmoitus (lähetyksestä vastaavalle toimijalle)
  • Lähetyksestä vastaavan luonnollisen henkilön on allekirjoitettava vakuutus, joka voi olla erilainen riippuen käytetystä CHED-asiakirjasta:
   • ”Minä, allekirjoittanut toimija, joka vastaan edellä kuvatusta lähetyksestä, vakuutan, että tietämykseni ja uskomukseni mukaan tämän asiakirjan osassa I annetut lausunnot ovat oikeita ja täydellisiä, ja suostun noudattamaan virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 vaatimuksia, joihin kuuluvat myös maksut virallisesta valvonnasta, lähetysten edelleen lähettämisestä, eläinten karanteeniin asettamisesta tai eristämisestä tahi tarvittaessa lopettamisesta ja hävittämisestä.”
  • Allekirjoittaja sitoutuu ottamaan vastaan palautuvat kauttakuljetettavat lähetykset, jos jokin kolmas maa epää niiden pääsyn maahan.

 


Asiakirjan tilan avulla voit seurata CHED-asiakirjan käsittelyä.

Asiakirjan tila on ”Unsaved”, kunnes olet tallentanut tai lähettänyt asiakirjan järjestelmään. Asiakirjan tilaksi muuttuu ”Uusi”, kun olet lähettänyt sen viranomaisen käsiteltäväksi. Kun asiakirjan tilan muuttuu ”Validoiduksi”, Tulli on hyväksynyt tuomasi erän maahantuotavaksi. 

CHED-asiakirjalla voi olla seuraavia tiloja:

 • ”Unsaved” – Kun tila on ”Unsaved”, olet aloittanut asiakirjan antamisen. Jos poistut asiakirjasta, kaikki tiedot häviävät eikä järjestelmä anna tekemällesi asiakirjalle viitettä.
 • ”Draft” – Kun olet tallentanut asiakirjan luonnoksena (”Draft”), voit jatkaa myöhemmin sen käsittelyä.
 • ”Uusi” – Kun tila on ”Uusi”, olet lähettänyt asiakirjan valvovalle viranomaiselle käsiteltäväksi. Tällöin valvova viranomainen näkee tekemäsi asiakirjan järjestelmästä.
 • ”Validoitu” – Kun viranomainen on hyväksynyt ja käsitellyt asiakirjan, sen tila muuttuu ”Validoiduksi”.
 • ”Authorized for Transfer” – Kun tila on ”Authorized for Transfer”, valvova viranomainen on valinnut erän tarkastettavaksi ja sallinut siirron tarkastuspaikalle (CP).
 • ”Hylätty” – Jos tila on ”Hylätty”, viranomainen ei ole hyväksynyt erän maahantuontia.
 • ”Deleted” – Voit poistaa tekemäsi asiakirjan sen jälkeen, kun olet tehnyt asiakirjasta luonnoksen (”Draft”) tai lähettänyt sen viranomaiselle käsiteltäväksi (”Uusi”). 
 • ”Cancelled” – Viranomainen on perunut validoidun tai hylätyn asiakirjan.
 • ”Replaced” – Viranomainen on korvannut tekemäsi asiakirjan toisella asiakirjalla esimerkiksi virheellisen validoinnin jälkeen.