Ennakkoratkaisu arvonlisäverosta

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tuonnin arvonlisäverotus siirtyi Verohallinnon tehtäväksi 1.1.2018 alkaen.

Toimivalta on 1.1.2018 alkaen Verohallinnolla, jos maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin silloin, kun Tulli hyväksyy tulli-ilmoituksen, joka on annettu tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten tai jotta tavaroihin voidaan soveltaa osittain tullittoman väliaikaisen maahantuonnin tullimenettelyä.

Maahantuonnin arvonlisäveroa koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen voi käsitellä joko Tulli tai Verohallinto. Ratkaisevaa on se, onko ennakkoratkaisun hakija arvonlisäverovelvollisten rekisterissä silloin, kun hakemus tulee vireille.

  • Tavaran maahantuonnista maksettavaa veroa koskevan ennakkoratkaisun antaa Verohallinto, jos hakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennakkoratkaisuhakemuksen vireilletulohetkellä.
  • Ennakkoratkaisun antaa kuitenkin Tulli, jos hakijana on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty luonnollinen henkilö ja hakemuksen tarkoittama tuonti ei liity hänen liiketoimintaansa.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Ennakkoratkaisua haetaan Tullilta kirjallisesti. Vapaamuotoisessa hakemuksessa esitetään asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys ja yksilöidään kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan.  

Hakemuksessa on oltava hakijan henkilö-/yritys- ja yhteystiedot, ja hakemus on allekirjoitettava. Jos hakijana on yritys tai muu yhteisö, hakemuksen tulee olla nimenkirjoitukseen oikeutetun / oikeutettujen allekirjoittama. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja.

Hakemus lähetetään Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Tulli lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan ennakkoratkaisun saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu.

Ennakkoratkaisu on maksullinen.

Kysyttävää?

Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto / Oikaisu
PL 512, 00101 Helsinki