Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan ennakkokyselyt ja ennakkoilmoitukset

Tulli valvoo elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden tuoteturvallisuutta maahantuonnin yhteydessä. Valvontamenetelmiä ovat esimerkiksi asiakirjatarkastus, näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Tullilaboratoriossa. Päätös näytteenotosta tai tarkastuksesta tehdään tulliselvityksen yhteydessä. Jos maahan tuotava tavara kuuluu Tullin tuoteturvallisuusvalvonnan piiriin, tuoja voi kysyä jo etukäteen, otetaanko lähetyksestä näytteitä.

Tuoreille hedelmille, vihanneksille ja marjoille voidaan lisäksi tehdä kasvinterveydellinen rajatarkastus. Tullille on etukäteen tiedotettava tuonti-ilmoituksella, jos maahantuotava lähetys sisältää kasvinterveystarkastusta edellyttäviä tuotteita. Osalle tuoreista kasviksista tehdään myös vaatimustenmukaisuustarkastus. Kasvinterveystarkastukseen ja kasvisten vaatimustenmukaisuustarkastukseen kuuluu samoja tuotteita, joten päätökset sekä tarkastuksesta että näytteenotosta tehdään samanaikaisesti riskinarvioinnin perusteella. 

Vaatimustenmukaisuusvalvonnassa ei vaadita ennakkoon ilmoittamista.

Näytteenoton ennakkokysely nopeuttaa tuontitullausta

Tuoja voi tehdä Tullin kuluttajansuojelulle näytteenoton ennakkokyselyn kaikista Tullin tuoteturvallisuusvalvonnan piiriin kuuluvista elintarvikkeista ja kulutustavaroista. Tullin kuluttajansuojatarkastajat päättävät ennakkokyselyn perusteella maahantuotavien lähetysten näytteenotoista jo ennen tavaran saapumista ja tullimenettelyyn asettamista.

Lähetä ennakkokysely viimeistään 24 tuntia ennen lähetyksen saapumista. Voit lähettää kyselyn tavaran lähdettyä alkuperä- tai lähtömaasta, kuitenkin aikaisintaan 7 päivää ennen lähetyksen saapumista. Poikkeuksena ovat niin sanotut suorat ajot, jolloin kyselyn voi lähettää vielä sen jälkeen, kun tavaraerä on saapunut maahan.

Tullin kuluttajansuojatarkastajat käsittelevät ennakkokyselyitä arkisin klo 8–16. Käsittelyn yhteydessä varmistetaan, että kysely on tehty ehtojen mukaisesti. Saat vastauksen ennakkokyselyysi viimeistään lähetyksen saapumista edeltävänä arkipäivänä, jos kysely on lähetetty ajoissa ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Osasta tuotteita on annettava Tullille ennakkoilmoitus

Joitakin elintarvikkeita ja kulutustavaroita ei saa tuoda maahan ja asettaa tullimenettelyyn, ennen kuin Tullin sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat ovat tehneet lähetyksen tavaroille asiakirjatarkastuksen ja riskinarvioinnin. Tällaisia tavaroita ovat muun muassa EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvat elintarvikkeet ja kulutustavarat sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvat tuoreet vihannekset, hedelmät ja marjat.

 • EU:n tehovalvontasäädösten alaisista tuotteista on ennen tuontia annettava ennakkoilmoitus määrämuotoisella asiakirjalla (esim. yhteinen tulo-asiakirja CED). Ennakkoilmoituksen antamisen määräajat vaihtelevat tuoteryhmittäin.

Kasvinterveyslainsäädännön alaisista tuoretuotteista on tehtävä Tullille tuonti-ilmoitus viimeistään 24 tuntia ennen lähetyksen saapumista maahan. Ilmoitus tehdään tullilomakkeella 696s: Tuoretuotteiden tuonnin ennakkokysely/tuonti-ilmoitus.

Huomioi nämä

Joidenkin vihannesten, hedelmien ja marjojen maahantuonti edellyttää kasvinterveydellistä rajatarkastusta ja kasvisten vaatimustenmukaisuustarkastusta. Käyttötariffissa nämä tuotteet kuuluvat ryhmiin 7 ja 8. Listat tarkastettavista tuotteista:

 • Kasvinterveystodistukset (Ruokavirasto)
 • kasvisten vaatimustenmukaisuusvalvonnan piiriin kuuluvat tuotteet liitteessä 2 (Ruokavirasto)

Ilmoita tiedot kasvinterveystarkastusten ja vaatimustenmukaisuustarkastusten piiriin kuuluvista tuoreista hedelmistä, vihanneksista ja marjoista tullilomakkeella 696s Tuoretuotteiden tuonnin ennakkokysely/tuonti-ilmoitus.

Täytä vain lomakkeen yläosa. Lomakkeen alaosaan Tulli merkitsee riskinarvioinnissa tekemänsä päätökset. Liitä ilmoitukseen lähetykseen kuuluva kasvinterveystodistus, kauppalasku, laivausasiakirja tai vastaava ja muut mahdolliset lähetykseen liittyvät asiakirjat (mm. kasvisten alkuperämaan myöntämä vaatimustenmukaisuustodistus).

Muut tuotteet voit ilmoittaa vapaamuotoisella ilmoituksella sähköpostitse. Liitä ilmoitukseen lähetykseen kuuluva kauppalasku ja muut asiakirjat.

Yksittäistä lähetystä koskeva ennakkokysely sähköpostitse:

 • Liitä kaikki lähetyksen asiakirjat samaan sähköpostiviestiin.
 • Yksi sähköpostiviesti saa sisältää vain yhden lähetyksen asiakirjat.
 • Yksi lähetys voi sisältää useampaan kauppalaskuun merkittyjä tuotteita.

Ilmoita ennakkoilmoituksessa tai ennakkokyselyssä:

 • yrityksen nimi
 • asiaa hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot
 • lähetyksen saapumispäivä tai arvioitu saapumispäivä
 • kaikkien tavaraerien tullinimikkeet 10 merkin tarkkuudella (voidaan merkitä kauppalaskuun tai erilliseen liitteeseen).

Liitä ennakkoilmoitukseen tai ennakkokyselyyn:

 • kauppalasku
 • komission tehovalvontasäädösten mukaiset pakolliset asiakirjat, kuten terveystodistukset, vakuutukset tai analyysitodistukset (jos lähetyksessä on tehovalvontasäädösten piiriin kuuluvia tuotteita)
 • muut mahdolliset lähetykseen liittyvät asiakirjat.

Lähetä ennakkoilmoitus tai ennakkokysely sähköpostilla osoitteeseen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Tullin kuluttajansuojatarkastajat käsittelevät ennakkokyselyitä arkisin klo 8–16.

Ilmoita Tullin vastaus ennakkokyselyyn tulli-ilmoituksessa

Saat Tullista sähköpostitse vastauksen, joka on arkistoitava muiden tullausasiakirjojen kanssa. Vastauksena on jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Ei näytteitä / ei toimenpiteitä, päivämäärä, ennakkokyselyn viitenumero, kauppalaskun numero, kuluttajansuojatarkastajan nimi.
 2. Näytteet otetaan / terveystarkastus / vaatimustenmukaisuustarkastus, päivämäärä, ennakko-kyselyn viitenumero, kauppalaskun numero, kuluttajansuojatarkastajan nimi sekä tarkemmat tiedot luovutuskiellossa olevista tuotteista.

Kun teet tulli-ilmoituksen sähköisesti, ilmoita Tavaraerän lisätiedoissa koodilla FIXXX Tullin kuluttajansuojelun antama vastaus ennakkokyselyyn edellä esitetyssä muodossa.

Esimerkiksi: ”FIXXX”, ”Ei näytteitä, 1.7.2013, viite 123456, kuluttajansuojatarkastajan nimi.”