Edeltävä asiakirja on ilmoitettava tuonti-ilmoituksella

Tuonti-ilmoituksessa pitää ilmoittaa edeltävän asiakirjan viitenumero. Viitenumeron eli MRN-viitenumeron saat esimerkiksi kuljetusliikkeen saapumisilmoituksesta. Jos kuljetusliike on sopinut tiedon välittämisestä Tullille, tieto täyttyy Tulliselvityspalvelussa ilmoitukseen automaattisesti, kun ilmoitat saapumistunnuksen. 

Millä koodeilla edeltävä asiakirja ilmoitetaan?

Jos annat tuonnin tulli-ilmoituksen, ilmoita edeltävä asiakirja Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla käyttämällä seuraavia koodeja:

Kun edeltävä asiakirja on unionin ulkoinen passitus

1. Ilmoita tavaraerän edeltävän asiakirjan tyypiksi:

 • ”821 – Ulkoinen passitus” sähköinen T1 tai TIR
 • ”952 –  TIR-carnet”, jos sähköistä TIR- ilmoitusta ei ole annettu 
 • ”820 – Unionin/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus T2 tai T2F” 
 • ”820, jos passitus sisältää sekä T1 että T2 tavaraan ns. sekalähetykset".

2. Ilmoita edeltävän asiakirjan viitteeksi passituksen MRN-viitenumero.

Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita (enintään 99).

Kun edeltävä asiakirja on saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus 

 1. Ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”337 – Yleisilmoitus eli väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”.
 2. Ilmoita edeltävän asiakirjan viitteeksi Saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen väliaikaista varastointia varten –ilmoituksen saama MRN-viitenumero.
 3. Ilmoita edeltävän asiakirjan erän numeroksi tavaraeränumero
 4. Jos edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai EU:n CR-järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus, ilmoita myös alarahtikirjan viitenumero:

  • Tulliselvityspalvelussa kenttään ”Kuljetusasiakirjan tunniste”

  • sanomalla kohtaan ”Kuljetusasiakirjan viite”.

Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita ja tavaraeränumeroita (enintään 99).

Kun edeltävä asiakirja on tullivarastoinnin tai tuonnin tulli-ilmoitus 

 1. Ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”MRN – edeltävän sähköisen ilmoituksen MRN-numero”.
 2. Ilmoita edeltävän asiakirjan viitteeksi tullivarastoinnin MRN-viitenumero.
 3. Ilmoita edeltävän asiakirjan erän numeroksi tullivarastoinnin MRN:n tavaraeränumero.

Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita ja tavaraeränumeroita (enintään 99) 

Jos edeltävä asiakirja on SAD-lomakkeella tehty tullivarastoinnin ilmoitus, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja edeltävän asiakirjan viitteeksi varastoonpanonumero. Erän numeroa ei ilmoiteta.

Posti- ja pikarahtilähetykset

Kun tavara saapuu postitse tai pikarahtina, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät Tulliselvityspalveluun automaattisesti, jos olet ilmoittanut saapumistunnuksen aloitusvalikossa uutta ilmoitusta täyttäessäsi. Yhdessä tulli-ilmoituksessa voi ilmoittaa ainoastaan yhden posti- tai pikarahtilähetyksen tiedot.

Jos olet sanoma-asiakas ja lähetys tulee postitse, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”355 – Saapumisen yleisilmoitus”. Ilmoita viitteeksi postilähetyksestä annetun saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero. Ilmoita lisäksi saapumisen yleisilmoituksessa ilmoitettu kuljetusasiakirjan tunniste. Postilähetyksistä ei ilmoiteta edeltävän asiakirjan erän numeroa.

Jos olet sanoma-asiakas ja lähetys tulee pikarahtina, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”. Ilmoita viitteeksi väliaikaisen varastoinnin AREX-ilmoituksen MRN-viitenumero ja tavaraerän numero. Edeltävän asiakirjan tyyppinä voi olla myös ”821 Ulkoinen passitus” sähköinen T1 tai TIR. Tällöin ilmoita viitteeksi passituksen MRN-viitenumero.

Huomioi nämä

Jos annat ilmoituksen Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa, ilmoita edeltävän asiakirjan tiedot seuraavilla koodeilla:

Kun edeltävä asiakirja on unionin ulkoinen passitus

 1. Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi koodi ”701 Sähköinen passitus” ja edeltävän asiakirjan numeroksi passituksen MRN-viitenumero.
 2. Ilmoita jokaiselle tavaraerälle liiteasiakirjana koodi 701, passituksen MRN-viitenumero ja päivämäärä.

Yhdessä tulli-ilmoituksessa voi ilmoittaa ainoastaan yhden passituksen MRN-viitenumeron.

Kun edeltävä asiakirja on saapumisen yleisilmoitus

 1. Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi koodi ”702 – Sähköinen yleisilmoitus AREX” ja edeltävän asiakirjan numeroksi AREX-ilmoituksen MRN-viitenumero.
 2. Ilmoita jokaiselle tavaraerälle liiteasiakirjana koodi 702, AREX-ilmoituksen MRN-viitenumero ja päivämäärä.
 3. Ilmoita jokaiselle tavaraerälle lisätietona AREX-tavaraeränumero.

Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita ja AREX-tavaraeränumeroita (enintään 99).

Kun edeltävä asiakirja on tullivarastoinnin ilmoitus

 • Ilmoita koko ilmoituksen edeltävän asiakirjan koodiksi 632 ja edeltävän asiakirjan numeroksi joko MRN-viitenumero tai varastoonpanonumero.
 • Ilmoita jokaiselle tavaraerälle edeltävän asiakirjan koodi 632. Jos tulli-ilmoitus on annettu Tulliselvityspalvelussa, ilmoita edeltävän asiakirjan MRN-viitenumero ja tavaraerän numero. Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita ja tavaraeränumeroita (enintään 10).
 • Ilmoita jokaiselle tavaraerälle varastoonpanonumero. Voit ilmoittaa yhdelle tavaraerälle useita MRN-viitenumeroita ja tavaraeränumeroita (enintään 10).

Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla ja edeltävää asiakirjaa ei ole tai se on annettu varamenettelyssä, ilmoita asiakirjan tyypiksi ”ZZZ (muu edeltävä asiakirja)”. Varamenettelytilanteessa ilmoita myös varamenettelyasiakirjan numero sekä FIXXX-lisätietokoodilla, että kyseessä on ”varamenettelyssä annettu edeltävä asiakirja”.  
 
Jos annat ilmoituksen Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa tai sanomalla, ilmoita edeltävän asiakirja tyypiksi 788. Ilmoita varamenettelyasiakirjan numero. Varamenettelyasiakirjan tavaraeränumeroa ei ilmoiteta.

Lue ohjeet varamenettelyn käytöstä. 


Ilmoita edeltävä asiakirja näin, jos tavarat on esitetty Tullille, mutta Passitusilmoituspalvelussa tai Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) on käyttökatko, kun yrität antaa tuonnin tulli-ilmoitusta. Tee näin, jos Tulli on tiedottanut käyttökatkosta mutta et voi odottaa sen päättymistä vaan sinun pitää antaa tulli-ilmoitus, jotta tavaroiden kuljetus voi jatkua. 

Ilmoita tässä tapauksessa edeltävän asiakirjan tyypiksi seuraavat tiedot: 

 • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”ZZZ (muu edeltävä asiakirja)” ja edeltävän asiakirjan viitteeksi MRN-viitenumero.
 • Jos annat ilmoituksen Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa tai sanomalla, ilmoita edeltävän asiakirja tyypiksi 788 ja asiakirjan numeroksi MRN-viitenumero.

Lue ohjeet varamenettelyn käytöstä


Jos sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa annettu ilmoitus hylätään, se voi johtua edeltävän asiakirjan väärästä tilasta. Tämä tarkoittaa sitä, että edeltävä ilmoitus ei ole tuontitullauksen kannalta hyväksytyssä tilassa.

Kun annat vakiomuotoista tulli-ilmoitusta (A), ilmoitus saatetaan hylätä, jos edeltävää asiakirjaa ei ole vielä esitetty Tullille tai sen käsittely on kesken Tullissa. Voit tällöin ottaa yhteyttä kuljetusliikkeeseen ja pyytää heitä ilmoittamaan, kun ilmoitus on hyväksytyssä tilassa.

Kun annat ennakolta annettavaa tulli-ilmoitusta (D), ilmoitus saatetaan hylätä, jos edeltävä asiakirja on jo esitetty Tullille. Muuta lisäilmoitustyypiksi ”A - Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus” ja lähetä ilmoitus uudestaan Tullille.

Jos tulli-ilmoitus on otettu Tullissa käsittelyyn ja saanut MRN-viitenumeron, lisäilmoitustyyppiä ei enää voi muuttaa.

Jos ilmoitus hylätään sen takia, ettei MRN-viitenumeroa löydy Tullin palvelusta, tarkista antamasi MRN-viitenumero ja lähetä ilmoitus uudestaan Tullille.

Voit tarkastaa edeltävän asiakirjan tilan myös MRN-hakupalvelusta, jos edeltävä ilmoitus on saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten tai tullivarastoinnin ilmoitus.

Jos edeltävä ilmoitus on tuontitullauksen kannalta hyväksytyssä tilassa, mutta saat silti virheilmoituksen, voit ottaa yhteyttä Tullin sähköiseen palvelukeskukseen.


Jos tulli-ilmoituksessa on ilmoitettu virheellinen saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen väliaikaista varastointia varten saama MRN-viitenumero tai siihen liittyvä tavaraerän numero, tee näin:

 • Toimita korjattavat tiedot sähköpostitse Sähköiseen palvelukeskukseen spake.arex(at)tulli.fi:
  •  Otsikoi viesti ”Tuonnin ilmoitustietojen korjaus”.
  • Kerro, mitä tuonnin tulli-ilmoituksen tapahtumatunnusta (tullausnumeroa) ja sen tavaraerää korjaus koskee.
  • Ilmoita oikea edeltävän asiakirjan viitenumero (MRN) ja tavaraeränumero.
 • Sähköinen palvelukeskus kuittaa viestin vastaanotetuksi sähköpostitse.
 • Toimita saamasi sähköposti tavaran noutajalle, jotta hän voi osoittaa korjatun tiedon väliaikaisen varaston pitäjälle.
 • Väliaikaisen varaston pitäjä liittää sähköpostin alkuperäisen luovutuspäätöksen kanssa varastokirjanpitoon.