Paperisen hakemuksen käyttö varamenettelyssä

Paperista hakemuslomaketta saa käyttää ainoastaan varamenettelyssä. Tulli tiedottaa varamenettelyn sallimisesta erikseen tilanteissa, joissa sähköisen menettelyn käytössä on pitkäaikainen katko. Jos paperinen hakemus lähetetään jossain muussa tilanteessa, Tulli mitätöi sen ja ottaa yhteyttä asiakkaaseen sähköisen hakemuksen tekemiseksi

Käyttökatko- ja häiriötiedotteet julkaistaan asiointipalvelut -sivulla.

Varamenettelyssä käytettävä sitovan tariffitiedon hakemus ja sen täyttöohjeet:

Kysyttävää?

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16.15

Voit kysyä esimerkiksi

  • tullinimikkeistä ja veroista
  • tuonti- ja vientirajoituksista
  • apua, kun yrityksesi on vasta aloittamassa tuontia ja vientiä.