Miten nimikkeistöä luetaan?

 

 1. Valitse ensin, mikä jakso/ryhmä vastaa tuotetta.
 2. Tutki, vaikuttaako jokin huomautus luokitteluun? (Huomioi, että EU:n TARIC-tietokanta ei sisällä huomautustekstejä. Löydät huomautukset esimerkiksi Fintaricista.)
 3. Tutki päänimiketekstit (4-numeroiset): mikä päänimike vastaa tuotetta?
 4. Tutki valitsemasi päänimikkeen mahdolliset yksiviivaiset alanimiketekstit: mikä yksiviivainen nimike vastaa tuotetta? Jos valitsemasi yksiviivainen alanimike on jaettu kaksiviivaisiin alanimikkeisiin, jatka valintaa niihin, jne.
 5. Tutki, onko valitsemaasi nimikettä koskevaa HS-selitystä tai CN-selitystä?
 6. CN-selitykset täydentävät HS-selityksiä.
  HS- ja CN-selitykset tarkentavat nimikkeen tuotekatetta ja avaavat terminologiaa.
  Huomioi, että nimikeselitysten lisäksi voi olla yleisohjeita jakso- ja ryhmätasolla.
 7. Tutki Luokittelupäätöskokoelmasta, onko vastaavasta tuotteesta annettu luokitteluasetusta ja/tai -suositusta.

   

Esimerkki (19.3.2019), akvaariokalojen luokittelu

I jakso sisältää otsikon mukaisesti elävät eläimet ja eläintuotteet. I jaksoon kuuluva 1. ryhmä sisältää otsikon mukaisesti elävät eläimet.

Akvaariokalojen luokittelussa voisi päätyä 1. ryhmään, elävät eläimet, jos ei lue 1. ryhmän huomautusta 1 a), joka poissulkee 1. ryhmästä mm. nimikkeen 0301 (Elävät kalat):

Huomautus

1. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a) nimikkeiden 0301, 0306, 0307 ja 0308 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b) mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c) nimikkeen 9508 eläimiä.

Nimike 0301 on päänimike, ja se on jaettu kahteen yksiviivaiseen alanimikkeeseen (tilanne 19.3.2019).

0301 Elävät kalat:

 - akvaariokalat:

 - muut elävät kalat:

Akvaariokalojen nimike on jaettu vielä kahteen kaksiviivaiseen alanimikkeeseen:

0301 Elävät kalat:
- akvaariokalat:
0301 11 - - makean veden kalat
0301 19 - - muut
- muut elävät kalat:

Tulkintasäännön 6 mukaisesti kaksiviivaisen alanimikkeen alaa ei saa laajentaa sen yksiviivaisen alanimikkeen alasta, johon kaksiviivainen alanimike kuuluu. Toisin sanoen akvaariokaloja luokitellessa täytyy pysyä sen kaksiviivaisissa alanimikkeissä eikä saa siirtyä yksiviivaisen ”muut elävät kalat” -nimikkeen alaan.

Jotta luokittelu saadaan suoritetuksi loppuun, pitää vastata seuraavaan kysymykseen: onko kyseessä makean veden kala vai muu kuin makean veden kala.

Nimikkeen 0301 HS-selityksissä on selitys siitä, mitä ilmaisulla ”akvaariokalat” tarkoitetaan. Nimikkeen 0301 CN-selityksissä on täydennetty nimikkeen 0301 HS-selityksiä selittämällä mitä ”makean veden kalat” -alanimikkeeseen kuuluu.