Miten täytän hakemuksen ja lähetän näytteet?

Poikkeustilanne sitovan tariffitiedon hakemuksen näytteiden lähetyksen osalta

Lähetä sitovan tariffitiedon hakemuspyyntö ohjeiden mukaisesti. Lähetä näyte vasta kun Tulli pyytää sitä. Tulli lähettää lisäselvityspyynnön BTI-palvelun kautta ja ohjeistaa näytteen lähettämisestä.

Kaikki tiedonvaihto Tullin ja hakijan sekä Tullin ja päätöksen haltijan välillä käydään sähköisesti BTI-palvelun kautta. Lisäämällä palveluun sähköpostiosoitteesi saat viesteistä sähköpostihälytyksen.

Lisää sähköpostiosoitteesi  -kuvakkeesta valitsemalla avautuvasta valikosta -> Omat asetukset -> BTI -> Sähköpostihälytykset. Aktivoi  -kuvakkeesta  sähköpostiosoitekenttä,  jolloin pääset kirjoittamaan sähköpostiosoitteesi. Osoitteen lisäämisen jälkeen saat järjestelmältä ilmoitukset palveluun tulleista hakemuksen tilamuutoksista, lisäselvityspyynnöistä ja päätöksen saapumisesta.

Tee jokaisesta tavarasta erillinen sähköinen hakemus 

Kutakin tavaraa varten on tehtävä erillinen hakemus. Kuvaa tavara niin yksityiskohtaisesti, että se voidaan tunnistaa ja sen luokittelu tullinimikkeistöön määrittää.  Ilmoita muun muassa tavaroiden tarkka koostumus, valmistusmenetelmä, tavaroiden käyttötarkoitus ja kauppanimi. Hakemus on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi. 

Sitovan tariffitietohakemuksen pikaohje

Anna hakemukselle viitenumero

Merkitse hakemukseen yksilöllinen viitenumero. Käytä tätä viitenumeroa lähettäessäsi näytteitä ja/tai liitteitä. Näin varmistetaan se, että näytteet ja/tai liitteet yhdistyvät niitä koskevaan hakemukseen.

Hakemuksen näytteiden ja liitteiden lähettäminen

Kun lähetät näytteitä, esitteitä tai muuta materiaalia postitse, muista merkitä hakemuksessasi oleva yksilöivä viite lähetykseen. Postiosoite on

Tulli
Kirjaamo
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16.15