Mikä on tullinimike?

Tullinimike (englanniksi Commodity Code) on kuudesta, kahdeksasta tai kymmenestä numerosta muodostuva numerosarja.

Nimikkeen perusteella määritellään

  • tavarasta kannettavat tullit ja muut maksut
  • mahdolliset etuuskohtelut tuonnissa sekä
  • mahdolliset tuonti-, vienti- ja kauttakuljetuksen rajoitukset tai kiellot.

Kuusinumeroiset nimikkeet ovat HS-nimikkeitä. Niitä käytetään maailmanlaajuisesti tavaroiden kaupan volyymien seurantaan ja kansainvälisten toimenpiteiden kohdistamiseen tavaroille. HS-nimikkeistö muodostaa pohjan 8-numeroiselle CN-nimikkeistölle ja 10-numeroiselle Taric-nimikkeistölle.

Kahdeksan tai kymmenen numeron mittaisia tullinimikkeitä käytetään muun muassa tuonti- ja vienti-ilmoituksissa sekä EU-maiden välisen sisäkaupan tilastoilmoituksissa (Intrastat-ilmoitukset).

Miksi tarvitsen tullinimikkeen?

Tarvitset tullinimikkeen, jotta voit antaa tulli-ilmoitukset sekä selvittääksesi, onko tavaralla rajoituksia ja mitä tavaran tuonti maksaa.

Varmista, että nimike on oikea, jotta pystyt hinnoittelemaan tuotteet oikein ja vältyt jälkiveroseuraamuksilta. Jälkiverotusaika on kolme vuotta. Jos tullinimike on väärä, tuoja voi joutua maksamaan kantamatta jääneet verot takautuvasti.

Tullinimike vaikuttaa kaikkiin tavarasta maahantuonnissa kannettaviin veroihin.