AEO-omavalvonta Tulli+ -asiakkaalla

Mitä on AEO-omavalvonta?

Omavalvonta eli oman toiminnan säännöllinen valvonta on osa AEO-statukseen perustuvan Tulli+ -toimijan sisäistä valvontaa.

Tulli+ -toimijalla tarkoitetaan yritystä, jolla on AEOC- tai AEOC- ja AEOS-valtuutus eli yhdistetty valtuutus ja joka on hyväksytty Tulli+ -asiakkaaksi.

Valvonnan tavoitteena on, että Tulli+ -toimija hallitsee toimitusketjun riskit, tunnistaa virhe- ja poikkeamatilanteet ja korjaa toimintaansa tarvittaessa. Riskit ja niiden vaikutusten ennustaminen on yleensä tehokkainta, kun omavalvonta on integroitu osaksi yrityksen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmiä.

Perusteet

Tulli+ -toimijan on ilmoitettava Tullille kaikista todistuksen myöntämisen jälkeen esille tulleista seikoista, jotka voivat vaikuttaa todistuksen voimassaoloon tai sisältöön. Lainsäädäntö ja AEO-suuntaviivat edellyttävät valvontatoimenpiteitä niin AEO- kuin Tulli+ - toimijalta sekä tulliviranomaiselta. Tulliviranomaisen on valvottava, että Tulli+ -toimija täyttää jatkuvasti aseman myöntämisedellytykset. Tulli+ -toimijan omavalvontatoimenpiteiden arviointi kuuluu tulliviranomaisen suorittamaan valvontaan.

Omavalvonta käytännössä

Omavalvontaa tekevät kaikki Tulli+ -toimijat. Tarkemmat ohjeet omavalvonnan tekemiseen löytyvät omavalvontaraporttien täyttöohjeista.

 1. Tulli+ -toimija valvoo omaa toimintaansa jälkikäteisellä tulli-ilmoitusten tarkastamisella ja raportoi siitä Tullille pyydettäessä. Raportointimäärät tulli-ilmoitusten omavalvonnassa on laadittu Tulli+ -toimijaroolin mukaisesti. Mikäli toimijan antamien tulli-ilmoitusten määrissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, tulee yrityksen olla yhteydessä Tulliin osoitteeseen aeo(at)tulli.fi omavalvontamäärien tarkistamiseksi. Raportin tulee sisältää vähintään Tullin määrittämä raportointimäärä. Vähimmäismäärät ovat:
  tuonti vienti passitus (valtuutettu lähettäjä)

  passitus(valtuutettu vastaanottaja)

  varastointi (sekä tullivarasto että väliaikainen varasto) turvatiedot
  (yleisilmoitus ja esittämisilmoitus)
   
  50–150 40–130 40–110 40-110 20–30 40–130
 2. Sanalliseen raporttiin kirjataan sisäisen valvonnan perusteella havaitut muutokset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Sanallisen raportoinnin kysymykset perustuvat soveltuvin osin itsearviointikyselyyn. Raportissa on kerrottava mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa, kaupallisten ja kuljetustietojen hallinnassa sekä AEOS-puolelta turvallisuusvaatimuksissa.

Tulli on laatinut raportointia varten lomakemallipohjat, mutta yritykset voivat toimittaa valvontatiedot myös omalla lomakkeellaan tai raportillaan. Jos yritys käyttää omia lomakepohjiaan, on niissä oltava vähintään samat valvontakohteet kuin Tullin lomakepohjassa. Tulli+-toimijan omavalvonnan tulee olla jatkuvaa ja vuosiraportin tulee olla saatavilla Tullin sitä pyytäessä. 

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta