Tulli+ -asiakas

Kenelle Tulli+ -asiakkuus sopii?

Tulli+ -asiakkuus sopii yrityksille, jotka ovat AEOC-asiakkaita, mutta haluavat tehdä syvempää yhteistyötä Tullin kanssa. Tavoitteena on, että vaikeatkin asiat saadaan hoidettua kerralla oikein. 
Tulli+ -asiakkaat ovat valmiita oman toiminnan analysointiin ja kehittämiseen yhteistyössä Tullin asiantuntijoiden kanssa. Yritykset laativat vuosittain kehityssuunnitelman tullialan osaamisensa ja toimintansa parantamiseksi oman analyysinsa ja Tullin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 

Kuka voi hakeutua Tulli+ -asiakkaaksi?

Tulli+ -asiakkaiden tulliosaamisen tulee olla kiitettävällä tasolla ja omavalvonta vahvistettu. He sitoutuvat myös oman toimintansa analysointiin ja kehittämiseen Tullin asiakaspalvelutiimin tukemana. Asiakkaan laatima kehityssuunnitelma ja sen pohjalta suunnitellut toimenpiteet käydään läpi vuosittain yhteisellä tapaamisella Tulli+-asiakaspalvelutiimin jäsenen kanssa. 
Tulli+ -asiakkaat sitoutuvat sovittaessa Tullin uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotointeihin sekä raportoimaan pilotoinnin tuloksista ja mahdollisista kehitysideoista.

Mitä hyötyä Tulli+ -asiakkuudesta on?

  • Tulli+ -asiakkailla on oma palvelutiimi, joka palvelee ja tukee Tulli+ -asiakkaita oman palvelukanavan kautta kaikissa Tulli+ -asiakkuuteen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.
  • Vuosittainen tapaaminen oman Tulli+ -asiakaspalvelutiimin edustajan kanssa
  • Etusija Tullin uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotoinneissa
  • Mahdollisuus kommentoida asiakastiedotteita ja –ohjeita sekä sitä kautta saada ennakkoon tietoa tulevista asioista ja muutoksista

Tulli+-asiakkaaksi ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen aeo(at)tulli.fi. Tulli+ -asiakkaiksi hyväksytään toimijat, joilla on AEOC tai AEOC+S valtuutus.

AEO-logoAuthorised Economic Operator (AEO) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta.

Tulli+ -logoTulli+ on kansallinen asiakkuus, jossa on tavoitteena hoitaa tulliasiointi kerralla oikein ja tehdä syvempää yhteistyötä Tullin kanssa.