Mikä asiakkuus sopii yrityksellemme?

Voit valita yrityksellesi parhaiten soveltuvan asiakkuuden yrityksenne asiointimäärien ja käyttämienne palveluiden mukaan. Jos asiointinne on satunnaista, nettipohjaiset ilmoituspalvelut saattavat soveltua parhaiten tarpeisiinne. Jos annatte säännöllisesti suuria määriä ilmoituksia, luvanvaraiset tullimenettelyjen yksinkertaistukset ja sanoma-asiointi voivat soveltua toimintaanne parhaiten. Syvää yhteistyötä Tullin kanssa haluavalle valinta on Tulli+.

Millainen yritys on perusasiakas?

Tyypillinen Tullin perusasiakas on satunnaisesti tai harvoin tuontia tai vientiä harjoittava yritys, jonka tulli-ilmoitusten tuotekate on suppea. Yrityksellä ei ole Tullin myöntämiä yksinkertaistuksia tai lupia. Perusasiakkaisiin kuuluvat myös säännöllisesti asioivat käteisasiakkaat sekä yksityishenkilöt.

Perusasiakkaille tarjotaan maksuttomia nettiasiointipalveluita ilmoitusten antamiseen. Tällä hetkellä netti-ilmoituspalveluissa voi antaa passitus-, vienti- ja tuonti-ilmoituksia sekä saapumisen ja poistumisen ilmoituksia. Perusasiakkaan käytössä on myös maksuton puhelinneuvonta.

Millainen yritys on avainasiakas?

Tullin avainasiakkaat ovat yrityksiä, joilla on vakiintunut palvelutarve ja jotka asioivat Tullissa säännöllisesti. Avainasiakasryhmään kuuluu esimerkiksi huolintaliikkeitä, tuonti-, vienti-, Intrastat-, veroraja- sekä merenkulkumaksuasiakkaita. Avainasiakkailla on yleensä Tullin yleisvakuuslupa.

Avainasiakkaille tarjotaan tarpeiden mukaista kokonaispalvelua, johon kuuluu yritysneuvontaa muutostilanteissa, lupapalveluita yksinkertaistuksineen ja operaattorivapaata sanoma-asiointia.

Millainen yritys on AEO-asiakas?

Authorised Economic Operator (AEO) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta (AEOS). EU:ssa siihen liittyy myös tullimenettelyiden oikeellisuus (AEOC). AEOC seuraa oman tullitoimintansa laatua mm. noudattamalla Tullin määräämää omavalvontaa.

Millainen yritys on Tulli+ -asiakas?

Tulli+ -asiakkuus sopii asiakkaille, jotka ovat AEOC asiakkaita, mutta haluavat tehdä syvempää yhteistyötä Tullin kanssa. Tavoitteena on saada vaikeammatkin asiat kerralla oikein. Tulli+ -asiakas saa etusijan Tullin järjestämissä koulutustilaisuuksissa sekä uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotoinnissa.

Tulli+ -asiakkaaksi hyväksytään AEOC, kun yrityksen tekemän laajemman omavalvonnan laatu on todennettu Tullissa. Tulli vahvistaa asiakkuuden julkaisemalla yrityksen nimen Tullin nettisivuilla.

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus