Tulli tekee tiivistä asiakasyhteistyötä

Tullilla on asiakasneuvottelukunta ja kuusi valtakunnallista asiakasyhteistyöryhmää, jotka kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaan vuodessa.

Ryhmään kutsuttu yritys kuuluu samalla oman alansa asiakasyhteistyöverkostoon. Asiakkaat voivat kertoa tulliasiointiin liittyvistä tarpeistaan asiakasyhteistyöryhmien ja -verkostojen kautta. Asiakkaat saavat tietoa ja voivat antaa palautetta tulliasioinnin kehittämisestä sekä esimerkiksi EU:n tullilainsäädännön valmistelusta. Asiakasyhteistyöryhmissä keskustellaan toimintaympäristön muutoksista, ja niiden vaikutuksia arvioidaan yhdessä.

Tulli kutsuu tarpeen vaatiessa koolle yksittäisten muutosten valmisteluun asiakasyhteistyöryhmiä. Tullilla on myös asiakasyhteistyöverkostot tuontia, vientiä ja Ahvenanmaan erityiskysymyksiä varten. 

Huomioi nämä

Tullin asiakasneuvottelukunta toimii informaatio- ja yhteydenpitofoorumina Tullin ja sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet:

 • Autotuojat ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Energiateollisuus ry
 • Finpro ry
 • Kaupan Liitto
 • Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry
 • Keskuskauppakamari
 • Luontaistuotealan tukkukauppiaiden liitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry
 • Päivittäistavarakauppa ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Satamaoperaattorit ry
 • Suomen huolintaliikkeiden liitto ry (SHL)
 • Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry
 • Suomen laivameklariliitto ry
 • Suomen satamaliitto
 • Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen varustamot ry
 • Suomen yrittäjät ry
 • Teknisen Kaupan Liitto ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tekstiili- ja muotialat TMA
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Öljy- ja biopolttoaineala ry

Huolinta-alan asiakasyhteistyöryhmä käsittelee muutoksia sekä huolinta- ja pikarahtialan toimintaympäristössä että Tullin toiminta-alueella ja niiden vaikutuksia tullitoimintaan. Tavoitteena on saada asiakasnäkökulma mukaan tullipalvelujen ja -toiminnan kehittämiseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii ylijohtaja Jarkko Saksa Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta. Ryhmän sihteeri on Annika Salokannel Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • DHL Freight (Finland) Oy
 • Hacklin Logistics Oy ltd
 • Oy Kuehne & Nagel Ltd
 • Nurminen Logistics Oyj
 • SA-TU Logistics Oy
 • Schenker Oy
 • Steveco Oy
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)
 • TNT Suomi Oy
 • Varova Oy

Meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että EU:n tullilainsäädännön ja siihen liittyvät uudistukset toteutetaan Suomessa meriliikenteen toimijoiden ja Tullin kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteistyöryhmä koostuu meriliikenteen tullilogistiikan tärkeimpien sidosryhmien edustajista sekä Tullin asiantuntijoista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän puheenjohtaja on tulliylitarkastaja Henrik Lindström Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta ja sihteerinä toimii Minnaleena Lehikoinen Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • Oy CMA CGM Finland
 • Containerships Oyj
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • Finnlines Oyj
 • Finnsteve Oy Ab
 • Oy Kuehne + Nagel Ltd
 • Liikennevirasto
 • Maersk Finland Oy
 • Ab ME Group Oy Ltd
 • Oy M. Rauanheimo Ab
 • Oy MSC Finland Ab
 • Oy Niklashipping Ltd
 • Satamaoperaattorit ry
 • Steveco Oy
 • Suomen laivameklariliitto ry
 • Suomen satamaliitto
 • Team Lines Finland Oy
 • Unifeeder Finland filial av Unifeeder A/S

Lentoliikenteen asiakasyhteistyöryhmän jäseniä ovat muun muassa lentoyhtiöiden, GSA-yhtiöiden ja CHA-yhtiöiden edustajat. Ryhmä käsittelee pääasiassa lentoliikenteen asioiden tiedottamista sekä kehittämisideoita. Ryhmän puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Anne Salonen Asiakaspalveluista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • Aeroflot-Russian Airlines
 • Agility Logistcs Oy Ab
 • Dachser Finland Oy
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • DSV Air & Sea Oy
 • Finnair Cargo Oy
 • Geodis Wilson
 • Kales Airline Services
 • Kuehne & Nagel Oy Ltd
 • Lufthansa Cargo Ag, Suomen sivuliike
 • Oy NordicGSA Ab
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Puolustusvoimat
 • SAS
 • Scanpartners
 • Schenker Oy
 • Swissport Finland Oy
 • UPS SCS (Finland) Oy
 • Varova Oy

Pikarahtiyritysten asiakasyhteistyöryhmä koostuu neljästä pikarahtiyrityksestä, joilla on oma lento Suomeen. Kokoontumisien pääpaino on pikarahtiyritysten logistiikkaketjuun liittyvien asioiden tiedottamisessa ja kehitysideoiden käsittelemisessä. Puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Esa Rika Asiakaspalveluista. Ryhmään kutsutaan lisäksi edustaja Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (Spake). Ryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • DHL Freight (Finland) Oy, DHL Express
 • Federal Express Corporation, Suomen sivuliike
 • TNT Suomi Oy
 • United Parcel Services Oy

Sähköisen asioinnin asiakasyhteistyöryhmän työn pääpaino on sähköisen asioinnin kehittämisideoissa, muutoksissa, käyttöönotoissa ja palveluissa sekä näihin liittyvissä asiakastarpeissa. Asiakasyhteistyöryhmä koostuu ohjelmistotaloista, sanoma-asioinnin operaattoreista, palveluntarjoajista, sähköisen asioinnin suurista asiakkaista ja sidosryhmistä sekä Tullin sähköisen asioinnin asiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii Anne Tulisalo Tullin tietohallinnosta ja sihteerinä Irene M. Lahtinen asiakkuus- ja veronkantoyksikön asiointipalveluista.

Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa.

Jäsenet:

 • Aktiv Data Oy
 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • DB Schenker Oy
 • Digia Oyj
 • OpusCapita Group Oy
 • OWS Finland Oy
 • Prog-It Oy
 • Samex Solutions Oy
 • Telia Finland Oyj
 • UPM-Kymmene Oyj
 • VR-Yhtymä Oy, Rautatielogistiikka

Ahvenanmaan asiakasyhteistyöryhmä käsittelee veroraja-alueeseen liittyviä tullaus- ja erityiskysymyksiä. Tavoitteena on kehittää ja luoda uusia yhteistyömuotoja yhdessä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Yhteistyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sihteerinä toimii Maud Wickström Asiakaspalveluista. Ryhmän vakituisten jäsenten lisäksi kokouksiin voidaan kutsua vaihtelevasti eri osallistujia käsiteltävien aiheiden mukaan.

Jäsenet:

 • Ålands Näringsliv
 • Åland Post Ab
 • Transmar Ab
 • Mariehamns Pari Ab

Tullin asiakas voi ilmoittautua oman alansa asiakasyhteistyöverkostoon. Pyydämme verkostoasiakkailta tietoa uusista tarpeista ja ideoista, kommentteja valmisteltaviin asioihin sekä jaamme ajankohtaista tietoa.

Lähetämme kokousmuistiot myös niille verkostojen jäsenille, jotka eivät ole mukana asiakasyhteistyöryhmissä. Jäsenet voivat kommentoida käsittelyssä olevia asioita. Toiminta on avointa siihen ilmoittautuneille, ja jäsenten ja Tullin välinen kirjeenvaihto on julkista kaikille verkostossa mukana oleville. Ilmoittaudu verkostoon sihteerin kautta.

Asiakasyhteistyöverkostot Sihteerit Sähköpostiosoite

Yhteystiedot

huolinta-ala Annika Salokannel annika.salokannel(at)tulli.fi
meriliikenne Minnaleena Lehikoinen minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi
lentoliikenne Päivi Raukio paivi.raukio(at)tulli.fi
pikarahti Päivi Raukio paivi.raukio(at)tulli.fi
sähköinen asiointi Irene M. Lahtinen

irene.m.lahtinen(at)tulli.fi

tuonti

Eero Kauranen

eero.kauranen(at)tulli.fi
vienti Minnaleena Lehikoinen minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi
Ahvenanmaa Maud Wickström maud.wickstrom(at)tulli.fi

 


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus