Asiakasneuvonta ja -koulutus sekä tulliosaamisen kehittäminen

Tulli tarjoaa asiakkailleen

  • perusneuvontaa
  • yritysneuvontaa
  • maksuttomia verkkoseminaareja sekä
  • asiakaskoulutusta.

Tulli tarjoaa jokaiselle asiakasryhmälle tukea ja ohjausta tulliasiointiin. Tavoitteena on helppo, nopea ja oikea tulli-ilmoittaminen ja asiakkaan tarpeita vastaava asiointi.

Maksutonta perusneuvontaa kaikille Tullissa asioiville tarjoavat muun muassa Tullineuvonta, Tullin verkkosivut sekä nettipohjaisten asiointipalvelujen puhelintukipalvelut. Myös lupaprosessiin liittyvä yritysneuvonta on maksutonta. Yhteystiedot - Neuvontaa yritysasiakkaille 

Yritykselle erikseen räätälöity asiakaskoulutus on maksullista.

Miten yrityksen tulliosaamista voi kehittää?

Tullin verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa tullimenettelyistä ja tulli-ilmoittamisesta. Sivuilla on tietoa myös tulevista muutoksista. Sivuilta voi tilata mm. tulliselvityksen sähköisen uutiskirjeen.

Tulli tarjoaa asiakasneuvontaa ja -koulutusta. Tarjonta ulottuu verkkokoulutusmateriaalista ja yleistilaisuuksista lupakonsultointiin ja maksullisiin asiakaskoulutuspalveluihin. Lisäksi Tulli järjestää eri kohderyhmille suunnattuja, kaikille avoimia asiakaskoulutustilaisuuksia esimerkiksi tullilainsäädännön muutoksista.

Etenkin pienasiakkaiden tukena on myös Tullineuvonta. Avainasiakkaiden apuna on Yritysneuvonta, joka neuvoo lupiin ja asiointiin liittyvissä asioissa. Tällä asiakasryhmällä tulliasioinnin tarpeita vastaa usein parhaiten sanomamuotoinen tulli-ilmoittaminen, asiakasyhteistyöryhmät sekä lupapalvelut, joiden asiakastuki on järjestetty mm. yritysneuvonnan ja lupiin liittyvän neuvonnan avulla.

Tulli+ -asiakkaiden usein sanomapohjaiseen tulliasiointiin ja lupiin liittyvän asiakastuen koordinoinnista vastaa Tulli+ -tiimi.