AEO – valtuutettu talouden toimija

AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.

Voit käydä katsomassa Suomen ja koko EU:n AEO-toimijat komission järjestelmästä. Sivuliikkeen AEO-todistus näkyy todistuksen myöntävän jäsenmaan kohdalla. Siirry sivulle Authorised Economic Operator

AEO pähkinänkuoressa

 • AEO on globaali eri maiden Tullien yritysturvallisuusohjelma.
 • AEO-toimijaksi hakeutuminen on vapaaehtoista.
 • AEO-valtuutuksia on kolmenlaisia: 1) AEOC - yksinkertaistetut menettelyt 2) AEOS - vaarattomuus ja turvallisuus ja 3) Molemmat valtuutukset.
 • AEO-etujen toteutumiseen vaikuttaa myös AEO-aseman vastavuoroinen hyväksyminen EU:n ja kolmansien maiden välillä.
 • AEO-toimijaksi hakeutuvan yrityksen on täytettävä valtuutuskohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit.
 • Tiukkojen turvallisuusnormien täyttäminen saattaa muodostua merkittäväksi taloudelliseksi investoinniksi hakijalle.
 • AEO-asema on oikeushenkilökohtainen (= y-tunnus). Konserni ei voi hakeutua yhdellä hakemuksella AEO-toimijaksi.
 • Tulli antaa maksutonta asiakaskonsultointia ennen AEO-toimijaksi hakeutumista.
 • Jos valtuutuksen saamisen jälkeen joku hakemusvaiheessa ilmoitettu tieto muuttuu, ilmoita se Tullille muutostietolomakkeella.

Huomioi nämä

AEO-hakijaksi hyväksytään yritys,

 • joka on sijoittautunut unioniin (poikkeus lentoyhtiöt ja varustamot) ja
 • jonka toimintaa tullilainsäädäntö koskee; esimerkiksi yritys käsittelee tullivalvonnassa olevaa tavaraa, siihen liittyvää tietoa tai asiakirjoja.

AEO-hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni kansainvälisen toimitusketjun osapuoli hakeutuu AEO-toimijaksi. Tyypillisiä AEO-toimijoita EU:ssa ovat esimerkiksi valmistajat, viejät, huolintaliikkeet, varastonpitäjät, tulliasioitsijat, kuljetusliikkeet ja tuojat.

Ajantasainen tieto Suomen ja EU:n AEO-toimijoista on komission AEO-järjestelmässä.


AEO-toimija hyötyy

 • yleisvakuuden alennuksista/vapautuksesta (AEOC-toimija)
 • tiettyjen Tullin myöntämien lupien nopeutetusta myöntämisestä kaikissa EU-maissa
 • tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista koko EU:n alueella
 • Tullin turvallisuusarvioijien asiantuntemuksesta prosessin aikana
 • toimitusketjun turvallisuuden paranemisesta
 • luotettavan toimijan maineesta sekä
 • tulevaisuudessa eduista maailmanlaajuisesti kun EU:n tavoitteet AEO-aseman vastavuoroisesta hyväksymisestä toteutuvat laajemmin.

AEO-valtuutus ei ole edellytys EU:n ulkorajat ylittävälle kaupalle, mutta se tulee hankkeen edetessä nopeuttamaan tavaravirtoja sitä mukaa kun WCO:n jäsenet käynnistävät AEO-ohjelmansa, ja kun statusten hyväksymisestä vastavuoroisesti sovitaan EU:n ja kolmansien maiden välillä.


AEOS-valtuutuksen suurimpia etuja ovat MRA-sopimukset EU:n ja kolmansien maiden välillä. MRA tarkoittaa sitä, että AEO-toimijan asema tunnustetaan vastavuoroisesti niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa EU on tehnyt sopimuksen. MRA:n myötä AEO-toimija saa alemman riskiluokituksen toisessa sopimusmaassa, tavara kulkee sujuvammin ja tavaran tarkastuksia tehdään vähemmän.

EU:lla on MRA-sopimuksia tällä hetkellä USA:n, Japanin, Kiinan, Sveitsin, Norjan ja Andorran kanssa. Neuvottelut ovat käynnissä mm. Kanadan ja Meksikon kanssa.

Vain AEOS-toimija voi saada MRA-edut toisessa sopimusmaassa. Yrityksen pitää AEOS-hakemusta jättäessään hyväksyä tietojenvaihto sopimusosapuolten välillä. Tietojenvaihdon kautta eri maiden tullit pystyvät varmistamaan, että toimijalla on AEOS-status.

MRA-sopimusosapuolten välillä vaihdettavat tiedot:

 • AEO-toimijan nimi
 • AEO-toimijan osoite
 • valtuutuksen voimassaolo
 • valtuutuksen voimaantulopäivä
 • valtuutuksen keskeytykset ja kumoamiset
 • EORI- tai AEO-valtuutuksen numero.

AEO-toimijan tunnistenumero on ilmoitettava kohdemaan tuonti-ilmoituksessa, jotta AEOS-toimija voi saada MRA-etuja. Tunnisteen muoto riippuu kohdemaan teknisistä järjestelyistä. Kun kohdemaan tulli on saanut tuonti-ilmoituksesta tunnisteen, se tarkistaa EU-tietokannasta tunnisteen voimassaolon.

Lisää aiheesta: MRA, Mutual Recognition Agreement


Hakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutos ilmoitetaan Tullille muutostietolomakkeella.

Muutoksia voivat olla esimerkiksi

 • AEO-vastuuhenkilön muutos
 • tulliasioista vastaavan henkilön muutos
 • oleellinen muutos tullaustoiminnassa (esim. uusi tullivarasto, tullaustoiminnan päättyminen jossakin toimipisteessä) ja
 • toimipisteen yhteystietojen muutos.

Ota yhteyttä
AEO-asiakasneuvonta
aeo@tulli.fi

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä.

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat AEO

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus