Mitä on AEO-omavalvonta?

Omavalvonta eli oman toiminnan säännöllinen valvonta on osa AEO-toimijan sisäistä valvontaa.

Valvonnan tavoitteena on, että AEO-toimija hallitsee toimitusketjun riskit, tunnistaa virhe- ja poikkeamatilanteet ja korjaa toimintaansa tarvittaessa. Riskit ja niiden vaikutusten ennustaminen on yleensä tehokkainta, kun omavalvonta on integroitu osaksi yrityksen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmiä.  

Perusteet

AEO-toimijan on ilmoitettava Tullille kaikista valtuutuksen myöntämisen jälkeen esille tulleista seikoista, jotka voivat vaikuttaa valtuutuksen voimassaoloon tai sisältöön. Lainsäädäntö ja AEO-suuntaviivat edellyttävät valvontatoimenpiteitä sekä AEO-toimijalta että tulliviranomaiselta.

Tulliviranomaisen on valvottava, että AEO-toimija jatkuvasti täyttää aseman myöntämisedellytykset. AEO-toimijan omavalvontatoimenpiteiden arviointi kuuluu tulliviranomaisen suorittamaan valvontaan.

Omavalvonta käytännössä

Omavalvontaa tekevät kaikki AEO-toimijat. Tarkemmat ohjeet omavalvonnan tekemiseen löytyvät omavalvontaraporttien täyttöohjeista.

Katso ohjeet kohdasta: AEO-omavalvontaraportit ja täyttöohjeet

1. AEO-toimijat, joilla on tulliasiointia, valvovat omaa toimintaansa jälkikäteisellä tulli-ilmoitusten tarkastamisella ja raportoivat siitä Tullille pyydettäessä. Raportointimäärät tulli-ilmoitusten omavalvonnassa on laadittu AEO-toimijaroolin mukaisesti. Huomioi: Jos tuojalla tai viejällä on muitakin toimintoja, kuten esimerkiksi varastointia, passitusta tai turvatietojen antamista, he tekevät omavalvontaa myös näistä ja käyttävät silloin huolitsijan lomakepohjaa.

Raportin tulee sisältää vähintään Tullin määrittämä raportointimäärä, vähimmäismäärät ovat:

Huolitsijat

Yrityksen tulli-ilmoitusten/
varastoonpanojen määrä /vuosi

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään / vuosi

tuonti

vienti

passitus (valtuutettu lähettäjä)

passitus (valtuutettu vastaanottaja)

varastointi (sekä väliaikainen varasto että tulli varasto)

turvatiedot (yleisilmoitus ja esittämisilmoitus)

1 - 50

5

3

3

3

3

3

51 - 100

8

5

5

5

5

5

101 - 250

15

8

10

10

10

8

251 - 1000

30

15

20

20

20

15

1001 -

40

25

30

30

30

25

Tuojat

Yrityksen tuonti-   ilmoitusten   määrä /vuosi

Tarkastettavien tuonti-ilmoitusten määrä vähintään / vuosi

1 - 50

5

51 - 100

8

101 - 250

15

251 - 1000

30

1001 -

40

 Viejät

Yrityksen vienti-ilmoitusten määrä /vuosi

Tarkastettavien vienti-ilmoitusten määrä vähintään / vuosi

1 - 50

3

51 - 100

5

101 - 250

8

251 - 1000

15

1001-

25

 2. Kaikki AEO-toimijat tekevät vuosittain kirjallisen raportin sisäisen valvonnan perusteella havaitsemistaan muutoksista ja niistä seuranneista toimenpiteistä. Kirjallisen raportoinnin kysymykset perustuvat soveltuvin osin itsearviointikyselyyn. Raportissa määritellään mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa, kaupallisten ja kuljetustietojen hallinnassa sekä AEOS-puolen turvallisuusvaatimuksissa. Tulli tulee pyytämään vuosittain raportit osoitteeseen aeo(at)tulli.fi.

Raportointiin lomakemallipohjat

Tulli on laatinut raportointia varten lomakemallipohjat, mutta yritykset voivat toimittaa valvontatiedot myös omalla lomakkeellaan tai raportillaan. Jos yritys käyttää omia lomakepohjiaan, on niissä oltava vähintään samat valvontakohteet kuin Tullin lomakepohjassa. AEO-toimijan omavalvonnan tulee olla jatkuvaa ja vuosiraportin tulee olla saatavilla Tullin sitä pyytäessä.

Kysyttävää?

AEO-asiakasneuvonta
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä.