Mitä AEO-toimijaksi hakeutuvalta yritykseltä vaaditaan?

AEO-vaatimuksilla pyritään estämään luvaton pääsy tavaraan, siihen liittyvään tietoon ja asiakirjoihin toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijoiden toiminnan luonne ja laajuus sekä rooli toimitusketjussa.

 1. Hakijan on noudatettava toiminnassaan tullivaatimuksia.
  • Yritys ei ole vakavasti tai toistuvasti rikkonut tullilainsäädäntöä tai verotussääntöjä kolmen viime vuoden aikana. Vaatimus koskee myös yrityksen johtoa ja tulliasioista vastaavaa henkilöä. Arviointi tehdään Tullin järjestelmissä olevien tietojen perusteella.
 2. Hakijan on oltava taloudellisesti vakavarainen.
  • Yrityksellä on moitteeton taloudellinen tilanne, joka riittää täyttämään velvoitteet. Arvioinnin kohteina ovat mm. omavaraisuusaste, maksuhäiriöt ja tullimaksujen maksutapa kolmen edeltävän vuoden ajalta.
 3. Hakijalla on oltava käytössään riittävä kirjanpito- ja logistiikkajärjestelmä, joka mahdollistaa tullitarkastukset.
  • Hakijan kirjanpidon tulee vastata jäsenvaltiossa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita ja mahdollistaa Tullille pääsy fyysisesti tai sähköisesti hakijan tulliasiakirjoihin ja tarvittaessa myös kuljetusasiakirjoihin. Logistisen järjestelmän tulee pystyä erottelemaan yhteisötavarat ja muut tavarat. Sisäisellä tarkastustoiminnalla on pystyttävä havaitsemaan laittomat ja luvattomat tapahtumat.

Arvioinnin kohteina ovat mm. kirjanpidon audit trail, talous- ja logistiikkahallinnon järjestelmät, sisäisen valvonnan järjestelmä, tavaravirtojen hallinta ja niihin liittyvät kuvaukset ja ohjeistukset, esim. tullauskäytännöt, tietojen ja asiakirjojen arkistointi sekä tietoturva. Arviointiin kuuluu käynnit hakijan toimipisteissä.

Mitkä vaatimukset AEOC-valtuutusta hakevan yrityksen on lisäksi täytettävä?

 • AEOC-hakijoilla on oltava toimintaan välittömästi liittyvä käytännön pätevyys tai ammattipätevyys. Pätevyyden voi täyttää joko käytännön kokemuksella (vähintään kolmen vuoden osoitettu käytännön kokemus tulliasioista), tai koulutuksella (hakija tai hakijan tulliasioista vastaava henkilö on läpäissyt tullilainsäädäntöä koskevan koulutuksen).

Mitkä vaatimukset AEOS-valtuutusta hakevan yrityksen on lisäksi täytettävä?

 • AEOS-hakijoiden on täytettävä turvallisuusnormit koskien turvallisuusjohtamista, toimitila- ja henkilöturvallisuutta, logistiikan ja tuotannon turvallisuutta sekä toimitusketjun turvallisuutta.

Turvallisuusnormit edellyttävät hakijalta fyysisiä tila- ja turvallisuusjärjestelyjä ja vakiintuneita turvallisuuskäytäntöjä sekä yrityksen sisäisesti että liiketoiminnassa asiakkaiden, tavarantoimittajien ja ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

Arvioinnin kohteina ovat rakenteellinen suojaus ja turvallisuusvalvonta, turvallisuusriskien huomioiminen henkilöstöpolitiikassa, pääsy tavaraan ja siihen liittyvään tietoon ja asiakirjoihin toimitusketjussa sekä kuljetussopimuksiin ja sopimuskumppaneihin liittyvien turvallisuusriskien hallinta. Arviointiin kuuluu käynnit hakijan toimipisteissä ja yrityksen on nimitettävä turvallisuusvastaava.

Tutustu tarkempiin Vaarattomuus ja turvallisuus -ohjeisiin (pdf)

Mitä osa-alueita yrityksen toiminnasta käydään läpi AEO-arvioinnin aikana? Tutustu Itsearviointikyselyyn niin saat lisätietoa arvioinnin kohteista. Voit myös vastata kyselyyn jo ennen hakeutumista tilaamalla linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen AEO-toimipisteestä aeo(at)tulli.fi.

AEO-suuntaviivat

AEO-suuntaviivat (The AEO Guidelines) on EU:n komission laatima lainsäädännön soveltamisohje tulliviranomaisille ja yrityksille. Dokumentissa on laajasti yksityiskohtaista tietoa kaikista AEO-vaatimuksista ja käsitteistä.

AEO-itsearviointikysely

Itsearviointikyselyn tarkoituksena on välittää hakijalle yksityiskohtaista tietoa AEO-vaatimuksista ja auttaa hakijaa arvioimaan omaa toimintaansa AEO-vaatimusten täyttämisen näkökulmasta. Kattavat vastaukset välittävät Tullille tietoa hakijan toiminnasta ja nopeuttavat arviointia. Kysely perustuu AEO-suuntaviivat-dokumenttiin, jota voi kyselyn täyttöohjeiden lisäksi käyttää apuna kyselyyn vastaamisessa.

Lisää aiheesta

 • Komission AEO-koulutusmateriaali (englanniksi)
 • AEO e-kirja on helposti luettavissa myös nettiselaimessa ilman erillisiä latauksia tai kirjautumisia.
  Se on interaktiivinen kirja ja opas toimijoille, joilla ei vielä ole AEO-asemaa sekä jo valtuutuksen saaneille  AEO-toimijoille, jotka haluavat lisätietoa AEO-käsitteestä.
   

Kysyttävää?

AEO-asiakasneuvonta
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä.