Kaksi AEO-valtuutusta

AEO-valtuutusta haetaan 1.10.2019 alkaen EU:n tullien yhteisessä eAEO-palvelussa

AEO-valtuutuksia on kaksi eri tyyppiä, joihin kumpaankin on liitetty tietyt vaatimukset ja edut. Toimijalla voi olla myös yhdistetty valtuutus eli molemmat valtuutukset.

  • AEOC (Customs Simplifications, yksinkertaistetut menettelyt)
  • AEOS (Safety and Security, vaarattomuus ja turvallisuus)
  • Yhdistetty valtuutus AEOF

AEOC-valtuutus – yksinkertaistetut menettelyt

AEOC-valtuutus on tarkoitettu niille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita yksinkertaistettujen tullimenettelyjen käyttämisestä. AEOC-valtuutuksen haltija hyötyy nopeutetusta lupahakemuksen käsittelystä tiettyjen yksinkertaistettujen menettelyjen lupia hakiessaan. Näitä lupia ovat esimerkiksi yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvat ja passitusmenettelyyn liittyvät luvat.

AEOC-toimijoille tehdään vähemmän fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia kuin muille taloudellisille toimijoille tulli-ilmoitusta annettaessa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tuonnin tai viennin tulli-ilmoitukseen kohdistuvia tarkastuksia.

AEOC on edellytys tietyille yksinkertaistusluville, kuten keskitetty tullaus, oma-aloitteinen määrääminen, ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (vapautus esittämisestä).

AEOC-toimija saa 70 prosentin vakuusalennuksen yleisvakuuden tullivelalle.

AEOS-valtuutus – vaarattomuus ja turvallisuus 

AEOS-valtuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita toimitusketjujen turvallisuuden edistämisestä ja helpotuksista tullitarkastuksiin silloin, kun tavarat saapuvat unionin tullialueelle tai kun ne poistuvat sieltä (nk. turvatietoilmoitukset).

AEOS-valtuutus sopii hyvin esimerkiksi kuljetusliikkeille ja meriliikenteen varustamoiden edustajille.

Esimerkki: Kun AEOS-valtuutuksen haltija antaa unioniin saapumisilmoituksen, tulli voi ennen tavaroiden saapumista unionin tullialueelle ilmoittaa AEO-toimijalle, että lähetys on valittu fyysiseen tarkastukseen riskianalyysin perusteella. Tällöin AEO-toimija pystyy ennakoimaan lähetyksen kulkua paremmin ja varautumaan tarkastukseen.

AEOS-valtuutuksen haltijoita koskevat myös turvatietoilmoitusten supistetut tietovaatimukset ja edut, joita EU:n ulkopuoliset maat antavat liittyen AEO-aseman vastavuoroiseen hyväksymiseen. Näitä etuja on mahdollisuus saada esimerkiksi viennissä Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Japaniin.

Yhdistetty valtuutus AEOF

Yhdistetyn valtuutuksen haltija on oikeutettu kaikkiin AEO-valtuutusten etuihin.

Yhteenvetotaulukko valtuutuksista ja niihin liitetyistä eduista:

AEO-valtuutukset ja niiden edut AEOC AEOS

Yhdistetty valtuutus

1. Vaarattomuuteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset yleisilmoitusvaiheessa   X X
2. Yksinkertaistuslupiin liittyvät edut X   X
3. Lisäedut tullitarkastuksiin liittyen X X X

                            

Kysyttävää?

AEO-asiakasneuvonta
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä.