Hyppää sisältöön

Mikä Tullin asiakkuus sopii yrityksellemme?

Voitte valita yrityksellenne parhaiten soveltuvan asiakkuuden yrityksen asiointimäärien ja käyttämienne palveluiden mukaan. Jos asiointinne on satunnaista, ilmoittaminen nettipalveluissa saattaa olla teille paras ratkaisu. Jos annatte säännöllisesti suuria määriä ilmoituksia, luvanvaraiset tullimenettelyjen yksinkertaistukset ja sanoma-asiointi voivat soveltua toimintaanne parhaiten. Tiivistä yhteistyötä Tullin kanssa haluavan yrityksen valinta on Tulli+.

  • Tullin perusasiakas on yritys, joka tuo tai vie tavaraa satunnaisesti tai harvoin ja tuotekate on suppea. Yrityksellä ei ole Tullin myöntämiä yksinkertaistuksia tai lupia. Myös säännöllisesti asioivat käteisasiakkaat ja yksityishenkilöt ovat perusasiakkaita. Perusasiakkaille tarjotaan maksuttomia nettiasiointipalveluita ilmoitusten antamiseen, ja heidän käytössään on myös maksuton puhelinneuvonta.
  • Tullin avainasiakkaat ovat yrityksiä, joilla on vakiintunut palvelutarve ja jotka asioivat Tullissa säännöllisesti. Avainasiakkaisiin kuuluu esimerkiksi huolintaliikkeitä, tuonti-, vienti-, Intrastat-, veroraja- sekä merenkulkumaksuasiakkaita. Avainasiakkailla on yleensä Tullin yleisvakuuslupa. Heille tarjotaan tarpeiden mukaan kokonaispalvelua, johon kuuluu yritysneuvontaa muutostilanteissa, lupapalveluita yksinkertaistuksineen ja suoraa sanoma-asiointia.
  • Authorised Economic Operator (AEO) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta (AEOS). EU:ssa siihen liittyy myös tullimenettelyiden oikeellisuus (AEOC). AEO-toimija seuraa oman tullitoimintansa laatua mm. noudattamalla Tullin määräämää omavalvontaa.
  • Tulli+ -asiakkuus sopii yrityksille, jotka ovat AEOC-asiakkaita sekä halukkaita analysoimaan ja kehittämään omaa toimintaansa syvemmässä yhteistyössä Tullin kanssa. Tavoitteena on, että vaikeatkin asiat saadaan hoidettua kerralla oikein. Tulli+ -asiakkailla on etusija Tullin uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotointeihin. Tulli vahvistaa asiakkuuden julkaisemalla yrityksen nimen Tullin nettisivuilla.