Vienti ja poistuminen

Aihe Tarkennettu aihe 2018 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2018 eteenpäin
Vienti Alkuperä

Viejien EU:ssa tulee olla REX-järjestelmään rekisteröitynyt viejä, jos viedään EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen (CETA) mukaisia alkuperätuotteita Kanadaan ja niille haetaan Kanadassa tullietuutta.

GSP-järjestelmään liittyen REX-rekisteröitymistä vaaditaan EU-viejiltä kumulaatiovienneissä ja GSP-alkuperätuotteiden jälleenlähettäjiltä, jotka laativat korvaavia alkuperävakuutuksia Norjan ja Sveitsin vienneissä.

 

Vienti Lupa antaa vienti-ilmoitus eri jäsenvaltioon, missä vientitavara on ilmoitushetkellä Toimijalla voi olla vielä voimassa yksinkertaistetun menettelyn yhteisölupa SASP, ja AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jonka mukaisessa toiminnassa ei voida vielä soveltaa sähköistä tiedonsiirtoa jäsenvaltioiden välillä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa toiminnan perustuessa uusiin toimintamalleihin, mm. jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon ja uusiin ilmoitusmalleihin. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vaiheittain vuosina 2021 - 2023.
Vienti Saateasiakirja

Vientimenettelyyn hyväksytystä tavarasta on tulostettu EU:n määritysten mukainen saateasiakirja EAD, joka on esitettävä poistumispaikalla.

EAD-saateasiakirjaa ei enää vaadita eikä määritetä lainsäädännössä, ilmoituksen viitenumeron (MRN) esittäminen poistumispaikalla riittää. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuoden 2023 loppuun mennessä.
Vienti Vienti-ilmoitus Vienti-ilmoitus annetaan Suomessa vienti-järjestelmään. Tietosisällöltään uudistetut vienti-ilmoitukset annetaan Suomessa Tullin uuteen tullijärjestelmään, EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuosina 2021 - 23.
Poistuminen Ositettuna poistuvat tavarat Ensimmäisen osituserän vahvistanut tullitoimipaikka valvoo osituksen ja tekee loppukoonnin perustuen pääsääntöisesti manuaalisiin osaerien poistumisvahvistuksiin. Vientitoimipaikka valvoo osituksen ja tekee loppukoonnin perustuen poistumispaikan tullista lähetettäviin sähköisiin osaerien poistumisvahvistuksiin. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuoden 2023 loppuun mennessä.
Poistuminen Poistumisvaiheen ilmoitukset Suomessa on vaadittu sähköinen esittäminen meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle saapumisesta sekä viimeistään seuraavana arkipäivänä poistumisesta sähköinen ilmoituspari poistumisen esittämisilmoitus–poistumisilmoitus EU:ssa vaaditaan sähköinen esittäminen meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle saapumisesta sekä poistumisilmoitus viimeistään seuraavana arkipäivänä poistumisesta. Poistumisen esittämisilmoitusta voidaan käyttää tietyissä tilanteissa. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuoden 2023 loppuun mennessä.
Poistuminen Väliaikaisesta varastosta poistuva tullaamaton tavara Enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta ei ole ollut omaa ilmoitusta. EU:ssa otetaan käyttöön uusi sähköinen jälleenviennin tiedonanto enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

                            

Ota yhteyttä

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus