Vienti-ilmoitusten ja poistumisvaiheen ilmoitukset uudistuvat

Vienti-ilmoitukset nyt

Viennin ja jälleenviennin tulli-ilmoitukset annetaan Suomessa vientijärjestelmään. Vientimenettelyyn hyväksytystä tavarasta on tulostettu EU:n määritysten mukainen saateasiakirja EAD, joka on esitettävä poistumispaikalla. Enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta ei tehdä omaa ilmoitusta. Jos EU-rajan ylitse vietävästä tavarasta ei vaadita turvatiedot sisältävää vienti- tai muuta tulli-ilmoitusta, siitä annetaan poistumisen yleisilmoitus Tullin AREX-järjestelmään.

Vienti-ilmoitusten muutokset

Tietosisällöltään uudistetut viennin ja jälleenviennin tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön Suomessa keväällä 2024. EAD-saateasiakirjaa ei enää vaadita eikä määritetä lainsäädännössä, vaan ilmoituksen viitenumeron MRN:n esittäminen poistumispaikalla riittää. Muutos on suunniteltu toteutettavan vuoden 2023 loppuun mennessä. Uusi sähköinen jälleenviennin tiedonanto enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta otetaan käyttöön EU:ssa. Myös tämä ilmoitus sekä poistumisen yleisilmoitus annetaan Tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään.

Poistumisvaiheen ilmoitukset nyt

Suomessa vaaditaan, että tavaroiden saapumisesta meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle ilmoitetaan sähköisesti Tullin vientijärjestelmään sekä viimeistään seuraavana arkipäivänä tavaroiden poistumisesta niistä annetaan sähköisesti poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus Tullin AREX-järjestelmään.

Poistumisvaiheen ilmoitusten muutokset

EU:ssa vaaditaan, että tavaroiden saapumisesta meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle ilmoitetaan sähköisesti erillisenä ilmoituksena vienti-ilmoituksesta. Poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus yhdistetään yhdeksi ilmoitukseksi. Kaikki poistumisen ilmoitukset uudistetaan samanaikaisesti viennin ilmoitusten kanssa keväällä 2024.

Keskitetty tulliselvitys nyt

Viejällä voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen eli lupa antaa vienti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä vientitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-yritys voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, mutta ilmoittamisessa jäsenvaltioiden välillä ei voi vielä siirtää tietoa sähköisesti.

Keskitetyn tulliselvityksen muutokset

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jos kaikki uudistuneessa tullilainsäädännössä vaaditut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden tulleilla pitää olla käytössä uudet ilmoitusjärjestelmät viranomaisten välistä sähköistä tiedonvaihtoa varten, ja AEOC-toimijan pitää voida lähettää ja vastaanottaa kaikki uudet keskitetyssä tulliselvityksessä vaadittavat ilmoitukset. EU:n aikataulun mukaan muutokset toteutetaan vaiheittain vuosina 2021–2023, Suomessa keväällä 2024.