Viennin ja poistumisen uudistukset

Aihe Tarkennettu aihe 2019 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2019 eteenpäin
Vienti Lupa antaa vienti-ilmoitus eri jäsenvaltioon, missä vientitavara on ilmoitushetkellä Toimijalla voi olla vielä voimassa yksinkertaistetun menettelyn yhteisölupa SASP, ja AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jonka mukaisessa toiminnassa ei voida vielä soveltaa sähköistä tiedonsiirtoa jäsenvaltioiden välillä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa toiminnan perustuessa uusiin toimintamalleihin, mm. jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon ja uusiin ilmoitusmalleihin. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vaiheittain vuosina 2021 - 2023.
Vienti Saateasiakirja

Vientimenettelyyn hyväksytystä tavarasta on tulostettu EU:n määritysten mukainen saateasiakirja EAD, joka on esitettävä poistumispaikalla.

EAD-saateasiakirjaa ei enää vaadita eikä määritetä lainsäädännössä, ilmoituksen viitenumeron (MRN) esittäminen poistumispaikalla riittää. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuoden 2023 loppuun mennessä.
Vienti Vienti-ilmoitus Vienti-ilmoitus annetaan Suomessa vienti-järjestelmään. Tietosisällöltään uudistetut vienti-ilmoitukset annetaan Suomessa Tullin uuteen tullijärjestelmään, EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuosina 2021 - 23.
Poistuminen Poistumisvaiheen ilmoitukset Suomessa on vaadittu sähköinen esittäminen meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle saapumisesta sekä viimeistään seuraavana arkipäivänä poistumisesta sähköinen ilmoituspari poistumisen esittämisilmoitus–poistumisilmoitus EU:ssa vaaditaan sähköinen esittäminen meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle saapumisesta sekä poistumisilmoitus viimeistään seuraavana arkipäivänä poistumisesta. Poistumisen esittämisilmoitusta voidaan käyttää tietyissä tilanteissa. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuoden 2023 loppuun mennessä.
Poistuminen Väliaikaisesta varastosta poistuva tullaamaton tavara Enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta ei ole ollut omaa ilmoitusta. EU:ssa otetaan käyttöön uusi sähköinen jälleenviennin tiedonanto enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta. EU:n aikatauluissa suunniteltu käyttöönotto vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus