Vakuuden varaus uudistuu

Vakuuden varaus nyt

EU-laajuiset vakuudet varataan muista jäsenmaista kiinteinä varauksina, paitsi passitusmenettelyssä. Kansalliset vakuudet varataan jokaiselle ilmoitukselle erikseen.

Odotettavissa olevat muutokset

Vakuudet varataan ilmoituskohtaisesti kaikissa, myös EU:n laajuisissa vakuuksissa, kun EU:n sähköisen vakuudenvarausjärjestelmän (GUM) ensimmäinen osa otetaan käyttöön. Järjestelmä on suunniteltu otettavan käyttöön vuosina 2024–2025.