Tuonnin ja tuonti-ilmoitusten uudistukset

Toiminto Asia 2019 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2019 eteenpäin
Tuonti Tullausarvo Tullausarvoilmoitus (D.V.1) annettava yli 20 000 euron lähetyksestä, jos tulli-ilmoitus manuaalisesti SADilla.

Tullausarvoilmoituksesta luovutaan, kun kaikki ilmoitukset annettava sähköisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuonti Sitova tariffitieto (STT)

Hakemukset tehdään lomakkeella 677 ja lähetetään Tulliin kirjaamoon.

Hakemukset sähköisesti EU:n asiointisovellukseen ja EBTIin, jonka kautta päätökset saadaan sähköisesti. Käyttöönotto suunniteltu lokakuulle 2019.
Tuonti Alkuperä Haettaessa etuuskohtelua alkuperän perusteella (GSP) joko vientimaan viranomainen vahvistaa Form.A  todistuksen tai GSP-maan viejän on oltava rekisteröitynyt EU:n REX-järjestelmään. Haettaessa etuuskohtelua alkuperän perusteella (GSP), viejän on rekisteröidyttävä EU:n rekisteröintijärjestelmään (REX alkuperävakuutusten laatimiseksi. REXin asteittainen käyttöönotto jatkuu vuosina 2018 - 2020; EU antanut maakohtaisia siirtymäaikoja edunsaajille 30.6.2020 asti.
Tuonti Lupa antaa tuonti-ilmoitus eri jäsenvaltioon, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä Toimijalla voi olla vielä voimassa yksinkertaistetun menettelyn yhteisölupa SASP ja AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jonka soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa toiminnan perustuessa uusiin toimintamalleihin, mm. jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon ja uusiin ilmoitusmalleihin. Käyttöönotto vaiheittain 2021 alkaen.
Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Paperimenettelyä eli SAD-lomaketta saa käyttää tuonnin tulli-ilmoituksena.

Kaikki tulli-ilmoitukset on annettava sähköisesti uuden tietosisällön mukaisina, poikkeuksia matkustajan mukanaan tuomissa tavaroissa. Käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Rahtikirjaa saa käyttää jaksotullauksessa  lähetyskohtaisesti yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena luovutettaessa tavaraa tullimenettelyyn. Jokaisesta jaksotullauksen lähetyksestä on annettava sähköisesti yksinkertaistettu tulli-ilmoitus luovutettaessa tavaraa tullimenettelyyn, rahtikirjaa ei enää hyväksytä luovutusvaiheen tulli-ilmoitukseksi.  Käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Tavarasta ei tarvitse antaa tuonnin tulli-ilmoitusta, jos siitä kannettava arvonlisävero olisi alle 5 euroa. Tuonnin tulli-ilmoitus on annettava tavaran arvosta riippumatta, arvonlisäveron minimikantoraja 5 euroa poistuu 1.1.2021 alkaen.

 

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvonta yrityksille palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

 


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus