Tuonnin tulli-ilmoitusten uudistukset

Tuonnin tulli-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tulli-ilmoitukset (mm. tullimenettelykoodit 07, 40, 42, 45, 49, 61,63 ja 68) annetaan tietosisällöltään uudistettuina Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, lukuun ottamatta yksinkertaistettuja tuonti-ilmoituksia (esim. jaksotullaus).

Kun tavaralle haetaan tariffikiintiöön perustuvaa tullietuutta, tulli-ilmoitus tehdään vakiomuotoisella ilmoituksella. Kaksivaiheista eli ns. yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä ei voi käyttää kiintiötullauksissa ennen uudistusta syksyllä 2022.

Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalveluun (ITU) annettujen ilmoitusten (esim. jaksotullauksen ja yksinkertaistusten ilmoitukset) käsittely ja toimintamallit jatkuvat ennallaan.

Toimintatapa syksyn 2022 uudistuksen jälkeen

Kaikki tuonnin tulli-ilmoitukset annetaan tietosisällöltään uudistettuina Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.
 
Tavarat voidaan tulliselvittää muulla tavoin kuin sähköisesti vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos matkustaja tuo tavarat itse mukanaan.

Käyttöön otetaan uusia tuonnin menettelykoodeja:

  • 95 – Tavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn, kun arvonlisäveroa tai soveltuvin osin valmisteveroa ei ole maksettu (asettaminen verovarastointimenettelyyn)
  • 96 – Unionitavaroiden asettaminen muuhun varastointimenettelyyn kuin tullivarastointimenettelyyn, kun arvonlisäveroa tai soveltuvin osin valmisteveroa ei ole maksettu ja toinen vero jätetään väliaikaisesti kantamatta

Ahvenanmaan ja muun Suomen väliset tuonti-ilmoitukset

Toimintatapa nyt

Kun vastaanottajalle eli tuojalle tulee tavaraa, tuoja tai tämän edustaja antaa tulli-ilmoituksen eli kansallisen verorajailmoituksen Tulliselvityspalvelussa. Ilmoituksen voi antaa myös sanoma-asiointina.

Ilmoituksen voi antaa etukäteen, enintään 30 päivää ennen tavaran saapumista. Ilmoitus on annettava viimeistään silloin, kun tavara saapuu verorajan yli. Siinä on mainittava tavaralähetykseen liittyvän liiteasiakirjan numero. Jos tuoja on arvolisäverorekisteröity, liiteasiakirjan ei tarvitse olla lasku eikä tarkkaa arvotietoa tarvitse ilmoittaa tulli-ilmoituksessa, jos se ei ole tiedossa. Liiteasiakirjaksi voi ilmoittaa minkä tahansa dokumentin, joka on olemassa, kun tavaraa kuljetetaan verorajan yli, ja jonka viitenumero löytyy tuojayrityksen kirjanpidosta. Liiteasiakirja täytyy myös pystyä yhdistämään Tullille annettuun ilmoitukseen.

Arvonlisäverorekisteröity tuoja voi tehdä tulli-ilmoituksen kaksivaiheisesti. Kun tavara ylittää verorajan, tuoja tai tämän edustaja voi lähettää Tullille ensin sähköpostilla yksinkertaistetun ilmoituksen, kuten rahtikirjan. Tuoja tekee kymmenen päivän kuluessa sähköisen tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalveluun. Postilähetysten kaksivaiheisissa ilmoituksissa Posti toimittaa Tullille yksinkertaistetun asiakirjan eli listauksen postilähetyksinä saapuneista tavaroista.

Jos henkilöasiakas saa tavaraa lähettäjältä, jolla on verorajanumero, ja lähettäjä on sisällyttänyt arvonlisäveron tavaran myyntihintaan, lähettäjä täyttää yhteenvetoilmoituksen Tullin ALA-verkkopalvelussa ja maksaa arvonlisäveron. Vastaanottajan ei tarvitse tehdä tullausta.

Toimintatapa syksyn 2022 uudistuksen jälkeen

Tulli-ilmoituksessa eli kansallisessa verorajailmoituksessa pitää aina ilmoittaa arvotieto. Arvonlisäverorekisteröity tuoja ei voi käyttää aiemman mallin mukaista kaksivaiheista ilmoittamista. Ilmoitus on annettava Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla ennen tavaran luovuttamista vastaanottajalle. Arvotieto voidaan ilmoittaa kaksivaiheisesti siten, että ensin ilmoituksessa ilmoitetaan käytettävissä olevan tiedon mukainen arvio, ja kun tarkka arvotieto selviää, ilmoituksesta lähetetään muutospyyntö lopullisilla arvotiedoilla.

Tulli suunnittelee uudistavansa ilmoitusmenettelyn niissä tapauksissa, kun henkilöasiakas saa tavaraa lähettäjältä, jolla on verorajanumero, ja lähettäjä on sisällyttänyt arvonlisäveron tavaran myyntihintaan.

Unionitavaran tuonti Ahvenanmaalle toisesta EU-maasta

Toimintatapa nyt

Kun tuodaan unionitavaraa toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle, annetaan tuonnin tulli-ilmoitus Tulliselvityspalveluun viimeistään silloin, kun tavara saapuu Ahvenanmaalle. Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan samana päivänä, kun tavara saapuu Ahvenanmaalle.

Jos tuonti on säännöllistä, yritys voi antaa yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen rahtikirjalla tai muulla vastaavalla dokumentilla ja kymmenen päivän kuluessa antaa täydentävän ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa.

Sähköverkossa tuotavasta sähköstä annetaan kalenterikuukauden alussa jakson aloittava ilmoitus ja jakson loputtua täydentävä ilmoitus.

Toimintatapa syksyn 2022 uudistuksen jälkeen

Tuonnin tulli-ilmoituksen voi antaa jo ennakkoon ennen tavaran saapumista. Tällöin tavarasta annetaan erillinen sähköinen esittämisilmoitus saavuttaessa. Jos ilmoitusta annettaessa ei tiedetä tarkkaa määrä- tai arvotietoa, ne annetaan käytettävissä olevan tiedon mukaan, ja kun tarkka tieto selviää, ilmoituksesta lähetetään muutospyyntö lopullisilla määrä- ja arvotiedoilla.

Tulli tarkentaa myöhemmin, kun tuotavan sähkövirran ilmoittaminen uudistuu.

Jaksotullaus ja tulliselvitys kirjanpitomerkinnällä vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt

Jaksotullauksessa rahtikirjaa saa käyttää yhden lähetyksen yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena silloin, kun tavara luovutetaan tullimenettelyyn.

Kun tavara asetetaan tullimenettelyyn EIR-luvan mukaisella kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, esittämistiedonanto vaaditaan vain, jos Tulli sen erikseen pyytää.

Toimintatapa syksyn 2022 uudistuksen jälkeen

Jokaisesta jaksotullauksen tavaralähetyksestä on annettava yksinkertaistettu tulli-ilmoitus sähköisesti ennakkoon tai viimeistään siinä vaiheessa, kun tavara luovutetaan tullimenettelyyn. Rahtikirjaa ei enää hyväksytä tulli-ilmoitukseksi tavaran luovutusvaiheessa.

EIR-luvanhaltijan on annettava esittämistiedonanto jokaisesta tavaralähetyksestä, joka on asetettu tullimenettelyyn kirjanpitomerkinnällä. Tulli voi tietyin edellytyksin myöntää vapautuksen esittämistiedonannosta AEOC-toimijoille. Vapautusta on haettava Tullilta erikseen.

Keskitetty tulliselvitys

Toimintatapa nyt

Tuojalla voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen eli lupa antaa tuonti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa. Luvan soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja.

Toimintatapa vuosien 2022–2023 uudistuksen jälkeen

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jos sen toiminta perustuu uusiin toimintamalleihin kuten jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon, uusiin ilmoituksiin ja ilmoitusmalleihin. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön jäsenmaissa vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on vuosina 2022–2023.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Verkkopalvelujen tuki yritysasiakkaille +358 295 5207

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta