Tuonnin ja tuonti-ilmoitusten uudistukset

Toiminto Asia 2019 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2019 eteenpäin
Tuonti Tullausarvo Tullausarvoilmoitus (D.V.1) annettava yli 20 000 euron lähetyksestä, jos tulli-ilmoitus manuaalisesti SADilla.

Tullausarvoilmoituksesta luovutaan, kun kaikki ilmoitukset annettava sähköisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuonti Sitova tariffitieto (STT)

Hakemukset tehdään lomakkeella 677 ja lähetetään Tulliin kirjaamoon.

Hakemukset sähköisesti EU:n asiointisovellukseen ja EBTIin, jonka kautta päätökset saadaan sähköisesti. Käyttöönotto suunniteltu lokakuulle 2019.
Tuonti Alkuperä Haettaessa etuuskohtelua alkuperän perusteella (GSP) joko vientimaan viranomainen vahvistaa Form.A  todistuksen tai GSP-maan viejän on oltava rekisteröitynyt EU:n REX-järjestelmään. Haettaessa etuuskohtelua alkuperän perusteella (GSP), viejän on rekisteröidyttävä EU:n rekisteröintijärjestelmään (REX alkuperävakuutusten laatimiseksi. REXin asteittainen käyttöönotto jatkuu vuosina 2018 - 2020; EU antanut maakohtaisia siirtymäaikoja edunsaajille 30.6.2020 asti.
Tuonti Lupa antaa tuonti-ilmoitus eri jäsenvaltioon, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä Toimijalla voi olla vielä voimassa yksinkertaistetun menettelyn yhteisölupa SASP ja AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jonka soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa toiminnan perustuessa uusiin toimintamalleihin, mm. jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon ja uusiin ilmoitusmalleihin. Käyttöönotto vaiheittain 2021 alkaen.
Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Paperimenettelyä eli SAD-lomaketta saa käyttää tuonnin tulli-ilmoituksena.

Kaikki tulli-ilmoitukset on annettava sähköisesti uuden tietosisällön mukaisina, poikkeuksia matkustajan mukanaan tuomissa tavaroissa. Käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Rahtikirjaa saa käyttää jaksotullauksessa  lähetyskohtaisesti yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena luovutettaessa tavaraa tullimenettelyyn. Jokaisesta jaksotullauksen lähetyksestä on annettava sähköisesti yksinkertaistettu tulli-ilmoitus luovutettaessa tavaraa tullimenettelyyn, rahtikirjaa ei enää hyväksytä luovutusvaiheen tulli-ilmoitukseksi.  Käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.
Tuonti Prosessi ja ilmoitukset Tavarasta ei tarvitse antaa tuonnin tulli-ilmoitusta, jos siitä kannettava arvonlisävero olisi alle 5 euroa. Tuonnin tulli-ilmoitus on annettava tavaran arvosta riippumatta, arvonlisäveron minimikantoraja 5 euroa poistuu 1.1.2021 alkaen.

 

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus