Tuonnin tuonti-ilmoitusten uudistukset

Tuonnin tulli-ilmoitukset nyt vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Tuonnin tulli-ilmoituksen (mm. tullimenettelykoodit 07, 40, 42, 45, 49, 61 ja 63) voi antaa joko sähköisesti Tullin asiointipalvelussa tai sanoma-asiointina, tai esittämällä tullitoimipaikassatarvittavan asiakirjan, yleensä SAD-lomakkeen. Sanoma-asioinnissa voi käyttää joko operaattorivälitteistä tai suoraa sanoma-asiointia.

Tullausarvoilmoitus (D.V.1) on annettava yli 20 000 euron arvoisesta lähetyksestä, jos tulli-ilmoitus on tehty manuaalisesti SAD-lomakkeella.

Tavarasta ei tarvitse antaa tuonnin tulli-ilmoitusta, jos siitä kannettava arvonlisävero olisi alle viisi euroa.  

Tullauspäätöstä käytetään laskuna.

Muutokset vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Kaikkien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen tulli-ilmoitusten tietosisältö muuttuu, ja ne on annettava sähköisesti Suomen tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Sanoma-asioinnissa voi käyttää vain suoraa sanoma-asiointia. Tavarat voidaan tulliselvittää muulla tavoin kuin sähköisesti vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos matkustaja tuo tavarat mukanaan. Henkilöasiakkaiden uudistettu tuontitullaus otetaan käyttöön erillisen aikataulun mukaisesti vuoden 2020 aikana.

Tullausarvoilmoituksesta luovutaan vuoden 2020 loppuun mennessä, kun kaikki ilmoitukset on annettava sähköisesti.

Tuonnin tulli-ilmoitus on annettava tavaran arvosta riippumatta, kun viiden euron arvonlisäveron minimikantoraja poistuu 1.1.2021 alkaen. Ilmoitus on annettava myös tapauksissa, joissa tavaran ostaja itse ei maksa arvonlisäveroa, vaan sen maksaa esimerkiksi EU:ssa rekisteröity myyjä ostoksen yhteydessä. Tullauspäätös ja tullilasku eriytetään toisistaan, kun uudet tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön vuoden 2020 lopulla.

Aiemmin tavaranhaltijaksi kutsuttu yritys on uusissa ilmoituksissa tuoja, ja tuojayrityksellä on oltava EU:n tulliasioinnissa käytettävä EORI-numero.

Jaksotullaus ja tulliselvitys kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä nyt vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Rahtikirjaa saa käyttää jaksotullauksessa yhtä lähetystä kohden yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena silloin, kun tavara luovutetetaan tullimenettelyyn.

Kun tavara asetetaan tullimenettelyyn EIR-luvan mukaisella kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä,  esittämistiedonanto vaaditaan vain, jos Tulli pyytää sitä erikseen.

Muutokset jaksotullauksessa ja tulliselvityksessä kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä

Jokaisesta jaksotullauksen tavaralähetyksestä on annettava yksinkertaistettu tulli-ilmoitus sähköisesti silloin, kun tavara luovutetetaan tullimenettelyyn. Rahtikirjaa ei enää hyväksytä tulli-ilmoitukseksi tavaran luovutusvaiheessa.

EIR-luvanhaltijan on annettava esittämistiedonanto jokaisesta kirjanpitomerkinnällä tullimenettelyyn asetetusta tavaralähetyksestä. Tulli voi tietyin edellytyksin myöntää vapautuksen esittämistiedonannosta AEOC-toimijoille. Vapautusta on haettava Tullilta erikseen.

Molemmat muutokset toteutuvat vuoden 2020 lopulla, kun ilmoitukset annetaan uuteen tulliselvitysjärjestelmään.

Keskitetty tulliselvitys nyt

Tuojalla voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen, eli lupa antaa tuonti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa. Luvan soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja.

Keskitetyn tulliselvityksen muutokset

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa jos sen toiminta perustuu uusiin toimintamalleihin, mm. jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon, uusiin ilmoituksiin ja ilmoitusmalleihin. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön jäsenmaissa eri vaiheissa ja eri aikaan. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on vuosina 2022–2023.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus