Lupahakemukset uudistuvat

Ennen 1.5.2016 myönnetyt luvat arvioidaan uudelleen

Ennen 1.5.2016 myönnettyjen lupien alaiseen toimintaan sovelletaan unionin tullikoodeksin mukaisia menettelyjä ja lupaehtoja. Ennen 1.5.2016 myönnetyt luvat ovat voimassa luvassa määritellyn ajan, tai kunnes Tulli on arvioinut ne uudelleen ja tehnyt uuden lupapäätöksen. Tulli ottaa yhteyttä luvanhaltijoihin, kun se alkaa arvioida lupia uudelleen.

Lupahakemukset nyt

Unionin tullikoodeksin mukaisia lupia voi hakea joko sähköisesti tai lomakkeilla, jotka täytetään Tullin verkkosivuilla ja lähetetään Tulliin. Tällä hetkellä sähköisesti voi hakea

  • yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupia
  • yksinkertaistetun ilmoituksen lupia ja EIR-lupia, eli lupia tullimenettelyyn asettamiseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä
  • varastolupia
  • kaikkia unionilupia eli useammassa kuin yhdessä EU-jäsenvaltiossa voimassa olevia lupia.

Sähköiset luvat haetaan ja käsitellään Suomen tullin kansallisessa lupajärjestelmässä, lukuun ottamatta unionilupia. Unioniluvat haetaan EU:n Tullipäätökset-palvelussa, johon kirjaudutaan EU:n asiointipalvelun kautta.

EU:n asiointipalvelun kautta haetaan myös sitovan tariffitiedon päätöksiä, jotka käsitellään EU:n BTI-palvelussa, ja AEO-valtuutuksia, jotka käsitellään EU:n AEO-palvelussa.

Lupahakemusten muutokset

Lisäksi passituksen sekä jalostuksen ja erityiskäytön lupia voi jatkossa hakea sähköisesti Tullin kansallisessa palvelussa.