Jalostuksen ja erityiskäytön uudistukset

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitukset nyt

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin tuonti-ilmoitukset annetaan Suomessa sähköisesti Tullin tuontijärjestelmään tai SAD-lomakkeella tullitoimipaikalle. Sähköiset vienti- ja jälleenvienti-ilmoitukset annetaan Suomessa Tullin vientijärjestelmään.

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitusten muutokset

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen, väliaikaisen maahantuonnin ja jälleentuonnin tuonti-ilmoitusten tietosisältö muuttuu ja ne annetaan Suomessa uuteen tulliselvitysjärjestelmään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vienti-ilmoitukset vienti- ja jälleenvientitapauksissa annetaan Suomessa Tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään suunnitelman mukaan viimeistään vuonna 2023.

                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta