Jalostuksen ja erityiskäytön uudistukset

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitukset nyt

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin tuonti-ilmoitukset annetaan sähköisesti Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullauspalvelussa (ITU). Ilmoitukset voi myös tehdä SAD-lomakkeella ja lähettää tai tuoda tullitoimipaikalle.

Sähköiset vienti- ja jälleenvienti-ilmoitukset annetaan vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla.

Tuonti- ja vientivaiheen ilmoitusten muutokset

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen, väliaikaisen maahantuonnin ja jälleentuonnin tuonti-ilmoitukset annetaan Tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään (UTU) syksyllä 2022 alkaen. Ilmoitukset annetaan joko Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Uudistuksen yhteydessä myös ilmoitusten tietosisältö muuttuu.

Vienti- ja jälleenvientitapauksissa vienti-ilmoitukset annetaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla suunnitelman mukaan viimeistään vuonna 2023.

Tutustu tuleviin koodimuutoksiin:

Yleistä menettelykoodeista

 • Aiemmat sisäisen jalostuksen 7-alkuiset kansalliset menettelykoodit poistuvat.
  • Menettelykoodit poistuvat ensin niistä tuonti-ilmoituksista, jotka annetaan Tulliselvityspalvelussa (UTU).
  • Koodit jäävät vielä käyttöön viennillä alkavien menettelyjen ilmoituksiin, kunnes myös vienti-ilmoitukset siirtyvät Tulliselvityspalveluun (UTU).
 • Kansalliset menettelykoodit poistuvat. Jatkossa menettelyä täydennetään lisämenettelykoodeilla.
 • Lisämenettelykoodilla ei erotella, onko kyseessä Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa vai tulli-ilmoituksella haettava lupa.
  • Kun haet sanomalla tulli-ilmoituksella haettavaa lupaa, ilmoita lisätietokoodi 00100.
  • Kun haet Tulliselvityspalvelussa tulli-ilmoituksella haettavaa lupaa, valitse oikea ilmoitus.
 • Ilmoita erityismenettelyn vaatimat lisätiedot
  • sanomalla tavaraerän lisätietokoodeilla (esim. ”FIXBQ – ehdotettu tunnistusmenetelmä”)
  • Tulliselvityspalvelussa kirjoittamalla tekstikenttään tai valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta.

Päätöstilitys ja menettelyn päättämisen määräajat

 • Päätöstilitys voidaan antaa erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439, yhteydenoton syykoodilla 007.
  • Päätöstilitykselle tulee myöhemmin oma sanoma FI488.
 • Menettelyn määräajan ja päätöstilityksen määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma.
  • Poikkeuksena tullimenettely 5111
 • Asiakkaan on mahdollista pyytää pidennystä menettelyn päättämisen määräaikaan sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidennys”.

 Sisäinen jalostus: yleisimmin käytettävät koodit 

 • Tullimenettelykoodi 51xx
 • Lisämenettelykoodi 999
 • Etuuskohtelu 100
 • Liiketoiminnan (kauppatapahtuman) luonne 11, 41, 42 tai 60
 • Tullivelka-artiklat:
  • ”XTJ” on jatkossa ”FID85” (UTK 85 art.)
  • ”XTK” on jatkossa ”FID86” (UTK 86 art. 3. kohta)

 Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa

 • Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan pitää olla voimassa, kun menettely aloitetaan.
 • Tulli-ilmoitukset pitää antaa vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella.
 • Lisämenettelykoodi 999 korvaa kansallisen menettelykoodin 7SA.
 • Lupanumeron ilmoittamiseen ei tule muutoksia.
  • Ilmoita asiakirjakoodi C601 ja asiakirjana ”IPO – Sisäisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 8a)”.
 • Menettelyyn liittyvät lisätiedot, kuten määräaika, muodostuvat päätökselle automaattisesti luvan mukaan.

Tulli-ilmoituksella haettava lupa

 • Lisämenettelykoodi 999 korvaa kansallisen menettelykoodin 7SB.
 • Esimerkkejä ilmoituskohtaisina tietoina annettujen lisätietokoodien muutoksista:
  • ”XBH – menettelyn päättämisen määräaika” on jatkossa ”FIXBH”.
  • Sanomailmoittamisessa ”XBQ – ehdotettu tunnistusmenetelmä” on jatkossa ”FIXBQ”.
  • Tulliselvityspalvelussa ilmoita lisätiedot kirjoittamalla tekstikenttään tai valitsemalla lisätieto alasvetovalikosta.
  • Ilmoita aina koodi ”7 – Muut tunnistustavat”: ilmoita kirjanpito ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.
  • Ilmoita lisäksi koodi ”1 – Sarja- tai valmistusnumero” sekä tieto tavaran sarja- tai valmistenumerosta.
 • Jalostustoiminnon suorituspaikka ilmoitetaan jatkossa kahdella lisätietokoodilla:
  • Ilmoita aina ”FIXAC – Jalostuspaikka (t)”.
  • Ilmoita lisäksi ensimmäinen jalostuspaikka koodilla ”FIFPU – Jalostus tai käyttöpaikka”, kun
   • ensimmäinen jalostus- tai käyttöpaikka on toisessa unionimaassa tai
   • luvanhakija on unionin ulkopuolelle sijoittautunut.

Taloudellisten edellytysten lisätietokoodit ja kuvaukset muuttuvat

 • Sanomailmoittamisessa taloudellisten edellytysten tiedot, esimerkiksi ”XAU”, ”XAS” ja ”XBG”, ilmoitetaan jatkossa lisätietokoodilla ”FIXBG”.
 • Ilmoita lisäksi lisätiedon kuvauskentässä numerolla, mitä taloudellista edellytystä käytetään.
 • Esimerkkejä muutoksista taloudellisten edellytysten koodeihin:
  • Lisätietokoodi ”XBG” on jatkossa ”FIXBG”. Kuvauskentässä on ilmoitettava arvo ”1” (niiden tuotteiden jalostus, joita ei mainita delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 71–02).
  • Lisätietokoodi ”XAU” on jatkossa ”FIXBG”. Kuvauskentässä on ilmoitettava arvo ”2” (korjaus).
  • Lisätietokoodi ”XAS” on jatkossa ”FIXBG”. Kuvauskentässä on ilmoitettava arvo ”3” (luvanhaltijan käyttöön suoraan tai välillisesti annettujen tavaroiden jalostus unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen toimeksiantajan ohjeiden mukaan ja tämän lukuun ja yleensä pelkästään jalostuskustannusten maksamista vastaan).
  • Tulliselvityspalvelussa valitse tieto alasvetovalikosta.

Sisäinen jalostus: vastaavien tavaroiden ennakkoviennin päättävä tuonti

 • Tullimenettely 5111 vaatii myös jatkossa Tullin lupakeskuksen lupaa.
 • Luvassa pitää olla myös jatkossa mainittu vastaavien tavaroiden käyttö.
 • Kun tavarat asetetaan menettelyyn, tulli-ilmoituksessa pitää ilmoittaa INF-numero, joten päätöstilitystä ei tarvitse antaa.
 • Menettelyn määräajan päättymisestä ei tule muistutussanomaa.

Yleistä muutoksista

 • Tietyn käyttötarkoituksen menettely saa uuden tullimenettelykoodin 44xx (nyt 40xx).
 • Etuuskohtelun koodi 140 tai 115 on jatkossa yleensä 100.
 • Kansalliset menettelykoodit poistuvat, jatkossa menettelyä täydennetään lisämenettelykoodeilla.
 • Lisämenettelykoodilla ei erotella, onko kyseessä Tullin lupakeskuksen myöntämä lupa vai tulli-ilmoituksella haettava lupa.
  • Kun haet sanomalla tulli-ilmoituksella haettavaa lupaa
   • ilmoita lisätietokoodi 00100
   • erityismenettelyn vaatimat lisätiedot tulliselvitettävän erän lisätietokoodeilla, esimerkiksi ”FIXBQ - ehdotettu tunnistusmenetelmä”.
  • Kun haet Tulliselvityspalvelussa tulli-ilmoituksella lupaa
   • valitse oikea ilmoitus
   • ilmoita erityismenettelyn vaatimat lisätiedot
  • Kauppatapahtuman luonne korvautuu liiketoiminnan luonteen koodeilla.

Päätöstilitys ja menettelyn päättämisen määräajat

 • Päätöstilityksen voi antaa erikseen lähetettävällä asiakirjalla tai vapaamuotoisella yhteydenottosanomalla FI439, yhteydenoton syykoodilla 007.
  • Päätöstilitykselle tulee myöhemmin oma sanoma FI488.
 • Menettelyn ja päätöstilityksen määräajan päättymiseen on tulossa muistutussanoma.
 • Asiakkaan on mahdollista pyytää menettelyn päättämisen määräajan pidennystä sanomalla FI439 ja yhteydenoton syykoodilla ”003 – Määräajan pidentämispyyntö”.

Tavarat, joille on oma tietyn käyttötarkoituksen osoittava nimike yhdistetyssä nimikkeistössä, ns. end-use-nimike 

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7EA, 7EB
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 657, kun tavaroista kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli ja arvonlisävero
 • Koodi nyt: 7EE, 7EF
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 653, kun tavaroista kannetaan tariffin mukainen, tietyn käyttötarkoituksen tulli.
 • Tavaroiden maahantuonnista ei kanneta arvonlisäveroa, koska tavarat siirretään arvonlisäverottomaan varastoon (AVL 72 h § 1.2).
 • Jos tavarat siirretään verovarastoon, ilmoita verovarastotunniste lisätietokoodilla ”FIALV – ALV-varaston tunniste”.

Yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Tavarat tiettyjä laivoja, veneitä ja muita aluksia sekä poraus- tai tuotantolauttoja varten

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7NA/B
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 657, kun tullia ei kanneta mutta tavaroista kannetaan arvonlisävero.
 • Käytetään ei-ammattimaisessa liikenteessä olevien vesialusten varaosille ja varusteille sekä poraus- ja tuotantolautoille asennettaville tavaroille sekä putkille, johdoille, kaapeleille ja niiden liitoskappaleille, jotka yhdistävät tällaiset lautat mantereeseen.
 • Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava alaviite (EU003).
 • Koodi nyt: 7PA/B
  • Koodi jatkossa: Lisämenettelykoodi 651, kun tullia ja arvonlisäveroa ei kanneta. Nykyistä erityismaininnan lisäkoodia VVY ei jatkossa ilmoiteta.
 • Käytetään ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten käyttöön tuleville varaosille ja varusteille.
 • Yhdistetyssä nimikkeistössä on oltava alaviite (EU003).

Yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Siviili-ilma-alukset ja niissä käytettävät tavarat

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7LA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 657
 • Käytetään siviili-ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä kotimaisen lentoyhtiön maassa sijaitseville siviilikäyttöön tarkoitetuille lentoharjoittelulaitteille ja niiden osille.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisävero kannetaan (yhdistetyn nimikkeistön alaviitteet EU001 ja EU002).
 • Koodi nyt: 7HA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 652 kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten varaosille ja varusteille tai
  • lisämenettelykoodi 656 ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville lentoharjoittelulaitteille
 • Käytetään siviili-ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille sekä ulkomaisen lentoyhtiön tuomille maassa sijaitseville (siviilikäyttöön tarkoitetuille) lentoharjoittelulaitteille ja niiden osille.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisäveroa ei kanneta (yhdistetyn nimikkeistön alaviitteet EU001 ja EU002). Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavarat tulevat sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä maksua vastaan.

Muu kuin yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten mukainen tullietuus: Siviili-ilma-aluksissa käytettävät tavarat

Esimerkkejä kansallisten menettelykoodien muuttumisesta lisämenettelykoodeiksi:

 • Koodi nyt: 7DA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 657
 • Käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluille ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötarkoituksen nimikkeen mukaisesti, arvonlisävero kannetaan.
 • Nyt: 7FA/B
  • Jatkossa lisämenettelykoodi 656
 • Käytetään käyttötariffin nimikkeissä luetelluille ilma-aluksille sekä tällaisten ilma-alusten varaosille ja varusteille, joita ei mainita yhdistetyn nimikkeistön erityismääräysten B-osassa, mutta joiden nimiketekstiin liittyy tiettyä käyttötarkoitusta osoittava alaviite.
 • Tulli kannetaan tietyn käyttötariffin nimikkeen mukaisesti, arvonlisäveroa ei kanneta. Arvonlisäverottomuus edellyttää, että tavarat tulevat sellaisen elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä maksua vastaan. 

Kiinasta peräisin olevat polkupyöränosat, vapauttaminen polkumyyntitullista soveltamalla tietyn käyttötarkoituksen menettelyä

Esimerkki kansallisen menettelykoodin muuttumisesta lisämenettelykoodiksi:

 • Koodi nyt: 7EA/B
  • Koodi jatkossa: lisämenettelykoodi 655
  • Tietyn käyttötarkoituksen menettely edellyttää tulliviranomaisen myöntämää kirjallista lupaa, tai että lupa on myönnetty tulli-ilmoituksella. Hakijan on täytettävä luvan myöntämisen ehdot, ja menettelyyn voi asettaa enintään 299 kappaletta kutakin sallittua nimikettä / tavararyhmää kalenterikuukaudessa.