Tulli-ilmoittamisen lainsäädäntö

Unionin tullilainsäädäntö julkaistaan EU:n komission ylläpitämässä EUR-Lex-portaalissa. Tärkeimmät säännökset ovat:

eTullipäätös
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 70/2008 15.1.2008 paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä.

UTK
Unionin tullikoodeksi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista. Englanniksi UCC, Union Customs Code.

TA
Täytäntöönpanoasetus eli komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 UTK:n tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Englanniksi IA, Implementing Act.

DA
Delegoitu asetus eli komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 UTK:n täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Englanniksi DA, Delegated Act.

TDA
Siirtymäsäädös 2016/341, eli EU:n komission siirtymäsäännökset, joita sovelletaan kunnes UTK:n soveltaminen alkaa, ja IT-järjestelmät ovat valmiita EU:n työohjelman mukaisessa aikataulussa. Englanniksi Transitional Delegated Act.

WP
Työohjelma eli EU:n komission täytäntöönpanopäätös 2016/758 tullikoodeksiin liittyvästä työohjelmasta. Tätä päätöstä IT-projektien mukaisten uudistuvien ilmoitusjärjestelmien aikatauluista päivitetään EU:n monivuotisen strategisen suunnitelman, Multi-Annual Strategic Plan (MASP), päivitysten yhteydessä 1 - 2 vuoden välein. Englanniksi: Work Programme. Komissio päivitti joulukuussa 2018 ehdotustaan uudeksi työohjelmapäätökseksi, jota odotetaan julkaistavaksi 2019.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvonta yrityksille palvelee ma-pe 8-16. Soita, lähetä kysymys tai tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tullineuvonta

 


Asiasanat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus