Reittimuutos- eli diversioilmoitus (IE323)

Jos kuljetusväline ei saavu unioniin alkuperäisellä saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettujen toimipaikkojen kautta, vaan jonkun muun jäsenmaan toimipaikan kautta, kuljetusvälineestä vastaavan toimijan on ilmoitettava aiotulle saapumistoimipaikalle tapahtuneesta reittimuutoksesta.

Diversioilmoituksen tarkoituksena on se, että toimijan ei tarvitse laatia uusia saapumisen yleisilmoituksia ja tullihallinnot voivat hyödyntää jo kerran annettuja ilmoitustietoja.

Alkuperäinen, aiottu saapumistoimipaikka välittää havaitsemansa riskitiedot uudelle, todelliselle saapumistoimipaikalle, jotta toimipaikka voi ryhtyä tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin.

Kuljetusvälineestä vastaavan toimijan on laadittava uuteen saapumistoimipaikkaan purettavista tavaroista tavanomaiset muut ilmoitukset, Suomessa yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten sekä esittämisilmoitus.

Huomioi nämä

Saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu Suomeen

Jos saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu Suomeen, eikä muuttunut ensimmäinen saapumistoimipaikka ole missään niissä maissa, joiden toimipaikat on ilmoitettu ilmoituksella ”Seuraavaksi saapumistoimipaikaksi”, niin kuljetusliike antaa Suomeen diversioilmoituksen (IE323), jossa ilmoitetaan aluksen todellinen saapumispaikka.

Jos alus saapuu reittimuutoksen jälkeen vielä Suomeen, niin Suomeen annetaan yleisilmoitus (IE344) ja esittämisilmoitus (IE347) vain tänne purettavista tavaroista. Yleisilmoituksen viitteenä käytetään alkuperäisen saapumisen yleisilmoituksen (IE315) MRN- ja tavaraerän numeroita.

Saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu toiseen jäsenvaltioon, mutta ensimmäinen saapumispaikka on Suomessa

Jos saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu toiseen jäsenvaltioon, eikä suomalaista saapumispaikkaa ole ilmoitettu seuraavaksi saapumispaikaksi, niin diversioilmoitus (IE323) annetaan siihen maahan, jonne alkuperäinen saapumisen yleisilmoitus on annettu. Diversioilmoituksella ilmoitetaan uusi ensimmäinen saapumispaikka.

Suomeen annetaan yleisilmoitus (IE344) ja esittämisilmoitus IE347 vain tänne purettavista tavaroista. Yleisilmoituksen viitteenä käytetään alkuperäisen saapumisen yleisilmoituksen (IE347) MRN- ja tavaraerän numeroita.


Suomeen annetulla saapumisen yleisilmoituksella (IE315) ilmoitettu ensimmäinen saapumispaikka muuttuu toiseksi suomalaiseksi toimipaikaksi

Jos saapumisen yleisilmoituksella (IE315) ilmoitettu suomalainen ensimmäinen saapumispaikka vaihtuu toiseksi suomalaiseksi saapumistoimipaikaksi, niin tehtyä saapumisen yleisilmoitusta korjataan ensimmäisen saapumistoimipaikan osalta ennen aluksen saapumista, jotta saapumis- (IE3470) ja esittämisilmoitus (IE347) voidaan antaa oikean saapumistoimipaikan tiedoilla.

Saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu toiseen jäsenvaltioon, mutta suomalainen saapumispaikka on ilmoitettu seuraavaksi toimipaikaksi ja alus saapuu suoraan Suomeen

Jos saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu toiseen jäsenvaltioon ja suomalainen saapumispaikka on ilmoitettu seuraavaksi saapumistoimipaikaksi, niin diversioilmoitusta (IE323) ei tehdä. 

Suomeen saavuttaessa annetaan yleisilmoitus (IE344) ja esittämisilmoitus (IE347) vain tänne purettavista tavaroista. Yleisilmoituksen viitteenä ilmoitetaan alkuperäisen saapumisen yleisilmoituksen (IE315) MRN- ja tavaraerän numerot.

Saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu Suomeen, mutta alus saapuu unioniin suoraan ilmoituksessa mainittuun seuraavaan saapumispaikkaan toisessa jäsenvaltiossa

Jos saapumisen yleisilmoitus (IE315) on annettu Suomeen, mutta alus saapuu unioniin suoraan ilmoituksessa annettuun seuraavaan saapumispaikkaan toisessa jäsenvaltiossa (esim. Ruotsissa), niin reittimuutoksesta ilmoitetaan sähköpostitse Sähköiseen palvelukeskukseen: spake.arex(at)tulli.fi. Viesti otsikoidaan nimellä ”AREX/reittimuutos”. Viestissä ilmoitetaan reittimuutoksen lisäksi kaikkien aluksen Suomeen annettujen saapumisen yleisilmoitusten (IE315) MRN-numerot.


Jos käyttökatko aiheutuu Tullin ulkopuolisen toimijan järjestelmähäiriöstä, niin asiakkaan pitää olla yhteydessä sähköpostitse Sähköiseen palvelukeskukseen: spake.arex(at)tulli.fi. Sähköpostissa on kerrottava saapumisen yleisilmoituksen (IE315) MRN ja muuttunut uusi saapumistoimipaikka.

Tulli lähettää diversioilmoituksen (IE323) saapumispaikkaan asiakkaan puolesta.

Jos käyttökatko aiheutuu Tullin järjestelmästä, niin kuljetusliike lähettää diversioilmoituksen (IE323) heti käyttökatkon päätyttyä.


Reittimuutoksia ei ilmoiteta unionin sisäliikenteessä. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella ei ilmoiteta reittimaita.