Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten (IE344)

Kuljetusliike on vastuussa yleisilmoituksen antamisesta. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

Suoraan toisesta unionimaasta saapuvasta tulliselvittämättömästä tavarasta on annettava yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten. Ilmoitusta käytetään muun muassa sen varmistamiseksi, että kaikille tuoduille tavaroille voidaan osoittaa määräajassa tulliselvitysmuoto.

Yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten IE344 korvataan 5.11.2022 Uuteen tulliselvitysjärjestelmään annettavalla väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella TSD, Temporary storage declaration.Tutustu tarkemmin muutoksiin verkkoseminaarien avulla.

Verkkoseminaarit:

Huomioi nämä

Maantieliikenteessä EU-maista yleisilmoitusta ei tarvitse antaa.


Meriliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi laivayhtiöt, operaattorit, varustamot, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Meritse tuotaessa konossementin (B/L) laatinut laivayhtiö on vastuussa yleisilmoituksen antamisesta ja alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta.

EU-satamista aluksella saapuvista ja suomalaiseen satamaan purettavista tavaroista on annettava sähköisesti yleisilmoitus Tullin Turvatietojärjestelmään (AREX), jos aluksella ei ole Tullin hyväksymää säännöllisen alusliikenteen lupaa. Sähköistä yleisilmoitusta voi käyttää myös tavaran unioniaseman ilmoittamiseen.

Säännöllisen alusliikenteen aluksella tuotavista sähköisellä kuljetusasiakirjalla (ETD) passitetuista tullaamattomista (T1-status) tavaroista annetaan yleisilmoitus. Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä. Jos tullaamaton tavara saapuu T1-passitusmenettelyssä, ei yleisilmoitusta AREX-järjestelmään anneta.

Muun kuin säännöllisen alusliikenteen aluksessa olevista kaikista tavaroista annetaan yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten, mukaan lukien EU-tavarat.

Kun alus on saapunut suoraan kolmannesta maasta, on siitä annettu saapumisen yleisilmoitus (IE315) ensimmäiseen unionin satamaan. Jos alus jatkaa toiseen unionisatamaan purkamatta, annetaan siitä seuraaviin satamiin yleisilmoitus (IE344) ja viitataan saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraeränumeroihin.


Lentoliikenteessä tavaroiden saapumiseen liittyviä ilmoituksia voivat antaa esimerkiksi lentoyhtiöt, heidän edustajansa, väliaikaisen varaston pitäjät ja huolintaliikkeet.

Lentoyhtiö vastaa yleisilmoituksen antamisesta.

Yleisilmoitus annetaan niistä tullaamattomista tavaroista (T1), jotka puretaan saapumistoimipaikassa. Unionitavaroista ei anneta ilmoituksia.

  • Yleisilmoituksella ilmoitetaan kuljetusasiakirjana AWB:n numero liiteasiakirjakoodilla N740 sekä manifestierällä että tavaraerällä.
  • Konssilähetyksistä yleisilmoituksella ilmoitetaan kuljetusasiakirjana manifestierällä päärahtikirjan (MAWB) numero liiteasiakirjakoodilla N741 ja tavaraerällä alarahtikirjan (HAWB) numero liiteasiakirjakoodilla N703.
  • Kuljetusasiakirjan sijaan voidaan ilmoittaa myös tavaroiden yhtenäisviite, jos sellainen on käytössä (Maailman tullijärjestön (WCO) / ISO15459 koodi tai vastaava).

Jos toiselta EU:n kentältä on lastattu lentokoneeseen rahtia, jota ei pureta Suomessa, vaan kone jatkaa unionin ulkopuolelle, ei Suomeen anneta ilmoituksia lainkaan.

 


Rautatieliikenteessä EU-maista yleisilmoitusta ei tarvitse antaa.